Menu

Dr Anna Stasiak-Apelska, radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie z wyróżnieniem. Absolwentka studiów doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk. Po przeprowadzeniu licznych badań naukowych, obroniła rozprawę doktorską pt. „Tytuł utworu w systemie prawa autorskiego”, której promotorem był prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak.
Jest autorem wielu publikacji prawniczych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Uczestnik i prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych, a od 2018 r. jest ekspertem w Centrum Adama Smitha z zakresu własności intelektualnej. Jest także jednym z pięciu inicjatorów kampanii społecznej PRAWO BEZ STARCHU, której celem jest przekonanie ludzi, iż warto zwrócić się do profesjonalisty na wstępnym etapie zagadnienia prawnego, gdy nie jest jeszcze ono tak bardzo skomplikowane. Praktykę prawniczą prowadzi w ramach własnej kancelarii radcowskiej oraz współpracując z Kancelarią Radców Prawnych Cioch & Partnerzy. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, doradzając podmiotom polskim i zagranicznym m.in. w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej, a w szczególności poprzez:

 • przygotowanie dokumentacji do urzędów patentowych,
 • uzyskanie świadectw ochronnych i dokumentów patentowych,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów oraz porozumień w zakresie przenoszenia praw i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych i innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców, w tym patentów,
 • projektowanie i opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych,
 • obsługę prawną dla organizatorów imprez kulturalnych (m.in. festiwali, koncertów),
 • obsługę prawną związaną z produkcją filmową i telewizyjną,
 • doradztwo prawne na rzecz producentów oraz wydawców muzycznych,
 • świadczenie usług dla wydawców prasowych (w tym podmiotów prowadzących serwisy i portale internetowe),
 • reprezentację Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych, praw własności przemysłowej,
 • audyty rozwiązań prawnych z zakresu praw własności intelektualnej w ramach danego przedsiębiorstwa i doradztwo w zakresie ich ochrony oraz komercjalizacji,
 • ochronę dóbr osobistych Klienta (renomy, tajemnicy korespondencji, wizerunku),
 • dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji,
 • doradztwo w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej,
 • weryfikację prawidłowego posługiwania się znakiem w celu reklamy,
 • opracowywanie strategii ochrony know-how,
 • wspieranie Klientów w szybkim reagowaniu na naruszenia przysługujących im praw,
 • doradztwo w zakresie wykorzystania praw własności intelektualnej jako zabezpieczenia.

Zapraszam do kontaktu: a.stasiak-apelska@cpkrp.pl
dr Anna Stasiak-Apelska

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.