Menu
VI Polski Kongres Przedsiębiorczości, 24 i 25 września 2018

patronat medialny magazynu

Poznań ma się stać centrum rozmów o przyszłości polskiej gospodarki, taki jest cel organizatorów VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Jeśli to Poznań, to miejsce można od razu odgadnąć, będą to Międzynarodowe Targi Poznańskie. W wydarzeniach kongresu, który odbędzie się 24 i 25 września, ma wziąć udział ponad tysiąc przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki z całego kraju. Celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i nawiązanie współpracy. Hasłem tegorocznej edycji wydarzenia jest

Nowoczesna gospodarka – kapitał dla przyszłości !

Podczas kongresu ma się odbyć 30 paneli dyskusyjnych. Mocnym punktem tegorocznej edycji kongresu mają być panele poświęcone przemysłowi 4.0., cyfryzacji, rynkowi finansowemu, ochronie środowiska, energetyce, rynkowi pracy w Polsce, medycynie, start-upom oraz samorządom. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili między innymi prof. Jacek Rostowski – były wicepremier i minister finansów, dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP, Tomasz Hajduk – dyrektor branż przemysłowych Siemens Polska, Arkadiusz Ekiert – redaktor naczelny Naczelnej Rady Gospodarczej Polskiego Radia, Elżbieta Mączyńska – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Patrycja Sass-Staniszewska – prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, Katarzyna Dulko-Gaszyna – kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Retail, czy Małgorzata Góra-Dubiela – prezes zarządu Union Investment TFI SA.

Zorganizowana zostanie również (miejsce zobowiązuje!) strefa wystawiennicza, w ramach której polscy przedsiębiorcy, naukowcy oraz samorządowcy będą mogli promować swoje usługi, produkty oraz tereny inwestycyjne. Zwieńczeniem wydarzenia będzie gala, podczas której najprężniej działające polskie firmy i instytucje zostaną uhonorowane nagrodami przyznanymi przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.

Kongres odbędzie się pod patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiej Izby Ekologii, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów Polskich.

Szczegółowe informacje na temat kongresu można znaleźć na jego stronie: www.polskikongres.pl

Wśród patronów medialnych wydarzenia, obok klubu i magazynu przedsiębiorcy@eu są między innymi Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio 24, Dziennik Gazeta Prawna, Radio Poznań oraz Biznes Plus w Gazecie Wyborczej, Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej.

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.