Menu
Przegląd najważniejszych zagadnień omawianych na szkoleniach z dotacji

Przegląd najważniejszych zagadnień omawianych na szkoleniach z dotacji

Dotacje poprawiają sytuację kapitałową firmy i mogą korzystnie przełożyć się na jej konkurencyjność na rynku. Mimo że dotacje nie są nowością, to wciąż wiele firm nie wie, jak się o nie starać, wiele wątpliwości budzi też kwestia rozliczania się z otrzymanych środków. Z pomocą przychodzą szkolenia. Jakie zagadnienia są poruszane podczas zajęć?

Pozyskiwanie dotacji przez firmy

Początek roku to dobry moment, aby zorientować się w dotacjach, z jakich będzie można skorzystać w najbliższych miesiącach. Jednak przeglądanie wielu stron internetowych w poszukiwaniu informacji nie jest jedyną opcją – alternatywą jest skorzystanie ze szkolenia, podczas którego specjaliści omawiają projekty skierowane np. do MŚP z różnych branż. Udział w szkoleniu to sposób, aby nie tylko sprawdzić, jakie programy będą realizowane, ale również poznać m.in. wymogi i wysokość dofinansowania. To szczególnie cenna wiedza z perspektywy osób, które z dotacjami (np. unijnymi) nie miały wcześniej styczności.

Standardem jest, że dotacje są oferowane w ramach naborów, które odbywają się w określonych terminach. Zainteresowane firmy muszą:

  • zapoznać się z regulaminem projektu oraz wymaganiami;
  • zgromadzić wymagane dokumenty – do wniosku najczęściej trzeba dołączyć biznesplan lub analizy;
  • złożyć wniosek wraz z załącznikami we wskazanym terminie.

Aby środki trafiły finalnie na rachunek bankowy firmy, konieczne jest wykonanie wielu czynności. Szkolenie z dotacji zapewnia niezbędne kompetencje, a także dostarcza wiedzy, która pozwoli sięgnąć po dofinansowanie.

Rozliczanie dotacji i wynagrodzeń w projektach

Pozyskanie dotacji łączy się z koniecznością rozliczenia otrzymanych środków. Beneficjenci często mają z tym problem – pojawia się szereg wątpliwości. Jeżeli firma popełni błędy, konsekwencje mogą być poważne – łącznie z wezwaniem do zwrotu środków. Stąd też popularnym tematem szkoleń skierowanych do przedsiębiorców jest zagadnienie rozliczenia zarówno dotacji, jak i wynagrodzeń.

Udział w szkoleniu z zakresu rozliczenia dotacji i wynagrodzeń w projektach pozwala:

  • zdobyć wiedzę niezbędną do rozliczenia otrzymanych środków;
  • opanować zasady tworzenia dokumentacji;
  • upewnić się co do kwalifikowalności poszczególnych składników wynagrodzenia;
  • uniknąć najpopularniejszych błędów, do których dochodzi podczas rozliczania dofinansowania;
  • zapoznać się z często popełnianymi naruszeniami, które skutkują koniecznością zwrotu środków.

Szkolenia z rozliczania dotacji skierowane są do osób, które dopiero rozpoczynają pracę oraz do uczestników, którzy rozliczyli już pewną pulę dotacji, ale chcą pogłębić swoją wiedzę.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź też szkolenia online z zakresu prawa, podatków oraz ulg i dotacji – cridoteka.pl.

Archiwizacja dokumentacji projektowej

Realizacja projektu, na który została przyznana dotacja, generuje dokumentację. Jest to dokumentacja nie tylko finansowo-księgowa i kadrowa, ale również techniczna. Po zakończeniu projektu nie można się jej pozbyć – musi ona zostać zarchiwizowana, bo kontrola sposobu wydatkowania środków może mieć miejsce nawet po upływie kilku lat. Stąd też niektóre szkolenia z dotacji poruszają kwestię archiwizacji dokumentacji projektowej.

Uczestnicy szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji projektowej zdobywają podstawową wiedzę o tym, jak należy przechowywać dokumenty dotyczące projektu. Poruszane jest też zagadnienie terminów – tego, jak długo należy przechowywać dokumentację.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.