Menu
Zbliża się Samorządowy Kongres Trójmorza

Zbliża się Samorządowy Kongres Trójmorza

Samorządowy Kongres Trójmorza, którego jako magazyn przedsiębiorcy.eu jesteśmy patronem medialnym stanowi kontynuację Samorządowego Kongresu Gospodarczego i Forum Regionów Trójmorza, którego odpowiednio pierwsza i druga edycja odbyły się również w Lublinie. 11 maja odbyła się wideokonferencja poświęcona przygotowaniom do kongresu, który odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym dniach 6-7 czerwca. Przypomnijmy, że inicjatywa Trójmorza łączy 12 krajów Unii Europejskiej położonych pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. W tym roku do debaty na kongresie dołączy Ukraina, co można chyba uważać za wsparcie jej zabiegów o przystąpienie do Unii Europejskiej, a na pewno tak chcą by to odczytywać gospodarze. Polska bowiem oficjalnie wspiera starania Ukrainy.

Przypomnijmy, że te 12 państw Trójmorza to prócz Polski, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry, to przeszło sto milionów ludzi, by jakoś uświadomić tkwiący tu potencjał. Choć próbowano to tak niekiedy przedstawiać, nigdy nie była to wewnątrzunijna opozycja wobec Brukseli, a cele takie jak budowanie więzi strukturalnych na osi północ-południe wpisują się w politykę Unii Europejskiej. Teraz Trójmorze staje przed nowymi wyzwaniami.

Jak powiedział podczas wideokonferencji marszałek województwa lubelskiego Jarosław StawiarskiWspółpracując na poziomie samorządów, możemy budować dobry klimat nie tylko do współdziałania gospodarczego czy kulturalnego, ale także jednoczenia się w imię idei wolnej, demokratycznej Europy. Podczas kongresu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak w kontekście samorządów śródmorskich możemy wpływać na nasze rządy i relacje między Unią Europejską a Ukrainą, która broni dziś swojej suwerenności

Chcemy z jednej strony przeprowadzić dyskusję, która będzie zorientowana na przyszłość regionów Inicjatywy Trójmorza, w tym na województwo lubelskie. Z drugiej zaś strony pokazać, że inicjatywa ta nie jest konkurencją dla Unii Europejskiej. Wierzymy, że Trójmorze ma szanse pomóc w procesie odbudowy Ukrainy po wojnie – dodał dr hab. Marcin Szewczak, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

W programie znalazło się osiem wiodących tematów:

  • Inicjatywa Trójmorza – Ukraina: wyzwania współpracy,
  • Infrastruktura: Korytarze transportowe na osi północ–południe
  • Bezpieczeństwo energetyczne państw Inicjatywy Trójmorza,
  • Współpraca uniwersytetów Inicjatywy Trójmorza,
  • Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Inicjatywy Trójmorza,
  • Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza,
  • Forum Gospodarcze.

Więcej miejsca podczas wideokonferencji oświęcono trzem z nich.

Infrastruktura: Korytarze transportowe na osi północ–południe, dyskusja dotyczyć będzie tu problemy, czy istnieje potrzeba redefinicji polityki korytarzy transportowych na osi północ–południe w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej? Finalizacja prac na szlakach drogowych, spójna sieć połączeń kolejowych. Do udziału w panelu zaproszono tu ministrów odpowiedzialnych za politykę transportową z Bułgarii, Grecji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. A partnerem merytorycznym panelu jest polskie ministerstwo infrastruktury.

Samorządowy Kongres Trójmorza to oczywiście debata Regionów, w tym roku ma być poświęcona współpracy regionów Trójmorza z regionami ukraińskimi.

Dyskusja dotyczyć będzie zarówno wsparcia dla uchodźców, przybywających z Ukrainy do sąsiedzkich regionów na obszarze państw unijnych należących do Inicjatywy Trójmorza, jak również idei pogłębionego wsparcia we wdrażaniu funduszy przedakcesyjnych i odbudowy – tłumaczyła Izabela Szczęsna-Kowalczyk, zastępca dyrektora w kancelarii marszałka Jarosława Stawiarskiego.

Dodajmy jeszcze, że debata jest realizowana w ramach programu „Dyplomacja publiczna 2022” finansowanego przez MSZ

Programom Interreg jako płaszczyzny współpracy Regionów Trójmorza poświęcone będzie osobne seminarium. Jego tematem przewodnim będzie dotyczyć znaczenia programów Interreg w rozwijaniu współpracy międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów zidentyfikowanych w ramach Inicjatywy Trójmorza. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, dotyczących realizacji wspólnych projektów w ramach Programów Interreg, trwałych efektów i ich wpływu na procesy rozwojowe w regionach Trójmorza staną się głównymi tematami debaty. Kolejną kwestią będzie również wskazanie potrzeb, możliwości oraz sposobów budowania trwałej i długoterminowej współpracy pomiędzy regionami w latach 2021-2027. Brzmi to bardzo sucho, ale zrobi się ciekawie, gdy przejdzie się do konkretów.

Jeśli idzie o formułę organizacyjną to wybrano formę hybrydową. Można się na Samorządowy Kongres Trójmorza wybrać do Lublina osobiście i można wziąć w nim udział online. W jednym i drugim wypadku obowiązuje rejestracja online (wyboru formy udziału dokonuje się podczas rejestracji).

Dodatkową atrakcją będą wizyty studyjne, podczas których organizatorzy chcą przedstawić ofertę innowacyjnych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.

Red. Rafał Korzeniewski

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.