Menu
CETA - jak funkcjonuje po roku?

zaproszenie na konferencję

CETA to skrót od angielskiej nazwy Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej z Kanadą, która została podpisana w 2016 roku i weszła w życie w następnym roku, pociągając za sobą zniesienie 98% taryf celnych. Konferencja zorganizowana została w ramach Dialogu Obywatelskiego promowanego przez Komisję Europejską jako forma bezpośredniego kontaktu z obywatelami Unii. Będzie poświęcona praktycznym konsekwencjom funkcjonowania tej umowy, a także szansom jakie otwiera ona dla polskich przedsiębiorców.

Negocjacje umowy budziły duże emocje w Europie (a także w Kanadzie), ominęły one jednak w praktyce Polskę. Obroty handlowe pomiędzy Polską a Kanadą, choć stale rosnące, są wciąż nieduże. W zeszłym roku polski eksport do Kanady wart był około 5,5 mld złotych, import był niemal trzy razy mniejszy. Polska ma w wymianie stałą nadwyżkę. Istotnie nie ma więc się czym emocjonować. A może raczej nie było? Patrząc na rezultaty zeszłoroczne trudno wpływ umowy wychwycić, bo nie było jeszcze na to czasu. Może podczas konferencji poznamy aktualniejsze dane? Do tego, zarówno my, jak i Kanadyjczycy musimy się dopiero nauczyć z tej umowy korzystać.

Zagadnienia prawne, prawo firm do arbitrażu przeciwko państwu, często podnoszone przez krytyków układu, w przypadku Polski nie maja akurat większego znaczenia. Są bowiem jak się wydaje rozwiązania dla Polski korzystniejsze niż poprzednio obowiązujące. Do tego korzystać mogą z nich także polscy przedsiębiorcy. Ciekawsze są konsekwencje znoszenia ceł. Kanada jest wielkim producentem rolnym, czy wpłynie to na jej eksport do Polski? I jak wpłynie na poziom cen produktów rolnych w Europie, bo ten wpływ może być także pośredni? Znoszenie ceł może mieć także duży wpływ na opłacalność polskiego eksportu dla Kanady. Był on dotąd niewielki, więc i wielkiego nacisku, aby poprawić te stawki na naszą korzyść pewnie nie było. Znoszenie ceł otwiera przed polskimi eksporterami zupełnie nowe szanse. Konferencja będzie okazją, aby o nich porozmawiać. Mowa będzie także o zagadnieniach logistycznych, na opłacalność polskiego eksportu (i oczywiście także importu stamtąd) duży wpływ mają bowiem koszty transportu. I o różnicach kulturowych, to, że kontakty handlowe są tak słabo rozwinięte ma wpływ na to, że pewne sprawy mogą być dla nas zaskoczeniem. Zgodnie z coraz częstszą praktyką w programie konferencji przewidziano także czas na wystąpienia przedsiębiorców, którzy opowiedzą o swoich własnych doświadczeniach. Ze względu na tematykę zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców. Konferencję zakończy roboczy lunch, intencją organizatorów jest, aby był on wykorzystany także na networking, a więc do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Organizatorami konferencji są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce razem ze swoimi partnerami z Polski i Kanady, stronę polską reprezentuje ministerstwo przedsiębiorczości i technologii, a stroną organizacyjną zajął się Thinktank.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na polski i angielski.

pobierz agendę konferencji

piątek 14 września, godzina 10.00 – 15.30

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

sala im. Grażyny Gęsickiej (tam, gdzie d. kino Śląsk)

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji online (decyduje kolejność zgłoszeń)

Rafał Korzeniewski

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.