Menu
EWA JAKUBCZYK-CAŁY - Wiarygodność jako fundament trwałego biznesu

Wiarygodność jako fundament trwałego biznesu

W okresie spowolnienia gospodarczego, poszukiwania dróg przetrwania, restrukturyzacji i zmian strategii – wizerunek przedsiębiorcy budowany jest na podstawie analizy sprawozdania finansowego jego firmy. W nim zwarte są informacje niezbędne w zakresie podejmowania decyzji o wsparciu finansowym, inwestycji czy wyborze kontrahenta lub dostawcy.

EWA JAKUBCZYK-CAŁY, Partner Zarządzający PKF Polska

Przedsiębiorcy są dla gospodarki kurą znoszącą złote jajka. Dają zatrudnienie, tworzą popyt konsumpcyjny, dostarczają wartość w postaci dóbr i usług, finansują sferę budżetową przez redystrybucję dochodu.

W obecnym czasie głównie od przedsiębiorców zależy przyszłość polskiej gospodarki, a wyzwań związanych ze skutkami pandemii jest bardzo wiele. Oczywiste jest zatem, że uchwalone Tarcze osłaniające przedsiębiorców to nie jałmużna budżetowa, a bodziec wsparcia i katalizator pozwalający na budowanie nowych strategii i koncepcji biznesu przy ograniczonych zasobach wynikających ze zmniejszonych przepływów pieniężnych. Od naturalnej kreatywności i determinacji przedsiębiorców w zakresie utrzymania i dalszego prowadzenia biznesu zależy los ich własnych pracowników oraz tych w innych firmach i strefie budżetowej, a także podaż towarów czy poziom inwestycji. Sukcesy przedsiębiorców przyczyniają się do wzrostu dobrobytu i stopy życiowej całego społeczeństwa.

Czy możliwe jest jednak, aby w okresie pandemii wszystkim przedsiębiorcom zapewnić nieograniczoną osłonę? Żadna gospodarka tego nie utrzyma, nie ma tylu skumulowanych środków. Komu więc udzielić wsparcia i na jak długo?

Przedmiotowy zakres pierwszego wsparcia był szeroki, ale w większości przypadków ograniczony w czasie. Było ono obliczone na utrzymanie stabilizacji, uniknięcie paniki. Co będzie, jeśli pandemia nadal się utrzyma? Przewidywane jest odbicie wzrostu PKB już w następnym roku (na przełomie 2021 i 2022), które pozwoli na powrót do poziomu gospodarczego sprzed pandemii.

Statystycznie przedsiębiorcy nie mają jednak środków na podtrzymanie funkcjonowania firm w okresie przekraczający trzy miesiące. Dalsze wsparcie (często już z całkowitym lub częściowym obowiązkiem zwrotu środków finansowych) zależeć zatem będzie od szans wykreowanych przez jego beneficjentów. Liczyć się będą nowe strategie z określoną stopą zwrotu, przeformatowanie i uelastycznienie biznesu, wiarygodność przedsiębiorcy – zaufanie wobec jego planów oraz umiejętności ich wdrożenia. Najczęściej weryfikuje się to na podstawie historii działalności biznesowej. Często zwraca się uwagę na rzetelność dotychczasowych sprawozdań finansowych.

Sprawozdania finansowe są odbiciem i potwierdzeniem umiejętności biznesowych osób zarządzających i zbiorem mierników rezultatów zarządzania. Dlatego ich wiarygodność i prawidłowość tak silnie wpływa na poziom zaufania do przedsiębiorcy.

Spadki sprzedaży czy luki w możliwości finansowania działalności stwarzają ryzyko dla pracowników, kontrahentów i instytucji finansowych. Nic więc dziwnego, że wzrasta zapotrzebowanie na wiarygodną informację finansową. Każdy zadaje sobie pytanie: czy w relacji z danym przedsiębiorcą trwać bez zmian, uciekać, a może wspierać? Przecież interesy interlokutorów i przedsiębiorców nie zawsze się ze sobą pokrywają.

Ocena wiarygodności przedsiębiorcy przez pryzmat jego wcześniejszych dokonań wyrażonych w sprawozdaniach finansowych ma istotny wpływ na zaufanie, a zatem zwiększa szansę uzyskania wsparcia w postaci dofinansowania w formie dłużnej czy też kapitałowej. Warto jednak pamiętać, że jeśli udzielenie wsparcia dla przedsiębiorcy zależy od osób trzecich i ich interpretacji szans, to występuje pokusa tworzenia sprawozdawczości kreatywnej. Takiej, która oparta jest głównie na tworzeniu informacji oczekiwanej przez otoczenie. Czasami wynika to z optymizmu sporządzających sprawozdanie finansowe, niekiedy jednak jest celowym działaniem o charakterze oszustwa.

Aby weryfikować informacje finansowe celem podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych, zapraszamy do kontaktu: www.pkfpolska.pl.

Ewa Jakubczyk-Cały, Partner Zarządzający PKF Polska. Jest ambasadorką przedsiębiorczości, od 25 lat z powodzeniem prowadzi firmę audytorsko-konsultingową PKF Consult, która jest jednym z liderów rynku usług audytorskich oraz konsultingu gospodarczego i prawno-podatkowego.

PKF

Zdjęcie i grafika, materiały prasowe PKF Polska.

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.