Menu

Najnowsze

IT w Administracji 24 listopada 2022 r.

GigaCon zaprasza naszych czytelników na k olejną bezpłatną konferencję, której celem jest kompleksowe przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją polskich urzędów i [...]

Konferencja IT w Administracji

28 kwietnia 2022 r. odbędzie się organizowana przez GigaCon, bezpłatna konferencja IT w Administracji. Celem organizatorów konferencji jest przedstawienie najnowszych tendencji związanych z [...]