Menu

Ruszamy z cyklem bezpłatnych webinarów BiznesMapa 2024

Zapraszamy na BiznesMapa 2024 – cykl merytorycznych, bezpłatnych webinarów dla przedsiębiorców, które dostarczą praktycznej wiedzy w zakresie 3 podatków: podatku u źródła, podatku minimalnego oraz podatku od przerzuconych dochodów.

Nasz Portal Przedsiębiorcy.eu jest Patronem tego wydarzenia.

Partnerem tego wydarzenia jest również Klub Integracji Europejskiej

Tematy, które będą omawiane podczas poszczególnych sesji:

  • Podatek od Przerzuconych Dochodów: Podatek od przerzuconych dochodów to podatek, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku, z tym, że jego najnowsza odsłona obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Celem wdrożenia podatku było uchwalenie przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania przez transferowanie dochodów do jurysdykcji o niższej lub znikomej stawce podatku dochodowego. Co warto wiedzieć o podatku od przerzuconych dochodów? W trakcie webinaru omówimy między innymi kogo dotyczy powyższe opodatkowanie, czym jest ciężar dowodu oraz jak ustalić podstawę opodatkowania czy obliczyć podatek. Zapraszamy do rejestracji.
  • Podatek u Źródła (WHT) – Podatek u źródła jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego pobieranego przez płatników, którzy posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w państwie, w którym powstaje dochód. W Polsce, podatek ten dotyczy różnych rodzajów dochodów, takich jak odsetki, dywidendy, opłaty licencyjne czy wynagrodzenia za usługi artystyczne. W trakcie wydarzenia ekspert ASB omówi między innymi mechanizm pay & refund w poborze podatku u źródła, zmiany jakie pojawiły się od 2024 roku w WHT oraz obecnych tendencji w orzecznictwie.
  • Podatek Minimalny – Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Pomimo swojego rocznego charakteru, już teraz, w trakcie roku, warto się mu przyjrzeć. W założeniu bowiem podatek ten zapłacą spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które poniosły stratę lub osiągnęły dochód, ale jego udział w przychodzie jest niższy niż tego oczekuje prawodawca. W agendzie między innymi: kogo dotyczy ta forma rozliczenia, jakie są wyłączenia, jak obliczyć podatek, a także czy i kiedy jest możliwe odliczenie podatku minimalnego od CIT.

Do udziału w spotkaniu zachęcają nasi prelegenci:

  • Aleksandra CzeczotTax Manager w ASB Group, jest doradczynią podatkową specjalizującą się w podatku dochodowym od osób prawnych. Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W ramach programu Erasmus+ studiowała również na włoskim uniwersytecie Università degli Studi di Milano. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Wielkiej Czwórce. Poza bieżącym doradztwem podatkowym, Aleksandra wspiera klientów w szczególności w obszarze CIT compliance, przeglądów podatkowych, podatku u źródła oraz w zagadnieniach dotyczących usług niematerialnych. Uczestniczyła w projektach dotyczących rozliczeń w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Cen Transferowych – głównie dla dużych spółek z branży automotive. Komunikuje się w języku polskim i angielskim, zna podstawy języka włoskiego.
  • Paweł JóźwikSenior Manager w ASB Group, prawnik wpisany na listę radców prawnych w Polsce. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Wydziale Prawa. Zanim dołączył do ASB zdobywał doświadczenie w wiodących kancelariach doradztwa podatkowego i prawnego w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w podatkowych aspektach transakcji M&A, w tym sprzedaży udziałów i przejęcia aktywów, zwłaszcza w umowach dotyczących nieruchomości komercyjnych, podatkowym due diligence, planowaniu podatkowym, postępowaniach podatkowych, prawie spółek i umów, cen transferowych, a także bieżącym doradztwie prawnym i podatkowym dla klientów działających w różnych branżach takich jak nieruchomości, farmaceutyczna, energetyczna, IT, detaliczna. Paweł mówi biegle po angielsku.
  • Marta SkrodzkaSenior Tax Manager w ASB Group, doradca podatkowy. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Studiowała również na Universität des Saarlandes (Niemcy) w ramach programu ERASMUS+, oraz odbyła staż w zespole cen transferowych w Los Angeles w 2016 r. Swoje doświadczenie zdobyła udzielając porad podatkowych dla firm z różnych sektorów. Wspiera klientów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie VAT, zarządzania ryzykiem podatkowym związanym z outsourcingiem usług księgowych, jak również w przedmiocie skutków podatkowych czynności z zakresu promocji, reklamy i marketingu, kwestii związanych z podatkiem u źródła oraz finansowania spółek. Uczestniczyła w licznych przeglądach podatkowych i projektach due diligence, w tym dotyczących farm i elektrowni wiatrowych oraz w zakresie rozliczania działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Bardzo dobrze mówi po angielsku i komunikuje się w języku niemieckim.
  • 21 lutego, godzina 10:00 – Podatek od przerzuconych dochodów 2024 – kwestie praktyczne 
  • 22 lutego, godzina 10:00 – Podatek minimalny nowe obowiązki od 1 stycznia 2024
  • 27 lutego, godzina 10:00 – Podatek u źródła (WHT) w praktyce: Zmiany od 2024

Szczegółowe agendy poszczególnych spotkań i linki do rejestracji na stronie: >>BiznesMapa 2024<<

Serdecznie zapraszamy!

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.