Menu

Kontakt

Barbara Jończyk - wydawca, redaktor naczelna

e-mail: bjonczyk@efp.biz.pl

tel. 501 243 876

Krzysztof Jończyk - z-ca redaktora naczelnego

e-mail: kjonczyk@efp.biz.pl

Rafał Korzeniewski - redaktor prowadzący

e-mail: rkorzeniewski@przedsiebiorcy.eu

tel. 886 614 924

Małgorzata Gołacka - manager redakcji

e-mail mgolacka@przedsiebiorcy.eu 

tel. +48 881 774 411

dr Marek Wojciechowski - redaktor

e-mail: mwojciechowski@przedsiebiorcy.eu

dr Tamara Matiukh - redaktor

kontakt przez redakcję

Natalia Kamińska - korekta

kontakt przez redakcję

kontakt z redakcją, e-mail: redakcja@przedsiebiorcy.eu

zamawianie reklam, e-mail: reklama@przedsiebiorcy.eu