Menu
Dokąd zmierza liberalizm?

Dokąd zmierza liberalizm?

Wśród tematów, jakie pojawią się na tegorocznym Forum Ekonomicznym, padnie tez pytanie Dokąd zmierza liberalizm? No właśnie, dokąd? Chodzi o liberalizm jako wolność gospodarcza, która wpisuje się w czasy świetlanego modelu rozwoju gospodarczego w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, ale również w sferze liberalizacji społeczeństw zachodzących w ramach zmian kulturowych. Bo jak się bliżej przyjrzeć, to problem nie wynika stąd, że atrakcyjność amerykańskiego przykładu się wyczerpuje, ale że same Stany Zjednoczone już nie za bardzo tym przykładem są.

Stany Zjednoczone były świetnym przykładem idealnego, liberalnego kraju, z prężnie działają gospodarką. Niestety dobrobyt nie trwał wiecznie a specyfika koniunktury gospodarki sprawia, że po długim wzroście gospodarczym musiał nastąpić krach. Taki przyszedł na przykład w roku 2008, kiedy to po upadku Lehman Brothers rząd federalny Stanów Zjednoczonych zdecydował się „dosypać” federalne rezerwy gotówkowe, aby nie pogorszyć już nieuniknionego kryzysy gospodarczego, spowodowanego sztucznie napompowanym rynkiem nieruchomości. Podobnym przykładem był kryzys związany z koronawirusem. Dziś wiemy, że bez pomocy Państwa, firmy w okresie pandemii nie byłyby w stanie przetrwać. W tamtym okresie niezbędnym było stworzenie tarcz, które ratowały choćby branże gastronomiczną czy turystyczną. Oczywiście teraz po części spłacany jest zaciągnięty dług w postaci inflacji, która spowodowana była dodrukiem pieniądza, który z kolei wydawał się jedyny logicznym rozwiązaniem z punktu widzenia władzy. Sprawie działający kraj nie mógł pozwolić sobie na tak duże straty związane z pandemią koronawirusa. Podobnie rysuję się kwestia liberalizmu kulturowego. Coraz częściej w debacie publicznej zaczęto poddawać ostracyzmowi wartości konserwatywne, a tożsamość narodową i przywiązanie do tradycyjnych wartości identyfikuje się z zacofaniem. W ramach zmian kulturowych zauważalne na każdym kroku są tendencje wolnościowe. Wielkie zachodnie koncerny coraz częściej promują swoją działalność poprzez kampanie marketingowe posługując się obecnymi nastrojami społecznymi co tylko przyśpiesza i potęguję ten proces. Z drugiej strony więzi kulturowo-historyczne są znacznie mocniejsze niż teorie społeczne. W którą stronę zmierza tak promowany przez wszystkie lata liberalizm? Czy można zatem postawić tezę, że Europa zauważyła, że jej wyobrażenia o liberalizmie to złudzenie? Czy brutalne zderzenia ze ścianą, które dostarczyły Europie kryzysy XXI w nie sprawią, że rola państwa w sektorze prywatnym będzie się sukcesywnie zwiększać?

Wśród uczestników panelu znajdą się:

Włodzimierz Bernacki, senator

Krzysztof Bosak, poseł

Henryk Domański, profesor, Uniwersytet Warszawa

Marek Pęk, wicemarszałek senatu

Bartosz Rydliński, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Do Forum Ekonomicznego coraz bliżej, odbędzie się w dniach 6-8 września w Karpaczu, który po Krynicy przejął pałeczkę polskiego Davos. Ciągle jeszcze można dołączyć do grona jego uczestników, choć trzeba się już pospieszyć. Magazyn przedsiębiorcy@eu jest jednym z jego partnerów medialnych.

na podstawie materiałów organizatora

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.