Menu
Plan Inwestycyjny dla Europy: usługi doradcze i możliwości finansowania dla polskich promotorów projektów

O planie Junckera w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, zaproszenie na konferencję

Plan inwestycyjny dla Europy, zwany po prostu planem Junckera od nazwiska jego twórcy, przewodniczącego Komisji Europejskiej, jest jednym z ważniejszych źródeł finansowania inwestycji w Polsce. A początkowo wcale się na to nie zanosiło. Wydawało się, że te potężne pieniądze trafią do największych – nie ma tu podział na pule narodowe – obawy okazały się jednak bezpodstawne. Polska jest dziś jednym z największych beneficjentów tego programu. Dysponentem środków w ramach programu jest Europejski Bank Rozwoju. Doceniając rolę banku w finansowaniu inwestycji w Polsce stojącego na jego czele prezesa Wernera Hoyera 27 stycznia uhonorowano podczas Gali Liderów Polskiego Biznesu BCC jej nagrodą specjalną.

Nie udało się tego zgrać w czasie i w jego imieniu konferencję w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju otwierać będzie jego zastępca Vazil Hudák, razem z wiceministrem Witoldem Słowikiem oraz Beatą Daszyńską-Muzyczka, przewodniczącą rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, odgrywającego czołową rolę w realizacji tego planu w Polsce.

Konferencja poświęcona będzie przedstawieniu dostępnych usług doradczych oraz źródeł finansowania dla prywatnych i publicznych promotorów projektów dostępnych w ramach planu Junckera. W tym roli Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, z którego usług można tu korzystać. Bardzo duży nacisk w programie konferencji położono na obszar inwestycji w energetykę (inwestycje w infrastrukturę to zresztą jeden z dwóch filarów planu Junckera). A także efektywność energetyczną i jakość powietrza, trudno zresztą te zagadnienia traktować jako całkowicie od siebie oderwane. Tym razem dyskusji o roli węgla w polskiej gospodarce nie będzie. To już zadecydowane, będzie się ona zmniejszać.

Chcących już teraz dowiedzieć czegoś więcej o Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego zachęcamy do zajrzenia na portal www.eiah.eib.org.

Program konferencji jest do pobrania poniżej. Z niezbyt jasnych powodów jest choć on dostępny tylko po angielsku, mimo, że organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na polski i bariera językowa nie powinna być przeszkodą we wzięciu udziału w konferencji.

program konferencji

Konferencję zorganizowało Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego we współpracy z Komisją Europejską, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

poniedziałek 19 lutego, godzina 9.15 – 16.00

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

sala im. Grażyny Gęsickiej, gdzie to jest

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na polski i angielski.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja online (niestety i tutaj cały proces prowadzony jest po angielsku).

Rafał Korzeniewski

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.