Menu

Stawiasz na innowacje? Pomoże Ci NCBR

Opracowanie zupełnie nowego lub udoskonalenie już istniejącego produktu czy usługi, rozwój technologii albo stworzenie innowacji procesowej – w realizacji takich działań wspiera firmy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W dopasowanej do potrzeb przedsiębiorstw różnej wielkości i z różnych branż ofercie Centrum każda stawiająca na innowacje firma znajdzie ciekawą propozycję. 

red. Agnieszka Majcher

Zrealizuj innowacyjny projekt
NCBR to agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansująca projekty B+R o potencjale rynkowym. Centrum stworzyło zróżnicowaną ofertę, która stale jest doskonalona, by skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku, zwiększając przy tym aktywność firm i jednostek naukowych w perspektywicznych branżach i dziedzinach. Agencja udziela atrakcyjnych dofinansowań dzięki czemu firmy – nawet dopiero co powstałe mikroprzedsiębiorstwa – mają szansę budować swoje przewagi konkurencyjne przy znacząco ograniczonym ryzyku związanym z podejmowaniem i realizacją prac badawczo-rozwojowych. Prawie całość pochodzących z Funduszy Europejskich środków jest przeznaczonych na wsparcie w postaci bezzwrotnego dofinansowania działalności innowacyjnej polskich firm. Tylko w tym roku na ten cel NCBR przeznaczyło ok. 4,5 mld zł. Dofinansowania są przyznawane w trybie konkursowym na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko te drugie, a także na prace przedwdrożeniowe, na przykład: opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację czy badania rynku.

NCBR pomaga „od pomysłu do przemysłu”, na wszystkich etapach realizacji projektów, także w bardzo wczesnej fazie. O sięgające nawet do 80% wartości projektu dofinansowania mogą się ubiegać zarejestrowane i prowadzące działalność w Polsce przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja firm z udziałem jednostek naukowych. Przedsiębiorcy mogą również zlecać realizację prac B+R jednostkom naukowym. Co ważne, wnioski o dofinansowanie składa się online, a procedury są transparentne i przyjazne. Dzięki wprowadzonym na początku tego roku przez NCBR zmianom dokumentacja konkursowa i zasady udziału w konkursach są jeszcze prostsze niż dotychczas. Chcemy mieć pewność, że sam proces aplikowania w żadnym przypadku nie będzie barierą dla naszych innowatorów – podkreśla dyrektor NCBR, dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Samodzielnie lub w konsorcjum, także międzynarodowym
Flagowym programem NCBR dla przedsiębiorców jest „Szybka Ścieżka”. To najbardziej popularny program wsparcia projektów B+R firm w Polsce. Od jego uruchomienia, tj. od 2015 roku, dofinansowania w łącznej wysokości ponad 9,3 miliarda złotych uzyskało niemal 1500 projektów. Tylko w jednym rozstrzygniętym w połowie tego roku konkursie „Szybkiej Ścieżki” przyznano dofinansowania w łącznej wysokości ok. 1,9 mld zł. Obecnie NCBR prowadzi cztery konkursy, których łączny budżet to 650 mln zł. Budżet głównego konkursu, bez ograniczeń tematycznych, to 300 mln zł. Dwa konkursy mają konkretne zakresy tematyczne – „Koronawirusy” oraz „Agrotech” – a ostatni z konkursów jest skierowany do firm z sektora MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence . Informacje o zasadach, kryteriach oceny wniosków i terminach naborów wniosków są łatwo dostępne na stronie www.ncbr.gov.pl/szybkasciezka.
To jednak nie jedyny program grantowy NCBR, z którego mogą obecnie skorzystać przedsiębiorcy. Firmy z sektora gazownictwa mogą uzyskać wsparcie w ramach drugiego już konkursu „INGA” – Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR, PGNiG SA i Gaz-System SA. Jego budżet to 311 mln zł, a zakres tematyczny obejmuje takie obszary, jak: poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych; pozyskanie metanu z pokładów węgla; materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych; sieci gazowe; technologie związane z LNG i CNG; technologie wodorowe i paliwa gazowe; technologie stosowane we współpracy z klientami; ochrona środowiska i BHP; informatyka i cyberbezpieczeństwo, a także podziemne magazynowanie węglowodorów. O dofinansowanie w konkursie mogą się ubiegać konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzi przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz przynajmniej jedna jednostka naukowa. Wyłonione w konkursie konsorcja dołączą do wykonawców 12 nowatorskich projektów, którym w pierwszej edycji przedsięwzięcia przyznano ponad 90 mln zł dofinansowania.

Z kolei firmy, które tworzą lub planują tworzyć rozwiązania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami mogą uzyskać dofinansowanie w konkursie „Rzeczy są dla ludzi”, skierowanym do jednostek naukowych, firm, konsorcjów przedsiębiorstw lub konsorcjów naukowo-przemysłowych. Jego budżet to 40 mln zł, a zakres tematyczny obejmuje 23 różne tematy dotyczące technologii, narzędzi i rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami lub seniorów. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć między innymi: narzędzi i rozwiązań ICT, technologii zapewniających pełny dostęp do dóbr kultury w czasie rzeczywistym, rozwiązań wspomagających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym poruszaniu się w przestrzeni publicznej, projektowania i ergonomii mebli, w tym mebli sensorycznych czy technologii wspomagających samodzielność funkcjonowania osób starszych, w szczególności w miejscu ich zamieszkania.

Przedsiębiorcy powinni również zwrócić uwagę na konkursy programów międzynarodowych prowadzone przez Centrum. Co roku NCBR ogłasza ich kilkadziesiąt, a spora część z nich jest skierowana do MŚP. Obecnie zaprasza do udziału m.in. w niemających ograniczeń tematycznych konkursach „GlobalStars” oraz Inicjatywy EUREKA.

Z udziałem inwestorów prywatnych
Oferta NCBR dla przedsiębiorców jest jednak o wiele szersza. Centrum posiada nie tylko kapitał, ale i know-how jak wspierać projekty wysokich technologii, m.in. angażując fundusze venture capital. W programie BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe we wczesnej fazie rozwoju (seed i pre-seed), gdzie ryzyko niepowodzenia jest największe oraz zwiększa zaangażowanie inwestorów prywatnych w finansowanie B+R.

Program nie ma ograniczeń tematycznych i jest otwarty dla zespołów projektowych i młodych spółek technologicznych, które mają pomysł na innowację produktową lub procesową i potrzebują środków na jego sfinansowanie. Fundusze, które realizują program Bridge Alfa selekcjonują pomysły pod kątem ich potencjału technologicznego i biznesowego. Startupy mogą także same zgłaszać się do funduszy. Informacje o nich są dostępne na stronie www.ncbr.gov.pl/bridgealfa. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi ok. 1 mln zł, z czego 80 proc. stanowi wsparcie NCBR, a 20 proc. to środki od inwestorów prywatnych. Współfinansują oni projekt w zamian za objęcie udziałów w spółce, proporcjonalnie do zainwestowanych środków. Poza pieniędzmi fundusz oferuje również wsparcie biznesowe. Dzięki kapitałowemu i biznesowemu wsparciu startupy mogą rozwijać zarówno technologię, jak i własną firmę. Taki mechanizm wsparcia zwiększa ich szanse na rozwój i zaistnienie na rynku.

W ramach BRIdge Alfa wsparcie w łącznej wysokości ok. 440 mln zł otrzymało już ponad 400 spółek technologicznych. Niektóre z nich oferują już swoje rozwiązania na rynku.

RemmedVR stworzył gogle VR wraz z oprogramowaniem, które umożliwiają niedostępne wcześniej metody terapii schorzeń oka, szczególnie w obszarze ruchowości gałki ocznej. Innowacyjność i zaawansowanie oprogramowania wiąże się z informacjami, które otrzymuje lekarz na temat stanu zdrowia pacjenta.

Biotrem opracował autorską technologię produkcji biodegradowalnych naczyń z otrąb. Czysty, nieuciążliwy dla środowiska proces technologiczny produkcji naczyń jednorazowych z otrąb bazuje na naturalnych surowcach – otrębach pszennych i śladowych ilościach wody.

Glaze Prosthetics stworzył innowacyjne protezy kończyny górnej typu custommade, tworzonych w technologii SLS druku 3D. Zaprojektowana przez zespół Glaze konstrukcja zawiera uniwersalny lej protezowy, autorską „szybkozłączkę” i system łatwo wymienialnych końcówek, co zapewnia nowe funkcjonalności protezy.

PLANTALUX skonstruował autorskie oświetlenie typu light emitting diode pomagające w uprawie roślin. Niemal cała energia elektryczna zamieniana jest na światło absorbowane przez rośliny, zapewniając im tym samym optymalne warunki wzrostu. Umożliwia to właścicielom szklarni częstsze zbiory.

FIBRATECH stworzył innowację w branży motoryzacyjnej – kompozytową, szytą nicią nieskończoną felgę, która jest lżejsza niż najlżejsze, obecnie dostępne rozwiązania z aluminium lub tekstyliów kompozytowych. Waży jedynie 3,5 kg, a obecnie stosowane alufelgi mają wagę od 6 do 13 kg.

SiDLY opracowało innowacyjną technologię telemedyczną, w której skład wchodzą: telemedyczne opaski do teleopieki, platforma telemedyczna i aplikacja mobilna (iOS, Android), wraz z możliwością usługi telemonitoringu przez profesjonalne centrum telemedyczne.

Usarya Polska skonstruowała autorskie urządzenie rolnicze do oczyszczania pól uprawnych. Cechuje się ono szeroką, efektywną powierzchnią zbierającą oraz systemem czyszczenia i załadunku kamienia umożliwiającym odsprzedaż kruszywa, a poprzez to zmniejszenia kosztów zabiegu.

Fundusze BRIdge Alfa nadal szukają ciekawych i obiecujących pomysłów, więc przedsiębiorcy i zespoły projektowe nadal mają szansę na uzyskanie wsparcia. Bardziej dojrzałe technologicznie i biznesowo projekty mogą natomiast zainteresować swoim rozwiązaniem inne fundusze venture capital lub corporate venture capital uruchomione i współfinansowane przez NCBR: TDJ Pitango Ventures, Cogito, EEC Magenta, SpeedUp Energy Innovation Fund lub Icos III.

Z pomocą NCBR
Ciekawa i zróżnicowana oferta to jednak nie wszystko. NCBR ma świadomość wyzwań i potrzeb przedsiębiorców także w obszarze aplikowania o środki. Aby ułatwić stawiającym na innowacje podmiotom skorzystanie z dostępnych środków od ponad roku intensywnie rozbudowywało narzędzia wsparcia dla wnioskodawców. Zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą skorzystać z dostępnych na stronie NCBR bezpłatnych i prostych w użyciu aplikacji „Asystent Innowacji” i „Asystent Budżetowy”, specjalnie przygotowanych webinarów i materiałów szkoleniowych na kanale Youtube NCBR oraz usług Punktu Informacyjnego, który w dobie COVID-19 telefonicznie i online wspiera wnioskodawców. Centrum zaprasza także do współtworzenia i doskonalenia swojej oferty. Niedawno uruchomiło STARTER – on-linowe narzędzie, które umożliwia zgłoszenie inicjatywy programowej. Warto skorzystać z tych możliwości i oferty NCBR, zwłaszcza w ostatnich miesiącach obecnej perspektywy finansowej UE.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.