Menu
Znany już szczegółową agendę Forum Liderów PPP !

Weź udział w Forum Liderów PPP !

Trzecie Forum Liderów PPP odbędzie się w 17 czerwca w formule hybrydowej. Część offline w trzystumetrowym Varso Tower w Warszawie, uczestnictwo jest płatne i dostępna będzie tylko garść miejsc. Za to, jeśli idzie o uczestnictwo online, to ograniczeń co do ilości uczestników nie będzie, będzie też bezpłatne. Wykorzystana zostanie popularna platforma ZOOOM.

Pewnie skrótu PPP rozszyfrowywać już chyba nie trzeba, ale na wszelki wypadek PPP to Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Może i rozwija się u nas powoli, ale rozwija. Przed nim też wielka szansa, gdyż coraz bardziej zainteresowane są nim samorządy, a przynajmniej powinny. Zadań bowiem im przybywa, a środków wprost przeciwnie. Formuła PPP daje szanse na pewne oszczędności, ale przede wszystkim pozwala uniknąć dokonywania znacznej części wydatków z góry. Samorząd może dzięki temu realizować swoje zadania, partner prywatny zaś zarobić, bo to jest jego celem. Jeśli nie będzie na to szans, to po prostu w to nie wejdzie. Dlatego mowa o partnerstwie, bo choć cele nie są identyczne, to zrealizować się je da tylko we współpracy. Z narzędzia jakim jest PPP może też korzystać państwo i jego agendy i choć także korzystają, to pozostaje ono domeną przede wszystkim samorządu. Jak zapowiedział już premier Mateusz Morawiecki, ma ono zostać szeroko wykorzystane podczas realizacji Krajowego Planu Obudowy.

Forum Liderów PPP to spotkanie z ekspertami i praktykami, szansa na poznanie najlepszych praktyk, najlepszych rozwiązań. I nawiązanie kontaktów. Tradycyjnie konferencja objęta jest patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz prezydenta Warszawy. A także patronatem medialnym naszego magazynu.

Tematyka tegorocznej edycji opracowana została na podstawie rekomendacji przedstawicieli podmiotów finansujących inwestycje, promotorów inicjujących strategiczne inwestycje infrastrukturalne oraz inwestorów realizujących projekty. Dyskusje podczas konferencji dotyczyć będą trzech obszarów tematycznych. Tytuł pierwszego panelu dyskusyjnego to Zarządzanie projektem PPP w oparciu o praktyczne przykłady. Podstawową barierą już na wczesnym etapie przygotowania inwestycji są kompetencje samorządów w momencie oceny dokumentacji dotyczącej efektywności przedsięwzięcia, przygotowywanej przez doradców. W czasie konferencji przedstawimy między innymi w jaki sposób zweryfikować poprawność dokumentów. Następnie poruszone zostaną kwestie związane z przewidywaniem wielu czynników, które mogą wpłynąć na otoczenie inwestycji np. zmiany polityczne, kryzysy, zmienna stopa procentowa, brak akceptacji społecznej. Są to obszary, które należy przewidzieć i rozważyć przed podpisaniem umowy, co będziemy szczegółowo opisywać w trakcie wydarzenia. Drugim obszarem tematycznym jest bankowalność projektów, procedura instytucji finansującej i kryteria jakimi kieruje się bank przy kredytowaniu inwestycji partnerskich. Obszar ten ma istotny wpływ na realizację inwestycji, jako że stanowi główne źródło jej finansowania. Ostatnia dyskusja dotyczyć będzie pakietowego PPP, czyli tworzenia pakietów składających się z mniejszych, jednorodnych zadań, które zbiorczo stawałyby się potencjalnie interesujące dla inwestorów i instytucji finansujących. O rozwiązaniach w tych kwestiach dyskutować będą przedstawiciele samorządów, które skutecznie zrealizowały projekty oraz doradcy, inwestorzy i przedstawiciele instytucji finansujących.

Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od roku 2016. W ubiegłym roku było najchętniej wybieraną konferencją o tej tematyce w Polsce, w której wzięło udział 400 osób. Zapis konferencji w kanale YouTube został obejrzany przez 69 000 unikalnych użytkowników, którzy w znacznej większości reprezentują samorządy, ale również byli to doradcy, inwestorzy i instytucje finansowe.

www.forumliderowppp.pl

Na stronie wydarzenia dostępna jest już jego szczegółowa agenda.

Można też już zarejestrować swój udział, wystarczy wypełnić prosty formularz online. Przypomnijmy, że w przypadku uczestników zdalnych jest on bezpłatny, dla tych, którzy zdecydują się na udział osobisty i networking z prelegentami koszt wynosi 1200 złotych netto (trzeba zaznaczyć odpowiednią opcję).

red. Rafał Korzeniewski

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.