Menu
Laboratorium 17 Celów - społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce

czyli społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce, polecam

Warsztaty zorganizowano w ramach Kampanii 17 Celów sformułowanych w przyjętej przez wszystkich członków ONZ agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. I trzeba ją wdrażać, bo ONZ wymaga raportów z jej wykonania. Nie wchodząc w zbędne tu szczegóły, warsztaty poświęcone będą części, którą może zrealizować biznes i jest to przykład działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. I my też możemy się w to włączyć! Równolegle odbywać się będą trzy warsztaty, więc wybrać można tylko jeden temat, będzie jednak wspólna część wprowadzająca i krótkie podsumowanie (oraz czas na bardziej swobodne dyskusje po podczas wspólnego lunchu).

Tematy tych równoległych warsztatów to:

Warsztat 1: Jak skutecznie podnieść poziom wiedzy finansowej w różnych grupach społecznych?

Warsztat 2: W jaki sposób wzmacniać pozycję kobiet w przedsiębiorstwach i wykorzystać ich potencjał do rozwoju firm?

Warsztat 3: W jaki sposób firmy poprzez wdrażanie strategii zrównoważonego łańcucha dostaw mogą pomóc swoim dostawcom w odpowiedzialnym rozwoju?

Tematy warsztatów są więc całkiem praktyczne i jednocześnie wypełniają 5 z 17 celów, o których mowa w agendzie. Dla porządku wymienię je jeszcze na końcu. Gospodarzem spotkania jest Santander Bank Polska, partner kampanii. A zaproszenie do wzięcia w nich udziału jest skierowane do wszystkich, którzy są zainteresowani podjęciem takich działań. Domyślam się, że także tu ich nie zabraknie.

Cel 1. Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie;

Cel 5. Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;

Cel 8. Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi;

Cel 9. budowa stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wsparcie innowacyjne;

Cel 12. Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

program i rejestracja

Udział jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja online.

Rafał Korzeniewski

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.