Menu

Kategoria : Porady Eksperta

Słów kilka o budżetowaniu na 2022 rok

Słów kilka o budżetowaniu na 2022 rok

Mission Impossible ? „Zgłupiałem, nie mam pojęcia jak się za to zabrać” – takimi słowami mnie powitał Darek, mój długoletni znajomy, prowadzący od 15 lat swoją firmę. „Miesiąc temu zacząłem [...]

Podstawy skutecznego dowództwa

Podstawy skutecznego dowództwa

Bez właściwie zorganizowanego systemu wsparcia logistycznego nie jest możliwe prowadzenie operacji. Przykładów niedoceniania tego problemu jest całe mnóstwo. Najbardziej dobitnym jest tu inwazja [...]

Poczucie bezpieczeństwa to nie luksus, to prawo!

Poczucie bezpieczeństwa to nie luksus, to prawo!

Według tegorocznych badań Eurostatu Polska jest piątym najbezpieczniejszym krajem Europy, a trzecim w Unii Europejskiej. Zaledwie 4,4 procent Polaków zgłosiło przestęp­stwo, przemoc lub [...]

Ma być prościej z VAT-em

Ma być prościej z VAT-em

1 czerwca do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Celem proponowanych rozwiązań jest dalsze uproszczenie [...]

PKF Tax Alert: Ma być więcej ulg na innowacje!

Ma być więcej ulg na innowacje!

15 czerwca rozpoczął się proces prekonsultacji projektu ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Celem zmian jest kompleksowe [...]

Wpisy do KRS dla przedsiębiorców już tylko online!

Wpisy do KRS dla przedsiębiorców już tylko online!

Trochę to trwało, system wdrażano od 2018 roku, ale wreszcie się stało. Oznacza to potężne oszczędności dla budżetu państwa, bo w znacznym stopniu zautomatyzuje to pracę, mniej zatem potrzeba [...]

Alert podatkowy PKF: kolejne zmiany w JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca

Kolejne zmiany w JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca

W dniu 1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach [...]