Menu

Kategoria : Porady Eksperta

Ma być prościej z VAT-em

Ma być prościej z VAT-em

1 czerwca do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Celem proponowanych rozwiązań jest dalsze uproszczenie [...]

PKF Tax Alert: Ma być więcej ulg na innowacje!

Ma być więcej ulg na innowacje!

15 czerwca rozpoczął się proces prekonsultacji projektu ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Celem zmian jest kompleksowe [...]

Wpisy do KRS dla przedsiębiorców już tylko online!

Wpisy do KRS dla przedsiębiorców już tylko online!

Trochę to trwało, system wdrażano od 2018 roku, ale wreszcie się stało. Oznacza to potężne oszczędności dla budżetu państwa, bo w znacznym stopniu zautomatyzuje to pracę, mniej zatem potrzeba [...]

Alert podatkowy PKF: kolejne zmiany w JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca

Kolejne zmiany w JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca

W dniu 1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach [...]

Prosta spółka akcyjna już od 1 lipca !

Prosta spółka akcyjna już od 1 lipca !

W dniu 1 lipca 2021 r. w Kodeksie spółek handlowych[1] (dalej: „KSH”) pojawi się nowy rodzaj spółki kapitałowej, jaką jest prosta spółka akcyjna (dalej również: „P.S.A.”). Został on wprowadzony [...]

Ceny transferowe: formularz TPR

Ceny transferowe: wypełnianie formularza TPR

W ostatnich latach podatnicy musieli się zmierzyć z wieloma nowymi regulacjami w zakresie cen transferowych. Do kluczowych zmian należało wprowadzenie całkowicie nowego formularza TPR, który [...]

Praca zdalna - co jest w projekcie ustawy

Praca zdalna – co jest w projekcie ustawy

W dniu 19 maja 2021 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji[1] opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz [...]

„Zetki” i „alfy”, czyli liderzy przyszłości

„Zetki” i „alfy”, czyli liderzy przyszłości

Zbliżający się Dzień Dziecka to dobra okazja do refleksji nad tym, jakimi przywódcami, menedżerami i pracodawcami będą przedstawiciele młodszych pokoleń – komentuje Anna Radzikowska, wykładowca [...]