Menu

Przełomowy IX Kongres Obywatelski

„Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?” – pod takim hasłem odbył się, zorganizowany 25 października IX Kongres Obywatelski.

Po raz kolejny uczestnicy kongresu wypełnili po brzegi Aulę Główną Politechniki Warszawskiej. Pierwszy raz w historii kongresu, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 18 do 34 lat, co przełożyło się na energię i optymizm panujące podczas dyskusji. Pobity został także rekord ilości miejsc, z których przyjechali uczestnicy Kongresu – w sumie 204 miejscowości z całej Polski. W spotkaniu wzięli udział także Polacy z różnych stron świata, między innymi z Doliny Krzemowej, Londynu, Helsinek czy Hagi. Motywem przewodnim kongresu był „Narodowy Coaching”, czyli wzajemne uczenie się oraz zachęcanie do refleksji i działania na rzecz dobra wspólnego. Termin ten dotyczy przemian postaw, sposobów myślenia i wzorców działania Polaków. Zmiany te są niezbędne, by Polacy potrafili wspólnie działać i razem rozwijać skrzydła. „Wielkim zasobem Polaków – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym – jest energia. Polacy są „młodym”, dynamicznym, mobilnym i szybko dostosowującym się społeczeństwem. To, co należy zrobić to wyzwolić tę energię i nadać jej pozytywny wymiar, tworząc – na co zwrócił uwagę dr Paweł Fortuna – polską normę pozytywności. Aby to się udało, musimy nauczyć się otwierać się na drugiego człowieka, rozwiązywać konflikty z poszanowaniem własnej godności, budować na wspólnych pasjach – mówił w podsumowaniu, dr Jan Szomburg, Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Organizator Kongresu Obywatelskiego.

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.