Menu
„Nowy wymiar BOGACTWA. Rodzina. Trwanie. Dobro” czyli Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

„Nowy wymiar BOGACTWA. Rodzina. Trwanie. Dobro” czyli Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

Pod takim hasłem odbędzie się 28 i 29 marca dziewiąty już Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych. To bogactwo ma bowiem wymiar nie tyko ateriany, ale oznacza także wiedzę, tradycję i relacje. To, co scala i buduje silną firmę rodzinną na pokolenia. Jesteśmy partnerem medialnym tego ważnego wydarzenia.

– Gdy czasy są nieoczywiste, siłą stają się rzeczy, które czynią człowieka bogatym wewnętrznie! Rodzina – nie ma firmy rodzinnej, która może trwać przez pokolenia bez silnej, zdrowej, kochającej się rodziny! To siła relacji, uważności, poświęconego czasu… w imię budowania tych więzi.  Trwanie – wspólna historia, znaczenie decyzji, jakie podejmowali przodkowie ponosząc ryzyko biznesowe, siła wartości, którym pozostajemy wierni. To odpowiedzialność na pokolenia! Dobro – jak mawiał Seneka, rzeczą ważną w dobroci jest CHCIEĆ stać się dobrym! – podkreśla dr Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, który jest organizatorem kongresu.

W tym roku zasadniczej zmianie ulegnie formuła kongresu. Podczas kongresu przedsiębiorcy rodzinni spotkają się w zupełnie innej niż dotychczas formule. Po wystąpieniu każdego z gości odbędzie się krótkie podsumowanie eksperckie oraz forum dyskusyjne. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się goście z zagranicy, tacy jak Ivan Miroshnychenko, Piret Potisepp czy Erika Matwij. Ich wystąpienia będą stanowiły wstęp do dyskusji w formule Let’s talk about… pomiędzy uczestnikami kongresu. 

Uczestnicy będą dyskutować o aktualnych dziś tematach, jak prowadzić zarządzanie kryzysowe w firmie rodzinnej, jak komunikować się w trudnej sytuacji z rodziną, pracownikami, jak radzić sobie ze stresem, lękiem i niepewnością, czy zadbać o kondycję psychofizyczną swoją i pracowników. Mowa też będzie o profesjonalizacji zarządzania firma, bo sama tradycja czy wartości nie wystarczą. A także o wielowymiarowo rozumianej odpowiedzialności społecznej biznesu.

Wśród zaproszonych do grona prelegentów znalazł się Władysław Grochowski Prezes i współwłaściciel firmy Arche opowie, jak ważny jest optymizm, szczególnie w trudnych momentach, o zaufaniu jako źródle człowieczeństwa i zmianie, która jest warunkiem koniecznym, by rozwijać firmę. Natomiast Zofia Dzik z Instytutu Humanites poruszy niezwykle istotny temat, jakim jest Leading with purpose.

Gościem specjalnym kongresu będzie Patrizia Gucci – prawnuczka założyciela Domu Mody Gucci – Guccio Gucci, córka Paolo Gucci. Reprezentantka czwartego już pokolenia rodziny Gucci przedstawi historię najsłynniejszego włoskiego domu mody oraz rodzinnego dziedzictwa. Jak aktualnie funkcjonuje biznes w domu mody Gucci – bez rodziny właścicielskiej? Jaka była kiedyś rodzina Gucci, a jakie jest jej kolejne pokolenie, jakie wartości rodzinne przekazywane są potomstwu, czy jest ono wychowywane w kulcie rodzinnych tradycji i jakie lekcje można wyciągnąć z historii Gucci – na te i wiele innych pytań odpowie spadkobierczyni dziedzictwa Gucci.

Gucci Gucci jako firma rodzinna to już przeszłość. O współczesnej rodzinnej firmie modowej opowie Artur Kazienko, prezes zarządu Grupy Kazar. Wielowymiarowa społeczna odpowiedzialność biznesu będzie zaś tematem wiodącym dyskusji, między przedsiębiorcami i instytucjami społecznymi, która poprowadzi dr hab. Maciej Stradomski, przewodniczący rady programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego. Natomiast to, że Matrix już nie jest fikcją, udowodni prezentując najważniejsze trendy w świecie firm rodzinnych Szymon Trzebiatowski, ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego i wieloletni członek zarządu Volkswagen Poznań, zwolennik łączenia tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych z kreatywnością, design thinking, sprawnością metod zwinnych, i skutecznością scruma poza IT.

Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych to dla firm rodzinnych z całej Polski szansa, aby porozmawiać o swoich biznesach, o tym co ich nurtuje, ciekawi, ale też by wymienić się wiedzą i doświadczeniem oraz zainspirować siebie i innych. Już po raz drugi Kongres będzie też otwarty dla dzieci z rodzin biznesowych, przyszłych ich sukcesorów, dla których równolegle z prelekcjami kongresowymi odbywać się będą zajęcia i warsztaty. pod opieką pedagoga. A w części wieczornej uczestnicy spotkają się na uroczystej gali. Dwudniowe wydarzenie poprowadzi dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Tam też znajdziecie informację dotyczącą udziału w kongresie. Możliwy jest zarówno udział stacjonarny, jak online.

więcej: https://kongresfirmrodzinnych.pl

IX Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

Instytut Biznesu Rodzinnego to centrum wiedzy o firmach rodzinnych w Polsce i za granicą. Wiodącą misją działań Instytutu jest profesjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych poprzez doradztwo w zakresie procesu sukcesji, strategii międzypokoleniowych i konstytucji firm rodzinnych, szerzenie wiedzy, dobrych praktyk, prowadzenie i publikowanie wyników badań naukowych oraz wymianę doświadczeń krajowych i zagranicznych. Każdego roku Instytut organizuje szereg wydarzeń́ dedykowanych firmom rodzinnym, będących unikatową platformą wymiany doświadczeń́ i okazją do nawiązania cennych relacji biznesowych.

na podstawie materiałów prasowych, redakcja

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.