Menu
Barometr Polska-Niemcy 2017 - zaproszneie na prezentację wyników badań

Barometr Polska-Niemcy 2017 – wkrótce poznamy wyniki tegorocznego badania

Czyli polskie społeczeństwo o niemieckiej polityce i wzajemnych relacjach. Prezentacja wyników badań opinii publicznej od wielu lat prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych, o których wartości w dużym stopniu decydują regularnie powtarzane w nich pytania, przez co daje ono możliwość porównań, jak w przeciągu lat zmieniają się odpowiedzi na nie. Choć oczywiście pojawiają się też w nim nowe, bo aktualne wydarzenia rodzą wymagające pilnej odpowiedzi pytania.

Znów zatem padnie pytanie o ocenę stosunków polsko-niemieckich, o ocenę niemieckiej polityki i o to, czy Polska jest przez Niemcy traktowana po partnersku. Tradycyjnie zadawanym pytaniem jest też pytanie o to, czy czujemy zagrożenie z ich strony. Pytaniem, które też już padało, będzie pytanie o ocenę wzmocnienia pozycji Niemiec w Europie i czy jest to korzystne dla Polski. Co warto podkreślić, wszystkie dotychczasowe badania pokazywały bardzo dobrą ocenę Niemiec i ich polityki przez Polaków. Dwa lata temu, na pytanie, czy dążąc do realizacji własnych interesów Niemcy robią to kosztem innych państw, czy z poszanowaniem ich interesów, zdecydowanie przeważała ta druga odpowiedź. Aż dwie trzecie ankietowanych uważało, że Niemcy swymi działaniami przyczyniają się do współpracy, a nie zaostrzania napięć q Europie. I też dwie trzecie, że przyczyniają się do przezwyciężania kryzysu w strefie euro. Ta ostatnia odpowiedź może być nawet szokująca, bo w Europie przeważała opinia wprost przeciwna. Nie odczuwaliśmy też zagrożenia ze strony Niemiec. Niezbyt dobrze natomiast ocenialiśmy politykę Niemiec wobec Rosji. Gesko-niemieckichneralnie jednak uważaliśmy politykę Niemiec jako zgodną z naszymi interesami. Choć już wtedy ujawniały się różnice wynikające z deklarowanych sympatii politycznych. Te wyniki były od dziesięciu lat stabilne. Czy zmieni się to teraz?

W zeszłym roku badano opinie także w Niemczech i nacisk położono na wzajemne postrzeganie się Niemców i Polaków. Okazały się one często całkowicie rozbieżne. Dobrze stan wzajemnych stosunków oceniało aż dwie trzecie Polaków, gdy wśród Niemców przeważały, choć nieznacznie, opinie przeciwne. I podczas, gdy sympatię wobec Niemców deklarowała większość ankietowanych Polaków, odsetek Niemców odwzajemniających tę ocenę był niemal o połowę niższy. Akceptujemy siebie nawzajem (aż trzy czwarte) jako sąsiedzi, koledzy z pracy. Podobny odsetek deklaracji dotyczy Niemca jako szefa czy synowej bądź zięcia z Niemiec, ale w drugą stronę to już nie działa, bo wśród Niemców taką deklarację składa mniej niż połowa. Wydaje się też, że Polacy o Niemcach i Niemczech mają znacznie lepszą opinię niż sami Niemcy. Co ciekawe jako preferowanego partnera dla Polski, ankietowani Polacy uznali Niemcy, wykazując się sporym realizmem. Polska w oczach Niemców nie mogła wypaść aż tak dobrze, zajęliśmy tam zaledwie szóste miejsce, ale równie dobrze można napisać aż, bo wyprzedziliśmy Chiny, Czechy i Rosję. Niestety, w tym roku o opinię zapytano już tylko Polaków, nie będzie wiec możliwości dokonania takich porównań.

Nie tak dawno obchodziliśmy dwudziestą piątą rocznicę pamiętnej wizyty Willego Brandta w Warszawie podpisania traktatu normalizacji stosunków pomiędzy naszymi państwami, obejmującego też uznanie naszych zachodnich granic. Były wzajemne wizyty, ale nie ma co ukrywać, że stosunki nie były już takie jak dawniej. Konflikt o wybór „prezydenta” Europy, czyli przewodniczącego Rady Europejskiej to jeden z przykładów. Co łatwo odgadnąć, zróżnicowane w zależności od sympatii politycznych podczas poprzedniej edycji badania opinie, teraz różnić się będą jeszcze bardziej.

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy ze związaną z niemiecką CDU Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Prezentacja jego wyników, a także dyskusja odbędzie się już 17 maja w Centrum Zielna. Jego uczestnicy otrzymają wersję drukowaną raportu, każdy jednak będzie mógł się z nią zapoznać również w Internecie.

więcej

środa 17 maja, godzina 10.00

Centrum Konferencyjne Zielna

ul. Zielna 37 (wejście od ul. Bagno)

gdzie to jest

Udział jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja online (do 12 maja).

Rafał Korzeniewski

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.