Menu
Wpisy do KRS dla przedsiębiorców już tylko online!

Wpisy do KRS dla przedsiębiorców już tylko online!

Trochę to trwało, system wdrażano od 2018 roku, ale wreszcie się stało. Oznacza to potężne oszczędności dla budżetu państwa, bo w znacznym stopniu zautomatyzuje to pracę, mniej zatem potrzeba będzie pracowników, którzy się tym zajmowali przepisując wnioski do komputera, łatwiej też będzie wychwycić oczywiste pomyłki, związane choćby z ich kompletnością. Ale ułatwi to też przygotowanie wniosków samym przedsiębiorcom, bo elektroniczne formularze pozwalają wielu takich błędów uniknąć. Już od początku lipca przedsiębiorcy wszystkie wnioski dotyczące wpisów w KRS muszą składać online, inni wciąż mają możliwość wyboru. O szczegółach w kolejnym publikowanym na naszych internetowych łamach alercie prawny PKF. (redakcja)

1 lipca weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o zmianie KRS”), dotyczące pełnej elektronizacji postępowania przed sądami rejestrowymi. W pełni elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy jest zwieńczeniem zmian, które są wdrażane systematycznie od roku 2018 r.

Elektroniczne postępowanie rejestrowe oraz dalsze korzystanie z nowego systemu jest obligatoryjne dla przedsiębiorców. Dobrowolnie z systemu będą mogły skorzystać stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje czy publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Od 1 lipca wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS muszą być składane elektronicznie. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, jest to przełomowe rozwiązanie, które ma stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców, aby wszystkie sprawy związane z rejestrem mogły zostać przez nich załatwione szybko i wygodnie przez Internet. Dodatkowo, dzięki nowym rozwiązaniom technicznym, zminimalizowana została możliwość popełnienia błędów we wnioskach do rejestru.

Dostęp do systemu „Portal Rejestrów Sądowych” znajduje się pod następującym adresem internetowym https://prs.ms.gov.pl/. Jak można przeczytać wprost ze strony, jest to „system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości służący do udostępniania usług rejestrów sądowych dla obywateli. W obecnej odsłonie dostępne są usługi związane z formularzami elektronicznymi KRS”.

Katalog e-usług związanych z rejestrem określony został na stronie internetowej Portalu. Dokonywanie części operacji nie wymaga założenia konta w Portalu Rejestrów Sądowych, a będą to następujące czynności:

a) korzystnie z wyszukiwarki KRS,

b) możliwość przeglądania akt rejestrowych,

c) przeglądanie sprawozdań finansowych.

Do pozostałych czynności tj. złożenia do sądu rejestrowego elektronicznego wniosku o wpis do KRS lub złożenie innego, dowolnego pisma do sądu rejestrowego drogą elektroniczną, złożenia sprawozdań finansowych lub innych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych, lub złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej i prostej spółki akcyjnej wymagane jest założenie indywidualnego konta.

Założenie konta odbywa się z wykorzystaniem Modułu Tożsamość. Po przekierowaniu użytkownika na stronę logowania należy wybrać opcję „Zarejestruj się”, gdzie będzie możliwość założenia konta z wykorzystaniem usług Profilu zaufanego, Podpisu Kwalifikowanego lub Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej. Powyższy proces został szczegółowo opisany w dokumencie „Instrukcja utworzenia konta użytkownika” w dziale Pomoc.

Na stronie odnaleźć można również dodatkowe materiały instruktażowe obejmujące przykładowe procesy w Portalu: wniosek o rejestrację Prostej Spółki Akcyjnej (instrukcja opisuje, w jaki sposób utworzyć i poprawnie wypełnić wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w aplikacji e-formularze KRS), wniosek o zmianę danych dla Sp. z o.o. (określenie jak poprawnie zarejestrować i wypełnić wniosek o zmianę danych podmiotu), wniosek o wykreślenie z KRS (opis, na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w jaki sposób utworzyć i poprawnie wypełnić wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS w aplikacji e-formularze KRS).

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami

Agnieszka Chamera

Agnieszka Chamera
Partner
Doradca Podatkowy nr 10220
telefon 609 331 330
agnieszka.chamera@pkfpolska.pl

Agnieszka Mrozowicka

Agnieszka Mrozowicka

Adwokat (WAW/Adw/3750)
telefon 601 831 776
agnieszka.mrozowicka@pkfpolska.pl

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.