Menu

Jak ratować MŚP przed gospodarczymi skutkami pandemii?

W ramach cyklu Czwartkowe Forum SGH odbyła się dzisiaj rozmowa z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem i prof. Klimkiem o tym w jaki sposób wspierać przedsiębiorców oraz jakie wyzwania niesie ze sobą druga fala pandemii dla krajowych MŚP. „Celem 10 postulatów Rzecznika MŚP jest poprawa poczucia bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej oraz zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności” mówił Andrzej Abramowicz

Adam Abramowicz Rzecznik MŚP podkreśla, że nawet przy bardzo dużej elastyczności krajowych przedsiębiorców kolejny pełny lockdown będzie miał bardzo negatywny wpływ na jakość życia Polaków- „całkowity lockdown choć dziś mało prawdopodobny uderzy w całą produkcję, będzie to bardzo mocne ograniczenie. Po wydaniu 140 mld, w sytuacji Polski gdy nie mieliśmy nadwyżki budżetowej, kolejny lockdown to spadek jakości życia mieszkańców, a wraz z nimi rosną trudności politycznej.”

W ramach badań przeprowadzanych na rzecz Europejskiego komitetu Przedsiębiorczości prof. Klimek podkreślał, że polskie firmy znajdują się w fazie adaptacji do szoku wywołanego kryzysem i ograniczeniem wprowadzanymi w zw. z COVID-19. Prof. Klimek nawiązuje do roku 1989 czyniąc analogię do tego w jaki sposób polskie przedsiębiorstwa konkurowały w tym okresie z firmami zagranicznymi. Obecnie na wspólnym rynku europejskim funkcjonuje blisko 23 mln firm zatrudniających 107 mln ludzi. Jak w zestawieniu z taką konkurencją po zakończeniu okresu adaptacji poradzą sobie polskie firmy?

Rozmówcy podkreślają, że ponowne zamknięcie gospodarki będzie tożsame ze spadkiem jakości życia mieszkańców i prawdopodobnym podwyższeniem podatków, celem pokrycia kosztów zamknięcia państwa.

Prowadzący Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH pytał m.in. Abramowicza o to w jaki sposób państwo powinno wspierać i odmrażać kolejne gałęzie gospodarki jak branżę fitness czy targową? W odpowiedzi  Abramowicz nawiązał do publikacji Instytutu Kocha – niemieckiej jednostki koordynującej zmagania z pandemią. Branża fitness według autorów opracowania nie jest znaczącym źródłem transmisji. W Polsce funkcjonuje 400 browarów rzemieślniczych, które mają takie same kody PKD jak ich duzi odpowiednicy, jednak ze względu na inny rodzaj klientów – nie sklepy wielkopowierzchniowe czy stacje benzynowe a bary i restauracje, które dzisiaj głównie pozostają zamknięte. Ile jest takich branż, które pośrednio są bardzo mocno dotknięte – nie wiadomo. Wszystkie kraje dotknięte pandemią koncentrują uwagę na przedsiębiorstwach. Jednym z wiodących problemów dla firmach są składki na ZUS – zatem ich ponowne ograniczenie mogłoby znacząco zdaniem prof. Klimka wpłynąć na chęć ograniczania redukowania zatrudnienia.

Kolejnym tematem rozmów była 10 Rzecznika MŚP, wyłoniona w wyniku dialogu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Celem postulatów Rzecznika jest zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz  poprawa poczucia bezpieczeństwa, która będzie skutkowała zwiększeniem sukcesji w firmach rodzinnych. Jednym z możliwych rozwiązań jest reforma ZUS. Kolejnym powiązanie płacy minimalnej z parametrami ekonomicznymi, tak aby nie była decyzją uznaniową wybranego polityka. Wszyscy dzisiaj rozmawiają o drugiej fali pandemii, jednak należy również zacząć szykować horyzont zdarzeń związany z możliwą trzecią falą pandemii oraz tym jak sprawić aby po pandemii firmy efektywnie działały? Rozmówcy zgodzili się, że postulaty przedstawione w ramach 10 Rzecznika MŚP stanowią w części odpowiedź na zmagania, które codziennie podejmują krajowi przedsiębiorcy.

W spotkaniu wzięli udział:

  1. Jan Klimek, dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa SGH
  2. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rozmowę poprowadzi Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.