Menu
Drastyczna podwyżka grzywny nakładanej na przedsiębiorców, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców się sprzeciwia!

Drastyczna podwyżka grzywny dla przedsiębiorców, Rzecznik MŚP się sprzeciwia!

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zaopiniował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, gdzie wśród innych zmian znalazła się zmiana przepisu Kodeksu skarbowego podwyższająca wysokości górnej granicy kary grzywny do pięciokrotnej w miejsce obecnie istniejącej podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Praktyka, by jednym aktem prawnym zmieniać zapisy w wielu przepisach ma się bowiem dobrze i dotyczy niestety nie tylko przypadków, gdy jest to rzeczywiście konieczne by zachować ich spójność. Jak zwrócił uwagę uzasadniając swój sprzeciw Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców „Zmieniany przepis bardzo dotkliwie zwiększa wysokość grzywny, a to nie wszystko. Daje uprawnienia organom do wymierzania mandatów bez konieczności występowania do sądu. Finalnie oznacza to nałożenie kolejnych, dodatkowych obowiązków administracyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP, których należy w tym momencie wspierać i ratować, a nie nakładać kolejne utrudnienia”. Bo miało być inaczej. Rząd obiecywał przedsiębiorcom wszelkie możliwe wsparcie w trudnym czasie pandemii, tymczasem mamy dokręcanie śruby.

Czy nowe zaostrzenie prawa, dające dodatkowe uprawnienia władzy wobec przedsiębiorców, a w tym wypadku jest to kij zamiast marchewki wejdzie w życie nie jest jeszcze przesądzone, choć bardzo prawdopodobne. To na razie wciąż projekt i jako projekt rządowy rozpatrywany na szczęście w normalnym trybie trafił teraz do Senatu. Ale choć to projekt rządowy, to wbrew przepisom nie został przekazany Rzecznikowi do zaopiniowania, co Rzecznik wytknął w piśmie do Ministerstwa Finansów. Dodatkowo Rzecznik zwrócił uwagę, że w obowiązkowo dołączanych do każdego projektu ustawy ocenach skutków nie odniesiono się w ogóle do zapisanej w nim podwyżki grzywny, tak, jakby była to zmiana neutralna, a przecież na pewno nie jest.

Opinia Rzecznika nie jest bez znaczenia dla dalszych losów projektu ustawy i zapisanej w niej drastycznej podwyżki grzywny, została ona 8 marca przekazana marszałkowi Senatu i z pewnością będzie miała wpływ na decyzję izby wyższej.

Pełna treść opinii Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest do pobrania tutaj.

Red. RAFAŁ KORZENIEWSKI 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.