Menu

Przedsiębiorstwo Fair Play – wyjątkowy certyfikat

W tym roku Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” obchodzi swoje dwudziestolecie. Z tej okazji przeprowadziłam rozmowę z dr. Mieczysławem Bąkiem, Przewodniczącym Komisji Ogólnopolskiej Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz Prezesem Zarządu Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” działającej przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Rozmawia Barbara Jończyk

Są państwo w trakcie realizacji jubileuszowej edycji programu, przede wszystkim serdecznie gratuluję tych dwudziestu lat pracy poświęconej promowaniu etyki w biznesie. Jakie były początki programu?

Dziękuję za gratulacje. Dzięki nieprzerwanej organizacji naszej certyfikacji mogliśmy obserwować, jak prężnie rozwijają się polskie przedsiębiorstwa, które często z naszą pomocą wprowadzały innowacje, kodeksy etyczne, strategie CSR i osiągały sukcesy, poszerzając obszar swojej działalności. Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Projekt pt. „Etyka i kultura przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach” złożony przez Instytut oraz Krajową Izbę Gospodarczą wygrał i był finansowany przez Unię Europejską. W efekcie prac Instytutu w latach 1997–1999 powstało opracowanie pt. „Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu” zawierające m.in. studia przypadków ilustrujące trudne z etycznego punktu widzenia sytuacje, z jakimi spotykają się w trakcie swojej pracy przedsiębiorcy, został opracowany kodeks etyki oraz powstał program „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jego pierwszą edycję, która była skierowana do MSP, przeprowadziliśmy w 1998 r., a od drugiej edycji program przyjął formułę otwartą dla wszystkich przedsiębiorstw. Podejmując się realizacji programu wierzyliśmy, że pozytywne przykłady firm, które potrafią godzić swoją podstawową działalność ze spełnianiem potrzeb swoich pracowników, oczekiwań klientów, dostawców oraz z działalnością społeczno-charytatywną, zmobilizują innych przedsiębiorców do wprowadzenia zmian w zakresie polityki wewnętrznej, zarządzania firmą, czy współistnienia w społeczności lokalnej. Po dwudziestu latach od zorganizowania pierwszej edycji programu z przyjemnością mogę stwierdzić, że rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania. Co roku zgłasza się do nas ponad trzysta firm działających holistycznie, nastawionych na rozwój, naukę i samodoskonalenie.

Jubileusz często jest okazją do podsumowań… Ile przedsiębiorstw do tej pory uzyskało tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”?

W trakcie dziewiętnastu zrealizowanych edycji programu nadeszło ponad 10,3 tys. zgłoszeń od około trzech tysięcy firm z całej Polski. Do tej pory przyznaliśmy ponad dziewięć tysięcy certyfikatów. Mamy nadzieję, że w tym roku to grono znacznie się powiększy. Do 31 maja czekamy na zgłoszenia od firm. Oczywiście serdecznie zapraszamy do udziału. Warto podkreślić, że w programie są przedsiębiorstwa uczestniczące w certyfikacji od osiemnastu, nawet dziewiętnastu lat, co świadczy o faktycznej wartości naszego przedsięwzięcia. Najwięcej firm posiadających certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest w województwach śląskim, podkarpackim, wielkopolskim oraz mazowieckim. Zdecydowanie są to najlepiej rozwijające się regiony Polski.

Rynek certyfikacji od kilku lat prężnie się rozwija. Mają państwo sporą konkurencję…

To prawda. W ostatnich latach powstało wiele firm certyfikujących różne działania, tym samym pogorszyła się opinia o tego typu projektach. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest przede wszystkim brak rzetelnej weryfikacji, łatwość zdobywania kolejnych certyfikatów i nagród, które w wielu przypadkach po prostu można „kupić”. Na otrzymany tytuł przedsiębiorstwo powinno zapracować i bez zarzutu przejść szczegółową weryfikację. Powstawanie nowych konkursów i plebiscytów nie osłabia jednak znaczenia tych, które przez lata zapracowały sobie na renomę wśród przedsiębiorców. Możliwość wyboru sprawia, że przedsiębiorcy decydują się na uczestnictwo w inicjatywach rzetelnie realizowanych i cieszących się prestiżem. W naszym programie firmy poddajemy dwustopniowej weryfikacji. W pierwszym etapie weryfikujemy informacje zawarte w ankietach, w których przedsiębiorcy szczegółowo prezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. W drugim etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne w firmach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest sondaż realizowany wśród klientów i kontrahentów. Dopiero suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Dzięki temu wyznaczamy standardy dla przedsiębiorców, uczymy i pomagamy wprowadzać potrzebne zmiany. Program zwiększa szanse na rynku, a rozpoznawalny certyfikat, jakim stał się tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”, wzmacnia wizerunek, buduje zaufanie, ułatwiając nawiązywanie współpracy z organizacjami społeczności lokalnej.

Punktem kulminacyjnym programu jest Gala Finałowa. To zapewne duże wyzwanie organizacyjne.

Co roku w listopadzie na Gali gościmy około tysiąca osób z całej Polski. Są to przedsiębiorcy, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, przedstawiciele sektora bankowego oraz mediów. Wkładamy dużo wysiłku w to, by Gala była okazją do zaprezentowania swojej firmy i nawiązania kontaktów biznesowych. Oprócz części oficjalnej, podczas której wręczane są nagrody naszym Laureatom, organizujemy bal andrzejkowy cieszący się dużą popularnością. Gala Finałowa jest najbardziej cenioną przez przedsiębiorców tradycją, na którą niecierpliwie czekają cały rok. Zachęcam do obejrzenia fotorelacji dostępnej na naszej stronie internetowej: www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl

Rozumiem, że na tej stronie znajdują się także wszelkie inne, ważne informacje na temat programu?

Oczywiście. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę oraz zachęcamy do kontaktu mailowego: info@fairplay.pl bądź telefonicznego 22 630 98 01.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.