Menu
WELL-BEING: dlaczego biznes potrzebuje szczęśliwych pracowników

WELL-BEING: dlaczego biznes potrzebuje szczęśliwych pracowników

Pracownicy się wypalają, kadra „odpływa”, wydajność spada? Musisz poprawić zaangażowanie, ducha zespołu i lojalność firmy, ale nie wiesz od czego zacząć?

We współczesnym środowisku organizacyjnym energia ludzka jest głównym paliwem dla udanego biznesu.  Utrzymywanie pracowników w stanie zaradności, w którym zachowana jest optymalna równowaga energii fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i duchowej, pozwala nie tylko na osiąganie wysokich wyników, ale także na wnoszenie jakościowo nowych rozwiązań.

Obecnie well-being jest w trakcie swojego dynamicznego rozwoju.  Z każdym rokiem coraz więcej firm kultura korporacyjna staje się zwolennikami tej koncepcji i aktywnie ją praktykuje.  Być może najważniejszą rzeczą, którą należy się kierować przy uruchamianiu startupu zajmującego się dobrostanem, jest przekonanie, że well-being jest o ludziach i dla ludzi.

SZCZĘŚLIWA + DOBRZE CZUJĄCA SIĘ OSOBA
= EFEKTYWNY + WYDAJNY PRACOWNIK
= UDANY + STABILNY BIZNES

Well-being to nowe podejście do kultury korporacyjnej i dobrostanu pracowników, które pomaga rozwiązać takie problemy. Dziś rozmowa o koncepcji well-being, jak pomaga ona firmom i jak ją prawidłowo wdrożyć.

W dzisiejszym środowisku organizacyjnym energia zasobów ludzkich jest głównym „paliwem” dla udanego biznesu. Obecność pracowników w stanie zaradności, w którym występuje optymalna równowaga energii fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i duchowej, pozwala nie tylko na osiąganie wysokich wyników, ale także na wnoszenie jakościowo nowych rozwiązań.

Oczywiście pracownik, który doświadcza problemów zdrowotnych, stagnacji zawodowej i wysokiego poziomu stresu ma tendencję do wykazywania słabych wyników w pracy.

Harmonijne współistnienie kluczowych elementów życia człowieka, takich jak zdrowie, spełnienie zawodowe, stabilność finansowa, więzi społeczne i wspierające środowisko, tworzą stan dobrego samopoczucia, co znajduje odzwierciedlenie w koncepcji dobrostanu.

Obecnie zarządzanie dobrym samopoczuciem pracowników stało się rzeczywistością dzięki programom i produktom corporate well-being. Do takiego wniosku doszły w ciągu ostatniej dekady największe międzynarodowe korporacje, wyznaczając początek transformacji w zakresie dobrostanu pracowników. W ostatnich latach powszechne zapotrzebowanie na prawdziwy dobrobyt wzrosło wielokrotnie.

JAK ZAPROJEKTOWAĆ SYSTEM WELL-BEING

W przypadku projektowania programu  well-being ważne jest uwzględnienie kilku aspektów.

  1. Specyfika działania firmy, struktura, portret zbiorowy pracowników, kultura korporacyjna.

Podejście do projektowania wellbeingów wynika ze specyfiki działalności firmy i jej charakterystyki. W dużej mierze jest to podyktowane zróżnicowanymi potrzebami pracowników. Przykładowo, model projektowy dla korporacji informatycznej o macierzowej strukturze organizacyjnej będzie zupełnie inny niż dla górniczej firmy produkcyjnej o liniowo-funkcjonalnej strukturze zarządzania.

  1. Systemowy charakter i kompleksowość.

Well-being to zestaw powiązanych ze sobą i współzależnych programów w średnim i długim okresie. Jest to główna różnica w stosunku do innych „programów punktowych” mających na celu poprawę motywacji i zaangażowania pracowników. Dlatego konieczna jest szczegółowa analiza zasobów (materialnych, niematerialnych) i ewentualnego ryzyka, aby być gotowym do zapewnienia wymaganego zasięgu i wsparcia dla działań w zidentyfikowanych obszarach.

  1. Prośba o dobre samopoczucie.

„Możemy zarządzać tylko tym, co możemy zmierzyć”. Aby wygenerować prawidłowe zapytanie o samopoczucie w firmie, będziemy potrzebowali obiektywnych danych, które odzwierciedlają aktualny stan rzeczy. Podstawowe metryki, które możemy wykorzystać do analizy to:

  • mierniki zadowolenia i zaangażowania pracowników;
  • poziom stresu organizacyjnego;
  • wskaźniki absencji;
  • Dane dotyczące oceny rodzajów motywacji grup docelowych.

Następnie wykorzystamy te metryki do śledzenia dynamiki programu, identyfikacji pojawiających się trendów i wizualizacji związku pomiędzy poziomem dobrego samopoczucia w firmie a wynikami biznesowymi. Pula wykorzystywanych metryk może być rozszerzona zgodnie z Państwa życzeniem.

  1. Zarządzanie postrzeganiem pracowników.

Adaptacja do zmian wymaga ogromnej ilości informacji, kupna pracowników i przekonania, że wysiłek nie jest formalnością, ale służy dobru. Zmiana musi być przekonująco przekazana przez najwyższe kierownictwo firmy i mieć pozytywny wydźwięk emocjonalny. Wprowadzenie roli ambasadorów destynacji byłoby pomocne w budowaniu poczucia zaufania wśród pracowników.

  1. Kształtowanie własnych kompetencji.

Firmy publiczne opublikowały wiele ekspertyz odzwierciedlających praktyczne rozwiązania w zakresie tworzenia i wdrażania programów well-beingowych. W tym przypadku lepiej jest odwoływać się do praktyk kolegów wyłącznie w celu „inspiracji” niż przyjmować gotowy model. Należy pamiętać, że nie każde doświadczenie, nawet najlepsze, można dostosować do swojego kontekstu.

Dziś koncepcja ta jest w trakcie swojego dynamicznego rozwoju. Z każdym rokiem coraz więcej firm dołącza do grona zwolenników tej koncepcji i aktywnie ją praktykuje. Być może najważniejszą rzeczą, która kieruje uruchomieniem startupu well-beingowego jest przekonanie, że well-being jest o ludziach i dla ludzi.

Jak widać, system well-being rzeczywiście pozwala przedsiębiorstwu „tchnąć nowe życie”, gdzie strategia „win-win” (interes przedsiębiorstwa/ interes pracownika) jest w pełni realizowana. Wszystkie inne niuanse zależą całkowicie od kompetentnego zaprojektowania systemu i profesjonalizmu jego moderatorów.

Dr Tamara Matiukh jest doktorem filozofii, certyfikowanym ekspertem w zakresie HR i HRM. Pomaga polskim firmom efektywnie zatrudniać specjalistów z Ukrainy.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.