Menu
Jacek Rutkowski, Ambasador Dobrego Stylu

Jacek Rutkowski, Ambasador Dobrego Stylu


Dobry styl to nie tylko ubranie

– Kieruję się jednak zasadą zachowania umiaru. Ważne jest utrzymanie harmonii między tym, kim się jest a tym, jak się wygląda, aby czuć się dobrze w swoich szatach i aby nikt nie powiedział „król jest nagi” – mówi Jacek Rutkowski, prezes firmy MAT-BUD.

Czym jest dobry styl?

Dobry styl to nie tylko kwestia ubioru, lecz także właściwych zachowań, dopasowanych do środowiska i pełnionej roli. Je­steś w centrum uwagi ze względu na to, jak wyglądasz, jak się zachowujesz i co mówisz. Ubiór jest ważny, ale pozostałych kwestii także nie można pominąć. Te trzy elementy muszą się wzajemnie uzupełniać. Nie wystarczą dobre i drogie ubrania, trzeba się też stosownie zachowywać i mieć coś interesu­jącego do powiedzenia. Odpowiedni strój jest też wyrazem szacunku dla gospodarza i organizatora imprezy. Osobiście nie koncentruję się nadmiernie na garderobie, lecz zwracam szczególną uwagę na dobre relacje międzyludzkie.

Kogo uważa pan za ikonę dobrego stylu?

Polska jest krajem, w którym moda i elegancki ubiór odgry­wają ważną rolę. Działając w różnych środowiskach, spoty­kam wiele ikon dobrego stylu i nie sposób wymienić wszyst­kich. Kieruję się jednak zasadą zachowania umiaru. Ważne jest utrzymanie harmonii między tym, kim się jest a tym, jak się wygląda, aby czuć się dobrze w swoich szatach i aby nikt nie powiedział „król jest nagi”. Wśród ikon dobrego stylu mogę wymienić Jolantę Kwaśniewską i Grażynę Torbicką.

Jak kształtował się pański styl?

Całe życie jestem aktywny w świecie biznesu, polityki, kul­tury, sztuki, sportu i nauki. W tych grupach występuje tak wiele pozytywnych osobowości, że wymienienie wszyst­kich jest niemożliwe, a wskazanie jednej lub kilku byłoby trudnym do wytłumaczenia nietaktem wobec pozostałych. Biorę przykład z najlepszych, znani kreatorzy mody nie są mi obcy. Jeśli chodzi o realizację dobrego stylu, preferuję bardzo dobrego projektanta i krawca, śp. Karola Włodar­skiego i jego markę derred.pl.

Czy w biznesie jest miejsce na dobry styl?

Biznes bezwzględnie wymaga dobrego stylu w wielu aspektach. Żeby miał on sens, musi być zachowana harmonia pomiędzy pełnioną rolą a okolicznościami, w jakich się występuje. Od wielu lat realizuję biznes od­powiedzialny społecznie i nie jest to kwestia obecnej mody na tego typu działania. Pozytywny wizerunek lidera to wypadkowa dobrej firmy, udanych stosunków między­ludzkich, relacji z otoczeniem oraz odbioru społecznego. Efekt jest taki, że firma MAT-BUD otrzymała tytuł Lidera, Brylantu, Diamentu Polskiej Gospodarki nie tylko dzięki zaangażowanemu kapitałowi, wzrostowi zysku czy wyni­kom ekonomicznym, lecz w dużej mierze dzięki dobremu wizerunkowi.

Jaki jest pana osobisty styl w życiu i w biznesie?

Kocham pracę i jestem trochę charyzmatykiem. Nie śle­dzę mody, ale mowa ciała czy dobór stroju adekwatne­go do miejsca i okoliczności są niebywale ważne, bo ich połączenie dobrze wyraża charakter człowieka. W związ­ku z działalnością firmy i aktywnością społeczną bywam w różnych środowiskach i dobieram strój tak, aby same­mu czuć się w nim dobrze, ale też specjalnie się nie wy­różniać. Cenię wygodę i minimalizm.

Na co powinny zwrócić uwagę młode osoby, aby wyróżniać się dobrym stylem?

Pojęcie dobrego stylu to zagadnienie filozoficzne. Wyraża się on w harmonii na trzech płaszczyznach naszego życia – ciała, umysłu i duszy. Na płaszczyźnie ciała jest to wi­zerunek zewnętrzny – wygląd, elegancja, gracja, na które wpływ mają ubrania i stosowany tryb życia w zależności od uwarunkowań. Na płaszczyźnie umysłu to inteligencja, wiedza i sposób komunikowania się z otaczającym świa­tem. Jest jeszcze płaszczyzna ducha, o której często za­pominamy. To wewnętrzna wrażliwość przejawiająca się w relacjach międzyludzkich – nasze interakcje z innymi, niezależnie od ich statusu społecznego czy pochodzenia. To nie przypadek, że w naszym języku pierwsze litery słów „Ciało”, „Umysł”, i „Dusza” tworzą słowo CUD. Dopiero dbałość o równowagę na tych trzech płaszczyznach spra­wia, że dobry styl jest naszą naturalną wizytówką, której nie trzeba drukować w żadnej drukarni. Dobre pierwsze wra­żenie możemy wywołać na obserwatorach tylko jeden raz, więc warto się do tego rzetelnie przygotować. Elegancja, pewność siebie, kultura osobista i emanowanie dobrem to najlepsze atuty.


O sobie

Prezes zarządu i wspólnik w dużej firmie handlowo-produkcyjnej branży budowlanej, dbający o jej wizerunek. Kocha pracę, ale jest też działaczem społecznym i patriotą. Odnajduje się w roli „dobrego anioła” w działaniach charytatywnych. Ceni ciepło domowego ogniska. W ciągu kilku ostatnich lat otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień: pięciokrotnie tytuł Biznesme­na Roku Izby Przemysłowo-Handlowej, Lidera Bezpieczeństwa Narodowego, Geparda Biznesu, Diamentu Forbesa, Gazeli Biznesu. Osobowość województwa kujawsko–pomorskiego w kategorii „Biznes” i Osobowość kraju w kategorii „Działalność Społeczna i Charytatywna”. Laureat medalu Akademii Polskiego Sukcesu, wyróżniony Medalem Solidarności Społecznej BCC, tytułami Oskara Najbardziej Zaangażowanego Pracodawcy w konkursie Floriany OSP RP, a także tytułem Toruń­skiego Anioła. Wyróżniony Złotym Medalem Akademii Polskiego Klubu Biznesu, Diament, Brylant, Orzeł, Gepard Polskiej Gospodarki, zdobywca Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu z Diamentem BCC, oraz kupieckiej nagrody im. Stanisława Wokulskiego.


O firmie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT-BUD Sp. z o.o. Sp.k. w Rozgar­tach to duża firma, lider polskiej gospodarki, sieć hurtowni materiałów bu­dowlanych obecna w Gdyni, Gdańsku – Kowale, Starym Toruniu, Złejwsi Małej, Bydgoszczy, Grudziądzu, Włocławku oraz Łodzi. Posiada zakłady produkcyjne prefabrykacji betonów w Bydgoszczy i Złejwsi Małej oraz kopalnię kruszyw. Firma została wielokrotnie wyróżniona, m.in. w Kon­kursie Złotej Setki Pomorza i Kujaw, Złotym Medalem Polskiego Klubu Biznesu, w konkursie Lidera Polskiego Biznesu Business Centre Club, tytułem Symbol Biznesu 2019 w kategorii „Rozwój Biznesu”, Złotą Statu­etką Lidera Biznesu BCC z Diamentem oraz Diamentem 30-lecia Polskiej Transformacji.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.