Menu
Kongres Made in Poland, 1-2 lipca 2021

Kongres Made in Poland

Organizowany po raz drugi i objęty naszym patronatem medialnym Kongres Made in Poland to ważne wydarzenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Odbędzie się on line, jak wiele innych tegorocznych wydarzeń, a powodem jest oczywiście pandemia. Transmitowany będzie z berlińskiej siedziby Komisji Europejskiej, jednak jego uczestnicy – tak, jak w przypadku wszystkich tego typy wydarzeń – nie są ograniczeni miejscem, a co najwyżej dostępem do Internetu. Sukcesem była już pierwsza edycja wydarzenia, spodziewać się zatem można, że stanie się to także udziałem drugiej.

Inicjatywa ma na celu promowanie tego, co polskie, tworząc przy tym nasz rodzimy patriotyzm do polskich produktów, usług oraz innowacji. W obliczu nowych wyzwań i szybko zmieniającej się rzeczywistości, kluczową kwestią staje się wspieranie podmiotów polskiej gospodarki i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Organizatorzy Kongresu Made in Poland – a są nim Polska Agencja Przedsiębiorczości i Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – liczą, że dzięki wymianie doświadczeń i połączeniu eksperckiej wiedzy trzech filarów gospodarki biznesu, administracji i nauki wypracowane zostaną możliwości, które otworzą nowe perspektywy rozwoju. Tworzymy idealną przestrzeń do rozmowy, współpracy i działania.

Organizatorzy spodziewają się, że w Kongresie Made in Poland weźmie nawet 30 tysięcy uczestników, którzy będą mieli możliwość wypowiedzieć się na temat kluczowych możliwości i rzucić nowe spojrzenie na kwestie gospodarcze. Partnerami poszczególnych paneli dyskusyjnych będą eksperci, którzy mają realny wpływ na funkcjonowanie danych sektorów gospodarki.

Nadchodzący Kongres to 5 paneli dyskusyjnych, podczas których podejmowane będą najistotniejsze tematy związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym. Zatytułowano je: „Polska – kraj zielonej rewolucji”, „Nauka, biznes – siła polskich innowacji”, „Polish Success Story”, „Biznes bez granic”, „Rynek spożywczy w Polsce”. Poruszone zostaną takie zagadnienia, jak kondycja gospodarcza producentów, wpływ programów rządowych na rozwój rodzimej gospodarki, rola firm rodzinnych, pozycja polskich producentów na arenie międzynarodowej czy wyzwania czekające polską gospodarkę.

aktualna agenda kongresu

Wciąż otwarta rejestracja na kongres i można zgłosić swoje uczestnictwo!

Kongres Made in Poland, 1-2 lipca 2021

www.kongresmip.pl

Patronat honorowy nad Kongresem Made in Poland objęli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Polska Akademia Nauk (PAN), Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Warto wspomnieć o gościach honorowych, śród nich nie sposób nie wspomnieć o prof. Jerzym Buzku, byłym premierze i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Andrzeju Malinowskim, prezesie Pracodawcó Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeju Malinowskim, Krzysztofie Pietraszkiewiczu, prezesie Związku Banków Polskich oraz prof. Elżbiecie Mączyńskiej, prezesie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Instytucjonalnymi partnerami Kongresu Made in Poland są Polska Izba Handlu, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo Handlowa, Polsko-Dominikańska Izba Gospodarcza i Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Warto jeszcze odnieść się do tego, dlaczego Niemcy wybrano na miejsce tego wydarzenia. To najważniejszy partner gospodarczy Polski nie tylko w Europie, ale i w ogóle. Do tego stale rośnie, w ciągu 9 lat, czyli niecałej dekady handel pomiędzy nami urósł o prawie 85%. Polska jest niezwykle ważnym partnerem także dla Niemiec, zajmujemy piąte miejsce.

Red. Rafał Korzeniewski

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.