Menu
Z pasji do piękna, marka Sunewmed+

Z pasji do piękna, marka Sunewmed+

 

Marka Sunewmed+Marka Sunewmed+ powstała ponad 16 lat temu z pasji do piękna i kosmetyków. Anna Wochna, obecna Prezes Zarządu, stworzyła nazwę SUNEW od słowa WENUS pisanego wspak. Wenus jako symbol miłości do piękna oraz całkowitej odwrotności ładu stał się początkiem marki.

Sunewmed+ to historia dwóch sióstr Anny i Katarzyny, które zdecydowały się połączyć swoje siły także w życiu zawodowym. Dwie zupełnie różne osoby, dwa kompletnie różne charaktery, tworzą doskonały zarząd tej kobiecej firmy, uzupełniając swoją wiedzę i wspierając swoje działania. Jedyne co je łączy to pasja do kosmetyków i… długie, blond włosy. Niektórzy mówią, że Anna to serce i dusza, a Katarzyna i jej racjonalne myślenie to mózg tej firmy. Nie ma wątpliwości, że wspólne działania tych dwóch kobiet doprowadziły firmę na szczyt. Od 6 lat wspólnie zarządzają marką wkładają w nią całe serce, energię i nadzieję. Zarządzanie firmą, jak i same produkty odzwierciedlają wartości jakie przyświecają siostrom. Ciepła atmosfera wśród pracującego zespołu, miłe obsługa klienta i otwarcie na jego potrzeby, a także same produkty przeznaczone dla kobiet, które często łączą życie  zawodowe z rodziną lub innymi obowiązkami.                                                                  

Marka Sunewmed+Sunewmed+ to starannie wyselekcjonowane formuły kosmetyków idące w parze ze skutecznością i designem. Marce przyświeca wizja, że każdy może mieć piękną skórę. Bez względu na to co robisz czy godzisz pracę zawodową z rodziną, czy jesteś matką, czy aktywną kobietą podróżującą po świecie – produkty Sunewmed+ pozwolą Ci osiągnąć efekt promiennej, wygładzonej i ujędrnionej cery. Efekt działania kosmetyków jest natychmiastowy. W ofercie firmy znajdują się produkty do pielęgnacji z witaminą C, odmładzająca seria Essence+ ze śluzem ślimaka, płatki pod oczy, zarówno w tradycyjnej żelowej formie, jak i innowacyjnej formie „okularów”, maski w płachcie do pielęgnacji dłoni i stóp oraz balsamy do ust. Źródłem sukcesu marki jest niewątpliwie doskonałe zrozumienie potrzeb kobiet.

Marka Sunewmed+Gama produktów nie jest zbyt duża, ale każdy wprowadzany do niej kosmetyk staje się bestsellerem. Kosmetyki są testowane przez wiele miesięcy i dopiero, kiedy spełnią wygórowane oczekiwania zespołu Sunewmed+ są przekazywane w ręce tysięcy innych kobiet. Firma prowadzi szczegółowe badania potwierdzające skuteczność produktów. Badania są nieustannie rozwijane, zbierane są opinie z rynku, co pozwala rozszerzać zastosowanie produktów.

Marka Sunewmed+The Sunewmed+ brand was established over 16 years ago out of passion for beauty and cosmetics. Anna Wochna, the current President of the Management Board, created the name SUNEW from the word WENUS spelled backwards. Venus as a symbol of love for beauty and complete reverse order became the brand’s origin. 

Sunewmed+ is the story of two sisters, Anna and Katarzyna, who decided to join their forces also in working life. Two completely different people, two completely different characters, make up the excellent management of this women’s company, complementing their knowledge and supporting their activities. Only what they have in common is a passion for cosmetics and… long, blonde hair. Some say Anna is a heart and soul and Katarzyna and her rational thinking are the brain of this company. There is no doubt that the joint activities of these two women led the company to the top. For 6 years, they have been managing the brand together, putting everything into it heart, energy and hope. The management of the company and the products themselves reflect the values they are for the sisters.

A warm atmosphere among the working team, nice customer service and openness for his needs, as well as the products themselves intended for women, who often combine professional life with family or other responsibilities. 

Marka Sunewmed+Sunewmed+ is carefully selected cosmetic formulas that go hand in hand with the effectiveness and design. Brand’s vision is that everyone can have beautiful skin. No matter what you do whether you combine professional work with your family, whether you are a mother or an active woman traveling around the world – Sunewmed + products will allow you to achieve the effect of radiant, smooth and toned skin. Effect the action of cosmetics is immediate. The company’s offer includes care products with vitamin C, the rejuvenating series Essence + ze snail slime, eye pads, both in traditional gel and innovative form „Glasses”, sheet masks for hand and foot care and lip balms. The source of the brand’s success is undoubtedly the perfect understanding of women’s needs.

Range of products it is not too big, but each cosmetic introduced into it becomes a bestseller. The cosmetics are there tested tested for many months and only when they meet the excessive expectations of the team Sunewmed+ is being transferred to the hands of thousands of other women. The company conducts detailed studies confirming the effectiveness of the products. Research is ongoing developed, opinions are collected from the market, which allows you to expand the use of products.   

Marka Sunewmed+ Marka Sunewmed+

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.