Menu

Pożyczka pod zastaw dla przedsiębiorców

Sytuacja na rynku finansowym nie sprzyja wszystkim przedsiębiorcom. Jednym wiedzie się świetnie, a ich wyniki sprzedaży wręcz wywindowały w górę, inni z kolei niemalże walczą o przetrwanie. Nie da się jednak ukryć, że wiele osób prowadzących jednoosobowe działalności, a także średnie i większe firmy mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Przedsiębiorcy płacą ogromną cenę za wzrost inflacji, zbierają żniwa pandemii, walczą z wysokimi cenami mediów, paliwa, a także mniejszym popytem. Często zwracają się o kredyt bankowy, jednak bez odpowiedniej zdolności kredytowej, nie mogą liczyć na wsparcie. Rozwiązaniem mogą być pożyczki z firm pozabankowych, które w zależności od wnioskowanej kwoty udzielają pożyczek na raty lub pożyczek pod zastaw. Jak wygląda taka pożyczka, co może stanowić zabezpieczenie i jak można się ubiegać o ten rodzaj wsparcia finansowego?

Czym jest pożyczka pod zastaw?

Wiele firm, szczególnie tych mniejszych potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki, by utrzymać ciągłość i płynność finansową. Pożyczka pozabankowa jest na ogół nieco łatwiejsza do pozyskania niż kredyt bankowy. Procedury składania wniosku również bywają uproszczone, co oznacza szybsze otrzymanie gotówki na spłacenie faktury, zakup niezbędnych materiałów, zapłatę podatku, czy na inne bieżące potrzeby. Niekiedy otrzymanie niezwłocznego wsparcia finansowego jest na tyle kluczowe, że właściciele firm wybierają tę formę pozyskania gotówki. Szczególnie że wiele zmieniło się w przepisach polskiego prawa, co sprawiło, że pozyskanie pieniędzy z firm pożyczkowych jest dużo bezpieczniejsze.  

Otrzymanie pożyczki pod zastaw jest możliwe, jeśli składający wniosek przedsiębiorca jest właścicielem nieruchomości lub posiada wartościowe aktywa (środki trwałe) w tym maszyny, urządzenia, czy pojazdy. Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od wartości zabezpieczenia, a także kondycji firmy. Większość firm pozabankowych sprawdza również bazy dłużników i informacji kredytowej i gospodarczej, aby oszacować stopień podejmowanego ryzyka kredytowego.

Przeważnie pożyczkobiorca nie musi określać celu, na który zostaną przeznaczone pożyczone środki. Ten rodzaj finansowania przypomina bardziej pożyczkę na raty, jaką oferują firmy pozabankowe konsumentom. W bankach również istnieją tego typu kredytu, choć przedsiębiorcy korzystają także z kredytów inwestycyjnych, w których cel jest z góry określony. Plan inwestycji musi być udokumentowany na etapie składania wniosku, a przedsiębiorstwo musi również przedstawić wyniki realizacji inwestycji. Przy pożyczkach pod zastaw nie ma jednak takiego wymogu. Stąd właściciel firmy może przeznaczyć otrzymane pieniądze na zaspokojenie dowolnej potrzeby.

Okres kredytowania przy pożyczce pod zastaw uzależniony jest od kilku czynników. Jednym z nich są wewnętrzne ustalenia firmy. Niektóre instytucje udzielają pożyczek od kilku miesięcy do np. 5 lat, inne wydłużają czas spłaty nawet do 10 lat. Ponadto brana pod uwagę jest również kwota zobowiązania, wysokość raty (w tym możliwości spłaty) i preferencje pożyczkobiorcy.

Co może stanowić zabezpieczenie pożyczki?

Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, którzy potrzebują szybkiej gotówki, musimy się zastanowić, jaka kwota jest nam potrzebna. Na tej podstawie będziemy mogli sprawdzić, czy spełniamy wymagania, aby otrzymać zwykłą pożyczkę dla firm, która nie wymaga zastawu, czy jednak musimy starać się o pożyczkę pod zastaw.

Przy pożyczce pod zastaw jej wyższa kwota pozwoli nie tylko na spłatę bieżących rachunków, ale także na innowacje, czy reklamę, które wpłyną pozytywnie na rozwój, a tym samym na wyniki sprzedażowe.

Jeśli chcemy skorzystać z pożyczki pod zastaw, nasz firma musi dysponować odpowiednimi środkami trwałymi. Jeżeli w majątku firmy wpisana jest nieruchomość (biurowiec, lokal handlowy lub usługowy, magazyn, garaż, lub działka) można przeznaczyć ją na zabezpieczenie pożyczki. Plusem jest możliwość ciągłego użytkowania nieruchomości lub gruntu w trakcie spłaty zobowiązania.

W przypadku braku posiadania nieruchomości pożyczkobiorca może również wykorzystać w tym celu aktywa ruchome. W zależności od specyfiki firmy mogą to być maszyny, urządzenia lub pojazdy. Przy działalności jednoosobowej pod zastaw może być wykorzystany nawet sprzęt komputerowy. Musimy jednak pamiętać, że wysokość pożyczki uzależniona jest od wartości zastawianego sprzętu.

Jak ubiegać się o pożyczkę pod zastaw?

Wiele pozabankowych firm pożyczkowych udziela pożyczek nie tylko w placówce swojej firmy, ale także przez Internet. W związku z tym pozyskanie dodatkowych środków jest wyjątkowo szybkie. Procedura zbliżona jest do składania wniosku u standardową pożyczkę dla konsumentów. Więcej informacji na temat komercyjnych pożyczek znajdziemy na stronie internetowej lendup.pl. Różnicę stanowi natomiast konieczność dostarczenia (również drogą elektroniczną) niezbędnych dokumentów.

W zależności od podmiotu finansującego i przede wszystkim kwoty zobowiązania mogą to być jedynie wyciąg z konta firmowego za ostatnie trzy do nawet dwunastu miesięcy, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). Pożyczkodawcy dopuszczają uproszczoną dokumentację szczególnie przy mniejszych zobowiązaniach.

Niekiedy potrzebne jest również zaświadczenie o numerze REGON i NIP, a także księgi finansowe z ostatniego kwartału i poprzedniego roku kalendarzowego. Czasami pożyczkodawcy wymagają również dostarczenia zestawienia aktywów trwałych, czy zestawienia należności i zobowiązań. Wszystko jednak uzależnione jest od firmy, w której składamy wniosek i przede wszystkim od kwoty finansowania, o które się ubiegamy.

W przypadku pożyczki pod zastaw nieruchomości niezbędne jest przedłożenie numeru księgi wieczystej i dokumentu, który poświadczy sposób nabycia nieruchomości. Pożyczkodawcy często wymagają również dokumentacji w formie fotografii wnętrza nieruchomości.

Pożyczki pod zastaw sprzętu, urządzeń również wymagają udokumentowania zakupu zastawianych aktywów.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.