Menu
Pomoc dla firm z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej, jak ją uzyskać?

Pomoc dla firm z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej, jak ją uzyskać?

Pomoc dla firm z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej, jak ją uzyskać? Forma wsparcia dla firm z Polskiego Funduszu Rozwoju jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Wnioski dla mikrofirm oraz małych i średnich firm już od 29 kwietnia można składać za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej 17 banków komercyjnych oraz większości banków spółdzielczych. Program skierowany do dużych firm jest obsługiwany bezpośrednio przez Polski Funduszu Rozwoju, formalnie wnioski będzie można, po uzyskaniu notyfikacji na tę część programu od Komisji Europejskiej, ale wstępne wnioski można składać już teraz wypełniając specjalny formularz zgłoszeniowy udostępniony na ich stronie. W załączeniu przesyłamy  alert podatkowy przygotowany wiodącą firmę audytorską PKF, członka Klubu Integracji Europejskiej..

Informacja o obrotach z deklaracji VAT jest niezbędna do uzyskania subwencji

Z finansowania w ramach Programu mogą skorzystać firmy których m.in. przychody spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego br. o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego.

Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne. Niemniej jednak Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat w którym wskazuje na konieczność złożenia deklaracji VAT w odpowiednim terminie gdyż informacja o obrotach niezbędna do otrzymania subwencji ma pochodzić z deklaracji VAT, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez resort finansów i Krajową Administrację Skarbową.

Mając na uwadze powyższe niezbędne jest złożenie deklaracji VAT kilka dni przed wysłaniem wniosku o subwencję dot. miesiąca, co pozwoli na wyeliminowanie ryzyka braku możliwości weryfikacji obrotów przez KAS i wstępnej odmowy przyznania subwencji.

Jakie działania powinni podjąć przedsiębiorcy, aby móc skorzystać z pomocy oferowanej w ramach Tarczy Finansowej PFR:

Krok 1 – weryfikacja czy przedsiębiorstwo może skorzystać z programu pomocowego, przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek:

  • spadek przychodów w związku z COVID-19 po dniu 1 lutego tego roku o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego,
  • zatrudnianie co najmniej 1 pracownika i posiadanie statusu mikrofirmy, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa,
  • prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia zeszłego roku,
  • niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego tego roku lub na dzień udzielenia finansowania,
  • posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych polskiej rezydencji podatkowej,
  • rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Polski,

Krok 2 – złożenie deklaracji VAT za miesiąc, na podstawie którego przedsiębiorca wnioskuje o wsparcie. Deklarację VAT-7 można złożyć od 1 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy rozliczenie podatku VAT,

Krok 3 – złożenie wniosku za pośrednictwem strony internetowej banku lub PFR w przypadku przedsiębiorstw kwalifikowanych jako duże.

Oferujemy Państwu wsparcie w zakresie doboru optymalnej formy finansowania, zarówno w zakresie wsparcia z PFR, jak i instrumentów finansowych oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego czy Agencję Rozwoju Przemysłu.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.