Menu

PPK – wybierz bezpiecznie, załatw zdalnie

Średnie firmy, zatrudniające od 50 do 249 pracowników, mają więcej czasu na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ramach tarczy antykryzysowej termin na zawarcie umowy o zarządzaniu PPK z wybraną instytucją finansową został wydłużony do 27 października 2020 r. Nie oznacza to, że firmy powinny czekać do ostatniej chwili. Teraz jest dobry czas na wybór instytucji i spokojne, zdalne wdrożenie. Wpłaty można zacząć przekazywać zgodnie z nowym harmonogramem. W niepewnych czasach warto zwrócić się ku sprawdzonym, doświadczonym partnerom.

Danuta Małgorzata Rowniak, fot. Katarzyna Zbyrad/Passion Studio Fotograficzne

DANUTA MAŁGORZATA ROWNIAK

By emerytura nie była szokiem

Wszelkie prognozy dotyczące wysokości przyszłych emerytur z ZUS są jednoznaczne – większość z nas czekają wypłaty o ponad połowę niższe od ostatnich pensji. Przejście na emeryturę może okazać się dla wielu Polaków prawdziwym szokiem oznaczającym nagły spadek stopy życiowej.

Nie da się ukryć, że musimy dodatkowo oszczędzać, by mieć za co żyć na emeryturze. To z myślą o takich przezornych osobach powstały kilka lat temu Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) umożliwiające oszczędzanie na starość.

Jednak bardzo atrakcyjne warunki oszczędzania wprowadził dopiero przyjęty w roku 2019 program PPK, czyli powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Państwo dopłaci

Oszczędności pracownika w ramach PPK pochodzą z trzech źródeł. Pierwszym są wpłaty pracowników, w wysokości 2% wynagrodzenia. Pracownik – o ile wyrazi taką wolę – może płacić więcej, dodatkowa wpłata może wynieść do 2% wynagrodzenia.

Osoby zarabiające poniżej 120% minimalnego wynagrodzenia mogą wpłacać do PPK mniej niż wspomniane 2%, ale nie mniej niż pół procenta swojej pensji.

Drugie źródło finansowania PPK to wpłaty pracodawców wynoszące 1,5% wynagrodzenia pracownika. Pracodawca również może płacić więcej niż wymagane minimum – górna granica wpłaty dodatkowej wynosi 2,5% wynagrodzenia.

Do oszczędności w ramach PPK dokłada się również państwo. Jednorazowa wpłata „powitalna” na konto uczestnika to 250 zł. Potem co rok, po spełnieniu dodatkowych warunków, państwo będzie dopłacać po 240 zł.

Obowiązek pracodawców

Pracodawca podejmuje decyzję o wyborze instytucji finansowej po konsultacji ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników. To również pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz każdej osoby zatrudnionej. Ma także obowiązek obliczenia wysokości i dokonywania wpłat – zarówno tych finansowanych przez niego, jak i przez pracownika.

Dla każdego pracownika tworzony jest indywidualny rachunek PPK w wybranej instytucji finansowej, na który co miesiąc trafiają wpłaty pracownika i pracodawcy (a także wpłaty i dopłaty finansowane przez państwo).

Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzane są etapami. Największe firmy, zatrudniające ponad 250 osób, zostały objęte tym obowiązkiem w ubiegłym roku.

W związku z epidemią i kłopotami gospodarczymi termin zawarcia umowy o zarządzaniu PPK dla firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników został wydłużony do 27 października 2020 roku, a zawarcia umowy o prowadzenie PPK – do 10 listopada 2020 roku. W ten sposób harmonogram dla średnich firm został zrównany z harmonogramem dla małych przedsiębiorstw, zatrudniających od 20 do 49 osób.

Bezpieczeństwo w czasach pandemii

Pomimo przesunięcia terminu, wdrożenia PPK w średnich przedsiębiorstwach nie warto odkładać na jesień. Lepiej uniknąć ewentualnych problemów przy „kumulacji” terminów dla średnich i małych firm.

Warto też wybrać partnera, który zapewni bezpieczne wdrożenie. Bezpieczne zarówno dla inwestowanych środków, jak i – co szczególnie ważne w czasie epidemii – dla zdrowia wszystkich pracowników.

Takie bezpieczeństwo zapewnia wdrożenie PPK za pomocą narzędzi online, które umożliwiają tele- lub wideokonferencje z pracodawcami w celu prezentacji oferty PPK oraz elektroniczne zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Nie bez znaczenia jest możliwość zaprezentowania pracownikom informacji o PPK w formie zdalnej – za pośrednictwem webinariów czy filmików edukacyjnych.

Nasza oferta

– Aviva Investors Poland TFI SA umożliwia wdrożenie PPK całkowicie online. Oferujemy wiele narzędzi internetowych, które pomogą przedsiębiorcom szybko i łatwo przejść przez wszystkie etapy wprowadzenia PPK bez wychodzenia z domu – mówi Hubert Szczepanik, ekspert ds. PPK w Aviva Investors Poland TFI SA

 – Zarówno umowę o zarządzanie PPK, jak i umowę o prowadzenie PPK można zawrzeć drogą elektroniczną. Udostępniamy w tym celu formularze online. Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania drogą telefoniczną lub mailową. Dodatkowo organizujemy zdalne szkolenia dla zespołu kadrowo- płacowego.

Nasi specjaliści płynnie przeprowadzą firmę przez wszystkie etapy wdrożenia PPK: od ustalenia liczby zatrudnionych przez przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników aż po informowanie o PPK nowozatrudnionych.

Pracownicy – uczestnicy PPK – mają wgląd do swojego rachunku przez całą dobę, siedem dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu MojaAviva. Rozwiązanie to zapewnia kompleksowy dostęp do wszystkich produktów ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i emerytalnych w jednym miejscu.

Dodatkowym atutem jest integracja systemów informatycznych Avivy z aplikacją Comarch PPK i SAGE Symfonia. Dzięki temu dane można przesyłać przez interfejs za pomocą API. Pozwala to na oszczędność czasu związaną z eksportem, importem i weryfikacją danych przez pracodawcę oraz szybszą wymianę informacji. System obsługujący PPK umożliwia także bezpośrednie zaczytywanie plików generowanych z systemu kadrowo-płacowego w dowolnych formatach (csv, xml) oraz wprowadzanie danych bezpośrednio do aplikacji PPK Serwis.

Liczy się doświadczenie

Do realizacji programu PPK w firmie lepiej wybrać podmiot doświadczony, o stabilnym zapleczu.

Aviva to lider rynku ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii z dużym doświadczeniem w zarządzaniu funduszami. Od 2012 roku uczestniczymy w tworzeniu oraz wdrażaniu reformy emerytalnej na rynku brytyjskim. W Polsce projekt ustawy o PPK powstał w oparciu o rozwiązania, które funkcjonują z sukcesem w wielu krajach, w tym w na Wyspach. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu programów inwestycyjnych i emerytalnych dla przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów są zarówno duże korporacje, jak i małe firmy – wyjaśnia Marek Przybylski, prezes Aviva Investors Poland TFI SA.

Zaufanie mierzone miliardami

Środki gromadzone w ramach PPK będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, które stosują odmienne zasady polityki inwestycyjnej oraz różny poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika PPK. Każdy Uczestnik jest automatycznie przypisywany do określonego subfunduszu zdefiniowanej daty w zależności od swojej daty urodzenia.

– Subfundusz, w miarę zbliżania się Uczestnika do 60 roku życia, automatycznie zmieniać będzie politykę inwestycyjną w taki sposób, aby zapewniała ona właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków. Ma to na celu ograniczenie poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika, zgodnie z zasadą: im bliżej 60. roku życia, tym bezpieczniej – wyjaśnia Marek Przybylski z Aviva Investors Poland TFI SA.

W Polsce swoje środki powierzyło Grupie Aviva już ponad 55 tysięcy osób, 117 uczestników programów emerytalnych (PPE) oraz kilkaset ubezpieczeń grupowych. Na koniec 2019 roku Aviva Investors Poland TFI SA zarządzała środkami zgromadzonymi w funduszach inwestycyjnych w wysokości 12,77 mld złotych, a łączna wartość zgromadzonych i zarządzanych aktywów, wliczając wartość aktywów z tytułu świadczenia usługi zarządzania portfelami, wynosiła 18,3 mld złotych.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z Danutą Małgorzatą Równiak

tel. 605 737 925

email: rowniak.danuta@aviva.com.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe - kto ile wpłaca do PPK

Zdjęcie: Katarzyna Zbyrad/Passion Studio Fotograficzne

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.