Menu

Kryzys może być szansą dla naszego regionu

– COVID-19 doprowadził do kryzysu. W tym kryzysie próbujemy szukać szans dla Polski i regionu. W efekcie koronawirusa nastąpiło przerwanie globalnych łańcuchów dostaw z ogarniętej pandemią Azji. Najprawdopodobniej wielkie koncerny będą szukały nowych, bezpieczniejszych lokalizacji. Do tego państwa będą starały się o zwiększenie samowystarczalności, to kolejny wniosek wyciągnięty z zaistniałej sytuacji – mówi w wywiadzie Zbigniew Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

Doroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy- Zdroju jest niezwykłym wydarzeniem. To marka sama w sobie, znana w całej Europie. Skąd taki pomysł i dlaczego akurat tutaj?

Dziękuję za taką opinię. Jest ona dla mnie szczególnie istotna, gdyż pojawia się w czasopiśmie skierowanym do ludzi biznesu, przedsiębiorców i managerów – czyli do grup zawodowych, dla których organizujemy Forum Ekonomiczne oraz inne kongresy przygotowywane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Ludzie, którzy przed prawie trzema dekadami planowali pierwsze forum, pochodzili z Sądecczyzny. Dlatego chcieliśmy zorganizować konferencję na swoim terenie, który doskonale znaliśmy i na którym mieliśmy przyjaciół. Sądecczyzna sama w sobie jest wyjątkowa. Nie mówię nawet o jej bardzo wysokich walorach turystycznych. To także miejsce, gdzie żyją bardzo gospodarni ludzie. Przecież to w naszym regionie powstało i świetnie funkcjonuje kilka dużych firm będących nie tylko liderami w kraju, ale również rozpoznawalnymi markami za granicą. To tu założono jedną z pierwszych w Polsce niepublicznych szkół wyższych. Idea Forum Ekonomicznego trafiła na podatny grunt, szybko zakiełkowała i urosła do najważniejszego w Europie Środkowo-Wschodniej miejsca konstruktywnych dyskusji na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne. U nas można dyskutować z dala od kamer i warszawskiego pośpiechu. Przed pierwszym forum myślałem jedynie o tym, by dobrze przygotować debatę: „Polska trzy lata po rewolucji Solidarności”. Byłem wtedy posłem na Sejm pierwszej kadencji i uważałem, że przygotowanie i przeprowadzenie takiej dyskusji to dobry sposób, by szukać metod na rozwiązywanie najważniejszych polskich problemów.

To z pewnością wydarzenie, które ma olbrzymi wpływ na światową politykę i ekonomię. Czy tegoroczna edycja jest inna od tych dotychczasowych?

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju organizujemy od prawie trzech dekad. W tym czasie przez nasz deptak przewinęło się kilkaset tysięcy gości: przywódców państw i rządów, urzędów centralnych, polityków, działaczy samorządowych, naukowców, dziennikarzy, działaczy społecznych. Tegoroczne będzie inne od wszystkich poprzednich. Jego wyjątkowość wynika nie tyle z faktu wystąpienia Covid-19, ale ze zmian, jakie pandemia wywarła na światowej gospodarce i kontaktach społecznych. Paradoksalnie, dla Europy Środkowo- Wschodniej czas po koronawirusie może być szansą na rozwój gospodarczy. Eksperci reprezentujący sektor energetyczny kontynuować będą ubiegłoroczną dyskusję o funduszu sprawiedliwej transformacji oraz implementacji rozwiązań dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii. Debaty na ten temat odbiły się szerokim echem, a część wniosków z nich została już wdrożona. W tym roku organizatorzy zaproponują dodatkowo tematy związane z działalnością koncernów multienergetycznych. Gwałtowna cyfryzacja dziedzin życia wcześniej zaniedbanych informatycznie daje szansę szybkiego skrócenia dystansu, jaki dzielił nas od europejskich liderów. Przerwanie globalnych łańcuchów dostaw może sprawić, że – ze względu na wysoki potencjał i relatywnie tańszą siłę wytwórczą – możemy stać się atrakcyjnym regionem inwestycji dla światowych gigantów. W efekcie Covid-19 musimy też zredefiniować takie pojęcia, jak zrównoważony rozwój czy społeczna odpowiedzialność biznesu. To może nam pozwolić w nowy sposób spojrzeć na tradycyjne rolnictwo czy ekoturystykę – naturalne walory naszej części Europy. O tym wszystkim będziemy dyskutować we wrześniu w Krynicy-Zdroju.

Podczas doboru tematów przewodnich konferencji nie zabraknie na pewno rozmów o Covid-19. Jak ocenia pan dzisiaj wpływ pandemii na zjednoczoną Europę?

Covid-19 doprowadził do kryzysu. W tym kryzysie próbujemy szukać szans dla Polski i regionu. W efekcie koronawirusa nastąpiło przerwanie globalnych łańcuchów dostaw z ogarniętej pandemią Azji. Najprawdopodobniej wielkie koncerny będą szukały nowych, bezpieczniejszych lokalizacji.
Do tego państwa będą starały się o zwiększenie samowystarczalności – to kolejny wniosek wyciągnięty z zaistniałej sytuacji.To więc szansa dla naszej części Europy w której pandemia nie wyrządziła tak wielkich szkód, jak w innych regionach.

Czy na Forum będzie bezpiecznie?

Od początku naszym priorytetem było bezpieczeństwo w czasie Forum Ekonomicznego. W tym roku, ze względu na Covid-19, standardy bezpieczeństwa zostały dodatkowo zaostrzone, by rygorystycznie spełnić wszelkie przepisy sanitarno-epidemiologiczne. Wszystkie obiekty zostaną dostosowane do przepisów: jednokierunkowy ruch, ścisła elektroniczna kontrola liczby osób na salach, zapewnienie środków do dezynfekcji przy każdym wejściu, obowiązkowa dezynfekcja i wietrzenie po zakończeniu każdego panelu.

Polska jest krajem, w którym od wielu lat ścierają się odrębne poglądy polityczne. Jednak Forum utrzymuje swój status apolityczności…

Z prostego powodu. Zapraszamy do Krynicy-Zdroju bardzo różnych polityków i przedsiębiorców, niczego nie chcemy im narzucać, niczego nie chcemy sugerować. Uważamy, że naszą misją jest tylko przygotowanie dobrych warunków do debaty. Posługując się przykładem z chemii: my, organizatorzy
pełnimy rolę katalizatora – ułatwiamy i przyspieszamy procesy dotyczące dobrych zmian w polityce, gospodarce czy sprawach społecznych.

A co z tegorocznym festiwalem biegowym organizowanym od 2009 roku?

Oczywiście będzie. Przygotowania do 11. Festiwalu Biegowego TAURON przebiegają zgodnie z założeniami, wciąż monitorujemy komunikaty rządowe i zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nasz główny tegoroczny cel to stworzenie jak najlepszych warunków do bezpiecznej sportowej rywalizacji. Chętnych na sportowe zmagania w weekend 11-13 września nie brakuje, na nasze biegi zgłosiło się już ponad 6000 zawodników.

Zygmunt Berdychowski
Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, działacz społeczny, poseł na Sejm I i III kadencji, himalaista. Od 1992 roku inicjator i organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój – największej konferencji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowej. Za swoją działalność społeczną i charytatywną otrzymał wiele nagród, w tym m.in. Nagrodę „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia w 2009 roku oraz Nagrodę im. św. Brata Alberta w 2007 roku. W roku 2011 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.