Menu
Pierwsza Księga Dobrych Praktyk w edukacji przedsiębiorczości na uczelniach wyższych w Polsce

Pierwsza Księga Dobrych Praktyk w edukacji przedsiębiorczości na uczelniach wyższych w Polsce

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej (SEM) FORUM przygotowało pierwszą polską „Księgę Dobrych Praktyk W Edukacji Przedsiębiorczości”, która na przykładach zebranych z najlepszych polskich uczelni pokazuje, jak kreatywnie i efektywnie można uczyć myślenia przedsiębiorczego. Oraz że sposoby na kształcenie kompetencji w tym istotnym obszarze są bardzo różnorodne.

Przedsiębiorczość znalazła się wśród ośmiu kluczowych kompetencji dla rozwoju osobistego, zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa, które zdefiniowała Unia Europejska. Jak wygląda nauczanie z tego zakresu na polskich uczelniach? Temu postanowiło przyjrzeć się SEM FORUM i we współpracy z organizacją EQUAL – European Quality Link stworzyć pierwszą Księgę Dobrych Praktyk w Edukacji Przedsiębiorczości, stanowiącą zbiór inspiracji do skutecznego kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Swoimi osiągnięciami w edukacji w tym obszarze zgodziło się podzielić 11 spośród najlepszych uczelni z Rankingu Szkół Wyższych portalu Perspektywy.pl oraz Ratingu Programów MBA SEM FORUM. Z zebranych wśród ich przedstawicieli wywiadów wyłania się wyraźne przekonanie o potrzebie popularyzacji wiedzy z tego zakresu – są to tematy, które cieszą  się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, jak i środowisk biznesowych. Przedsiębiorcze nastawienie Polaków potwierdzają zresztą również dane Global Entrepreneurship Monitor: co dziesiąty dorosły w naszym kraju wyraża chęć założenia firmy w ciągu najbliższych trzech lat. Jednocześnie ponad połowa uważa, że brakuje im do tego wystarczającej wiedzy i umiejętności

Z raportu opublikowanego przez SEM FORUM wynika, że tego problemu są świadome środowiska akademickie. Uczelnie aktywnie dobierają metody pedagogiczne służące edukacji z zakresu przedsiębiorczości i reagują na aktualne potrzeby związane z trendami w tym obszarze.

Przedsiębiorcze dobre praktyki

W Księdze Dobrych Praktyk przygotowanej przez SEM FORUM zebrano ich najciekawsze działania i inicjatywy poświęcone nauce myślenia przedsiębiorczego. Projekty te są mocno zdywersyfikowane – skierowane do wielu grup (od uczniów szkół podstawowych po osoby powyżej 50. roku życia), prowadzone w rozmaity sposób i dotyczące różnorodnych tematów (m.in. start-upów, przedsiębiorczości rodzinnej i społecznej).

Wśród nich jest m.in. inicjatywa „Małopolska Chmura Edukacyjna”, której jednym z partnerów była Krakowska Szkoła Biznesu UEK, a w ramach projektu uczelnie wyższe w innowacyjny sposób kształtują postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Interesującym przedsięwzięciem była również międzynarodowa konferencja dla studentów Euroweek, której jednym z gospodarzy był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Z ciekawych rozwiązań mogą także korzystać uczestnicy programu MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej: w ramach New Venture Project mają okazję czerpać wiedzę na temat prowadzenia start-upów i korzystać w tym zakresie z najlepszych praktyk słynnej Massachusetts Institute of Technology. GFKM oferuje ścieżkę start-upową w ramach programu Executive MBA. To pokazuje bogactwo form skutecznej edukacji przedsiębiorczości, dzięki którym na rynku pracy mogą funkcjonować osoby o szerokim wachlarzu kompetencji.

Przystępując do tworzenia Księgi Dobrych Praktyk w Edukacji Przedsiębiorczości, chcieliśmy dowiedzieć się, czy w Polsce promowane są praktyczne, nowoczesne metody nauczania postaw przedsiębiorczych. Okazuje się, że uczelnie wykazują w tym obszarze dużą kreatywność – mówi Andrzej Popadiuk, Prezes SEM FORUM. – Sytuacja wywołana przez pandemię COVID-19, w trakcie której zwiększanie odporności biznesu staje się szczególnie ważne, jeszcze dobitniej pokazuje, jak istotna jest edukacja z zakresu myślenia przedsiębiorczego. Mam nadzieję, że zebrane przez nas studia przypadków będą stanowić cenne inspiracje dla innych jednostek kształcenia w naszym kraju.

Księga Dobrych Praktyk w Edukacji Przedsiębiorczości to inicjatywa zrealizowana w ramach cyklu projektów badawczych prowadzonych w krajach Unii Europejskiej pod patronatem EQUAL – European Quality Link, organizacji skupiającej najważniejsze międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia szkół biznesu.

Poniżej do pobrania pełny raport:

Księga Dobrych Praktyk W Edukacji Przedsiębiorczości

Andrzej Popadiuk, Prezes Zarządu GFKM, prezes Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM, członek zarządu European Foundation for Management Development (EFMD) oraz EFMD Global Network – organizacji zrzeszających ponad 900 wiodących szkół biznesu. Członek Accreditation Board of EPAS (EFMD Programme Accreditation System), ekspert zespołów akredytacyjnych certyfikujących programy menedżerskie w Europie i na świecie. Wiceprzewodniczący EQUAL Board (European Quality Link) wyznaczającego standardy jakości i etyki edukacji menedżerskiej w Europie i na świecie. Posiada dyplom Executive MBA Strathclyde University Glasgow, dyplom Menedżera Personalnego Podyplomowych Studiów Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył wiele szkoleń menedżerskich, trenerskich i coachingowych w Polsce i za granicą. Certyfikowany International Coach ICC.

O Stowarzyszeniu Edukacji Menedżerskiej FORUM – SEM FORUM

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej (SEM) FORUM działa od 27 lat dzięki inicjatywie 19 członków-założycieli reprezentujących różne instytucje działające na rzecz rozwoju zarządzania w Polsce. Organizacja bowiem pozostaje otwarta dla wszystkich zainteresowanych rozwojem zarządzania – osób, szkół biznesu, instytucji i organizacji szkolących oraz przedsiębiorstw.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie informacji dotyczących najlepszych rozwiązań służących jakości kształcenia i rozwojowi edukacji menedżerskiej w Polsce. SEM FORUM dokłada starań, aby być wyrazicielem interesów środowiska edukacji menedżerskiej. Stowarzyszenie jest członkiem EQUAL – European Quality Link oraz Alliance of Management Education Associations in Rising Economies, międzynarodowych organizacji, które działają na rzecz zapewniania jakości kształcenia menedżerskiego w Europie i na świecie. SEM FORUM jest także inicjatorem systemu akredytacyjnego dla programów edukacji i szkolenia kadry menedżerskiej. semforum.org.pl

O EQUAL – European Quality Link

Europejskie forum jest think-tankiem, który działa w celu zapewnienia najwyższych standardów kształcenia menedżerskiego. Należą do niego największe międzynarodowe organizacje szkół biznesu, takie jak EFMD, CEEMAN, BMDA, CLADEA oraz krajowe stowarzyszenia edukacji menedżerskiej, m.in. SEM FORUM.

EQUAL promuje ciągłe doskonalenie jakości poprzez wymianę informacji na temat najlepszych praktyk w edukacji biznesowej i zarządzaniu. Organizacja sprzyja także współpracy szkół biznesu, stowarzyszeń i organizacji w celu wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań w obszarze edukacji menedżerskiej. equal.network

materiał Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej (SEM) FORUM

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.