Menu

„… Informujemy, że po covidowej przerwie Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego wraca z doroczną konferencją GREEN GAS POLAND!

Green Gas Poland 2022 odbywająca się w dniach 6-7 października 2022 w Warszawie jest unikalnym wydarzeniem organizowanym przez główną organizację branżową dla podmiotów działających w branży biogazowej i biometanowej oraz wszystkich osób fizycznych i prawnych zainteresowanych biogazem i biometanem

W gronie ponad 400 uczestników poprzednich edycji konferencji znaleźli się reprezentanci istniejących oraz projektowanych biogazowni i biometanowni, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także firm oferujących produkty i usługi dla branży biogazowej i biometanowej, uznanych kancelarii prawnych, instytutów naukowo-badawczych oraz kluczowych europejskich organizacji działających na rzecz promocji i rozwoju wykorzystania biogazu i biometanu.

Podczas Green Gas Poland 2022 w opiniotwórczym gronie odbędą się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Towarzyszyć im będą prelekcje, wykłady i dyskusje dotyczące innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu, połączone z prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Pierwszy dzień konferencji zostanie zakończony uroczystą kolacją, podczas której wręczone zostaną nagrody „Ambasador Biogazu 2022” (regulamin) oraz „Biogazownia roku 2022” (regulamin). W konkursie „Biogaz Dostawca roku 2022” (regulamin) zostanie wyłoniony najlepszy dostawca produktów lub usług dla branży biogazowej.

Tematyka Green Gas Poland 2022 koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

  1. biogaz i biometan w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności
  2. polska i unijna polityka wobec importu surowców z Rosji i wyzwania rynkowe z tym związane
  3. biogaz i biometan a bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne kraju
  4. najnowsze krajowe i unijne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania branży biogazowej i biometanowej
  5. ekonomika branży: finansowanie inwestycji w zakresie CAPEX i systemy wsparcia w zakresie OPEX
  6. doświadczenia właścicieli instalacji biogazowych oraz plany inwestycyjne dotyczące biometanu
  7. optymalizacja sprzedaży energii oraz instalacje biogazowe w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
  8. biogaz i biometan jako element gospodarki o obiegu zamknięty
  9. innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz i biometan

Tym samym zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą Green Gas Poland na naszej stronie http://greengaspoland.pl/

Materiał organizatora 

Red. Barbara Jończyk

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.