Menu
Forum Transformacji Energetycznej

Forum Transformacji Energetycznej

Zgodnie z deklaracją organizatorów Forum Transformacji Energetycznej nie ma być wydarzeniem jednorazowym, ale otworzyć cykl konferencji zaplanowanych na najbliższe trzy lata. Ma to być, jak piszą odpowiedź na potrzebę monitorowania i analizy zachodzących obecnie kluczowych procesów transformacyjnych sektora energetyki, stanowiących konsekwencję unijnych dyrektyw, krajowych dokumentów strategicznych oraz polityki klimatycznej unii europejskiej. Kiedyś konferencje na ten temat organizowano często, potem oczywiście debata na ten temat całkiem nie zanikła, ale przeniosła się do mediów, ale teraz ma się to zmienić. Z pewnością nieprzypadkowy jest tu patron stowarzyszenia, które jest jej organizatorem, nieżyjący już prof. Krzysztof Żmijewski, który był przez wiele lat organizatorem cyklu konferencji Power Ring, których zaplanowane forum ma być wyraźnie kontynuacją. Konferencje otworzą wystąpienia trzech ministrów, przedsiębiorczości i technologii, Jadwigi Emilewicz, energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, co dowodzi, że również dla obecnego rządu jest to jedno z kluczowych zagadnień. Czy należy spodziewać się zmian w obecnej polityce, której zarzucano często zbytnie przywiązanie do węgla oraz niechęć do energetyki odnawialnej? Na pewno jest to otwarte zaproszenie do debaty na ten temat.

Ściślej, w ramach forum zaplanowano dwie debaty. Pierwsza z nich ma pozwolić na wymianę poglądów i stanowisk pomiędzy administracją centralną a uczestnikami rynku energii, uprzystępniając przedstawiając cele trwających procesów legislacyjnych oraz stanowiąc okazję do zgłaszania własnych postulatów. Forum ma zapewnić platformę komunikacji umożliwiającą zdefiniowanie optymalnego tempa transformacji energetycznej. Uczestnicy debaty mają się też zastanowić się nad aktualnym i przyszłym znaczeniem pojęcia „bezpieczeństwo energetyczne” oraz przedyskutują jakie są możliwe narzędzia i sposoby finansowania przyszłych procesów inwestycyjnych.

Druga debata poświęcona będzie dyskusji wokół problematyki dostępności technologicznej jako czynnika determinującego ramy tak czasowe, jak i finansowe transformacji. Jej uczestnicy zastanowią się nad możliwością osiągnięcia kompromisu w obszarze modernizacji infrastruktury energetycznej, przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu.

więcej: www.transformacjaenergetyczna.pl

środa 19 czerwca, recepcja od godz. 8.30

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5, sala pod Kopułą

(uwaga, wejście z drugiej strony budynku)

Udział w forum jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji online.

Rafał Korzeniewski

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.