Menu

Zwiększ sprawiedliwość i produktywność! Korzyści z systemu rejestracji czasu pracy dla pracowników i pracodawców

Efektywne zarządzanie czasem pracy jest kluczowym elementem sprawnego funkcjonowania każdej organizacji. Współcześnie, w dynamicznym środowisku biznesowym, coraz większe znaczenie przywiązuje się do precyzyjnego monitorowania godzin pracy podwładnych. W odpowiedzi na te potrzeby firmy korzystają m.in. z systemów rejestracji czasu pracy, które przynoszą liczne korzyści zarówno dla pracowników, jak i przełożonych oraz pracodawców. Jakie konkretne benefity daje system rejestracji czasu pracy dla określonych grup osób? Sprawdź!

Jeżeli zastanawiasz się, czy warto wdrożyć w swojej firnie system do rejestracji czasu pracy lub jak przekonać do niego pracowników, to ten artykuł jest dla Ciebie.

Kto uzyskuje korzyści dzięki wdrożeniu systemu do rejestracji czasu pracy?

Odpowiedni system do rejestracji czasu pracy, np. od AutoID, pozwala na uzyskanie wielu korzyści przez wszystkich członków organizacji. Beneficjentami wdrożenia oprogramowania są zazwyczaj:

 • pracodawcy,
 • pracownicy,
 • dział kadr i płac,
 • kadra zarządzająca.

Jak system usprawnia ich działanie, ulepsza pracę? Wyjaśniamy!

Zalety systemu do rejestracji czasu pracy dla pracodawcy

Właściciele firm lub ich dyrektorzy to osoby, które zazwyczaj podejmują decyzje o wdrożeniu systemu rejestracji czasu pracy w firmie. Rozwiązanie to przynosi dla nich szereg korzyści, dlatego pojawia się w coraz większej liczbie organizacji. Do najczęściej wymienianych benefitów, za które oprogramowanie tego typu jest cenione, zalicza się:

 • uzyskanie dokładnych danych dotyczących czasu pracy pracowników, które umożliwiają lepsze weryfikowanie wydajności podwładnych, a co za tym idzie identyfikacja obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia,
 • zmniejszenie nadużyć i oszustw w porównaniu z analogowymi metodami rejestracji czasu pracy, takich jak: wpisywanie fałszywych godzin pracy, przedłużanie przerw, spóźnienia, poświadczenia obecności za nieobecnych pracowników,
 • zgodność działania z przepisami prawnymi związanymi z obowiązkiem prowadzenia ewidencji czasu pracy i przechowywania jej, a także dopuszczalnego czasu pracy określonego w Kodeksie, co zmniejsza ryzyko ponoszenia kar finansowych.

Jakie korzyści z wdrożenia rejestracji czasu pracy ma pracownik?

Choć cele pracowników i pracodawców nie są w pełni zgodne, warto zaznaczyć, że pracownicy również mogą odczuć pozytywne skutki wdrożenia systemu, który pozwala na rzetelną i dokładną weryfikację przepracowanych godzin. Przede wszystkim zapewnia on uczciwość i równość w naliczaniu wynagrodzeń. Pracownicy mogą być pewni, że ich czas pracy jest dokładnie rejestrowany, co eliminuje nieprawidłowości i zapewnia sprawiedliwe płace za wykonaną pracę. Rejestrowanie godzin w systemie daje także niepodważalne dowody na to, ile godzin faktycznie przepracowano. To jest istotne w przypadku ewentualnych sporów dotyczących nadgodzin, płatnych urlopów czy innych praw pracowniczych. W przypadku posiadania niezbędnych uprawnień, dzięki systemowi rejestracji czasu pracy pracownicy mają możliwość śledzenia swojego czasu pracy. Mogą sprawdzić, ile godzin przepracowali w danym tygodniu, jakie mają nadgodziny lub czy urlopy zostały prawidłowo zarejestrowane. Pozwala to na lepsze planowanie czasu i kontrolę nad własną obecnością w pracy.

Dobre strony wdrożenia rejestracji czasu pracy dla działu kadrowo-księgowego

Kolejny z profitentów wdrożenia oprogramowania do rejestracji czasu pracy to dział kadrowo-księgowy. Jak system usprawnia jego działanie? Przede wszystkim pozwala na precyzyjne obliczanie wynagrodzeń na podstawie dokładnych danych dotyczących czasu pracy pracowników. Dzięki możliwości ingerencji z oprogramowaniem kadrowo-księgowym należne wynagrodzenie może być obliczone automatycznie, co znacząco usprawnia pracę. Zminimalizowane jest także ryzyko pomyłek, do których dochodzi podczas ręcznego przepisywania danych pomiędzy poszczególnymi programami. Ponadto dział kadrowo-księgowy może łatwo śledzić i zarządzać informacjami dotyczącymi urlopów, zwolnień lekarskich. Generowane przez oprogramowanie RCP raporty wykorzystuje się m.in. do analizy efektywności pracy, kontroli kosztów zatrudnienia, przygotowywania sprawozdań dla zarządu, co wpływa na wydajność działania działu kadrowo-ksiegowego.

Rejestracja czasu pracy a kadra zarządzająca — jak system ułatwia jej pracę?

Rozwiązania z zakresu rejestracji czasu pracy oraz automatycznego raportowania przepracowanych godzin sprawdzają się także dla kadry zarządzającej. Pomagają im w działaniu poprzez:

 • monitorowanie efektywności pracy zespołu oraz jego pojedynczych członków,
 • skuteczne zarządzanie czasem pracy — przełożeni mogą  śledzić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerwy, nadgodziny i inne ważne aspekty czasu pracy, co pozwala na lepsze planowanie i organizację zasobów ludzkich, podział zadań, oraz przewidywanie obciążeń pracy,
 • szybkie śledzenie obecności i nieobecności,
 • agregowanie danych do analizy kosztów zatrudnienia
 • planowanie zasobów ludzkich. 

Podsumowując artykuł o korzyściach systemu rejestracji czasu pracy dla poszczególnych pracowników, warto podkreślić, że przynosi on szereg korzyści dla całej organizacji, wpływa na codzienną pracę i dobrą atmosferę w firmie, pozwala na uczciwość i ochronę praw pracowniczych. Ponadto jest to narzędzie, które umożliwia lepsze zarządzanie czasem oraz efektywnością pracy, tworząc korzystne i transparentne środowisko pracy.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.