Menu
Ku lepszej przyszłości/Towards a brighter future, czyli Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023

Ku lepszej przyszłości/Towards a brighter future, czyli Dyplomatyczne Otwarcie Roku

Ku lepszej przyszłości/Towards a brighter future, pod takim hasłem odbywa się dziś w Centrum Olimpijskim Dyplomatyczne Otwarcie Roku, czyli noworoczne spotkanie Krajowej Izby Gospodarczej z korpusem dyplomatycznym, którego jesteśmy patronem medialnym. To już tradycja, spotkanie odbywa się już po raz ósmy, a jego uczestnikami są oprócz korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz przedsiębiorcy. 

Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest platformą do prezentacji planów dotyczących międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zaangażowania poszczególnych jednostek administracji centralnej i samorządowej, w tym także samorządu gospodarczego. Poprzez promocję polskiej gospodarki wśród ambasadorów akredytowanych w Polsce, Krajowa Izba Gospodarcza pomaga w kreowaniu pozytywnego środowiska dla polskich przedsiębiorców, inwestorów i eksporterów.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku stanowi również okazję do zaprezentowania walorów turystycznych, kulturowych, a przede wszystkim potencjału inwestycyjnego polskich regionów. Szczególnie cenna jest w tym zakresie ścisła współpraca z Urzędami Marszałkowskimi, która ma na celu rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz zachęcanie lokalnych firm do prowadzeniem biznesu na rynkach zagranicznych.  Wśród nich jest Województwo Podkarpackie, które jako partner strategiczny szeroko zaprezentuje swój potencjał gospodarczy i kulturowy. Swoje oferty przedstawią również Mazowsze, Podlasie i Śląsk. Obecne będą także regiony: kujawsko-pomorski i lubelski.

Naprzeciw zmieniającemu się światu

Nikt nie ma wątpliwości, że ostatnie lata obfitowały w wyzwania dla światowej, jak i polskiej gospodarki. Ledwo wyszliśmy obronną ręką z pandemii, żeby zmierzyć się z dramatem wojny za naszą wschodnią granicą, oraz jej wszystkimi bezpośrednimi konsekwencjami. Inflacyjne rekordy i widmo wszechobecnych podwyżek towarzyszyły nam do ostatnich dni 2022 roku.

Nie bez powodu hasłem tegorocznego Dyplomatycznego Otwarcia Roku jest „Ku lepszej przyszłości”. Po dwóch ciężkich latach dla polskiej gospodarki, chcemy wyjść do biznesu i dyplomatów z pozytywnym przekazem i skupić się nie tyle, na reagowaniu na bieżące problemy, ale zastanowić się nad tym jaką rzeczywistość chcemy wspólnie kreować. Polski przedsiębiorca wielokrotnie już dał się poznać jako ten, który wyprzedza światowe trendy i łatwo się do nich adaptuje. Nasze firmy nie tylko są w awangardzie rozwoju, ale zasługują na to, żeby ich głos był słyszalny na innych kontynentach – mówi prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Kłoczko.

Krajowa Izba Gospodarcza jako lider polskiego środowiska biznesu z optymizmem patrzy na nadchodzące miesiące, zwłaszcza, że czekają nas poważne wyzwania. Jednym z nieodwracalnych trendów, które obnażyła najpierw pandemia a potem wojna w Ukrainie, jest potrzeba dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Coraz częściej mówimy też o końcu procesu globalizacji, na rzecz mniejszych, lokalnych ekosystemów. Jednocześnie, niezmiennie to eksport jest siłą napędową naszej gospodarki, nie tylko do krajów Unii Europejskiej, ale również na rynki afrykańskie czy azjatyckie.

Nie bez znaczenia będą też zmiany przepisów na poziomie Unii Europejskiej, które wymuszą na przedsiębiorcach realizacje i raportowanie polityk zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia ESG będą miały istotne konsekwencje dla utrzymywania konkurencyjności naszych firm, oraz zachowania dotychczasowej pozycji w krajowych i europejskich łańcuchach dostaw.

Zdajemy sobie sprawę z wielu zagrożeń w obliczu, których stoi polski przedsiębiorca. Jednak ważne, żeby każda firma, niezależnie od wielkości i sektora, pamiętała, że nie jest pozostawiona sama sobie. Krajowa Izba Gospodarcza to serce polskiego biznesu. Jesteśmy zawsze gotowi udzielić wsparcia polskim przedsiębiorcom i niezmiennie pracujemy nad kolejnymi narzędziami, które odpowiedzą na potrzeby i wyzwania zmieniającego się rynku – komentuje ambasador Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku zostało objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministra Klimatu i Środowiska.

Wśród patronów medialnych znaleźli się Rzeczpospolita, Polskie Radio dla Zagranicy, TVP Polonia, TVP3 Warszawa, Ambasador, Forum Polskiej Gospodarki, przedsiębiorcy@eu i Klub Integracji Europejskiej oraz Strefa Biznesu i Super Biznes.

Warto podkreślic, że Krajowa Izba Gospodarcza poprzez działalność Biura Współpracy z Zagranicą wspiera polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej oraz działa aktywnie na rzecz promocji gospodarczej Polski. Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych) i ICC (Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu). Działa w zakresie poprawy wizerunku Polski na świecie oraz od lat aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju dyplomacji gospodarczej. Efektywna pomoc polskim firmom w internacjonalizacji możliwa jest własnie dzięki współpracy z korpusem dyplomatycznym w Polsce oraz placówkami polskimi za granicą, a także ministerstwami, organizacjami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami. Krajowa Izba Gospodarcza podpisała też umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie. Dyplomatyczne Otwarcie Roku to nie jedyne tego typu wydarzenie w jej kalendarzu, w ostatnim roku regularnie organizowała wydarzenia promocyjne, takie jak zagraniczne misje gospodarcze, fora biznesu, spotkania B2B, a także szkolenia tematyczne w formule on-line. A także razem z polskimi przedsiębiorcami uczestniczyła w wydarzeniach zwłaszcza na rynkach afrykańskich i Bliskiego Wschodu.

W oparciu o materiały organizatora, Redakcja.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.