Menu
Trzeci tydzień bezpłatnych wideokonferencji PARP o tarczy antykryzysowej

Startuje cykl bezpłatnych wideokonferencji dla biznesu

Startuje cykl bezpłatnych wideokonferencji dla biznesu zorganizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju. które mają pomóc przedsiębiorcom w walce z negatywnymi gospodarczymi skutkami wywołanymi przez pandemię. Tematyka webinarów będzie poświęcona wybranym narzędziom z rządowej tarczy antykryzysowej i finansowej. Pierwszy z nich odbędzie się już 26 maja.

Eksperci z zakresu m.in. prawa pracy, finansów, ekonomii i zamówień publicznych będą rozmawiali o przygotowanych przez rząd rozwiązaniach osłonowych dla przedsiębiorców poszczególnych branż i podmiotów, które wprowadziła tarcza, a także o instrumentach, które mają być impulsem dla rozwoju gospodarki osłabionej pandemią. Pierwsza z dwudziestu planowanych wideokonferencji będzie dotyczyła wsparcia dla branży turystycznej.

Partnerami cyklu jest dziesięć instytucji, odpowiedzialnych za wybrane obszary tarczy. W ich gronie znajduje się Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

wtorek 26 maja, godz. 13:00 „Pozyskiwanie środków finansowych dla branży turystycznej”

– wytyczne dla podmiotów z branży turystycznej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii,

– szczególne rozwiązania tarczy antykryzysowych dedykowane turystyce,

– działania POT podejmowane w celu wsparcia rodzimej turystyki,

środa 27 maja, godz. 13:00 „Wydłużony termin na złożenie zeznań przez przedsiębiorców i zapłaty podatków”

– obowiązujące terminy składania zeznań PIT, CIT, VAT oraz wpłaty należnego podatku,

– kto i kiedy może złożyć wniosek o ulgę w zapłacie podatku,

– zaliczki na podatek dochodowy – ograniczenie poboru, możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek, termin przekazania zaliczek od wynagrodzeń,

– kiedy złożyć deklarację VAT, gdy przedsiębiorstwo ubiega się o środki z programu pomocowego dla firm,

czwartek 28 maja, godz. 13:00 „Zmiany w Prawie zamówień publicznych w celu przeciwdziałania epidemii oraz nowe PZP jako impuls dla gospodarki”

– najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych w związku
z epidemią,

– kluczowe zmiany w nowym PZP i korzyści dla wykonawców.

I na koniec najważniejsza informacja, aby wziąć udział w wideokonferencji, wystarczy wejść na stronę PARP, na zakładkę, do której link podajemy poniżej. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

www.parp.gov.pl/tarcza

Jeśli odwiedzimy tę stronę wcześniej, możemy zadać pytanie, na które jak obiecują organizatorzy, trafi do prowadzących wideokonferencje ekspertów. Zadając pytanie, należy podać swój adres mailowy, co sugeruje, że jeśli odpowiedź nie padnie podczas spotkania, to otrzymamy ją tą drogą. Takie pytania mogą nam się nasunąć oczywiście także w trakcie wideokonferencji i dlatego po jej zakończeniu, od godziny 15.00 do 18.00, pod telefonem 22 101 04 01 dyżurować będzie ekspert PARP. 

Rafał Korzeniewski

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.