Menu

Gospodarka a druga fala pandemii. Wnioski, wyzwania, perspektywy – rozmowa.

Prezes GPW i Rektor SGH oraz wiceprezes giełdy w Budapeszcie o drugiej fali pandemii.

 Spotkanie odbyło się w formule online w ramach drugiego dnia II Forum Polska-Węgry. To wydarzenie, w którym biorą udział przedsiębiorcy i politycy zorientowani na pogłębianie współpracy polsko-węgierskiej oraz wzmacnianie relacji. W ramach programu mieliśmy szansę posłuchać przedstawicieli świata polityki i biznesu wymieniających się dobrymi praktykami i prognozami na przyszłość w zakresie współpracy gospodarczej i politycznej na linii Warszawa – Budapeszt, jak również roli obu państw w strukturach Unii Europejskiej.

10 listopada 13:45-14:25

Moderator:

Piotr Wachowiak, Rektor, Szkoła Główna Handlowa, Polska

Paneliści:

István Máté-Tóth, Zastępca CEO, Giełda Papierów Wartościowych w Budapeszcie, Węgry

Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polska

Prof. Wachowiak rozpoczął krótką charakterystyką zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa. Świat zmaga się nie tylko z zagrożeniami dla zdrowia populacji, ale również z konsekwencjami gospodarczymi. Bardzo ważne jest dostosowywanie się firm do nowej sytuacji. Nie będzie już powrotu do normalności jaką znaliśmy.

Wiceprezes giełdy w Budapeszcie Mate-Tóth stwierdził, że jednym z najważniejszych wyzwań jest oddzielenie wpływów cyklicznych od strukturalnych. Pandemia wpływa na łańcuchy dostaw, wpływa na zdolność firm do dostosowywania się. Nasz region bardzo łatwo adaptuje się do nowej sytuacji i to jest nasza przewaga. Niezwykle ważne jest również sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – Marek Dietl uważa, że obecny kryzys „rozwarstwia” państwa. Są kraje, które wychodzą zwycięsko z tej sytuacji i takie, których sytuacja jest coraz gorsza.Podobnie jest z firmami. Nawet po ustaniu pandemii, firmy będą bardziej zapobiegliwe i mniej chętne do zadłużania. Firmy technologiczne radzą sobie w obecnej sytuacji bardzo dobrze. Polska i Węgry dzięki możliwości kontroli własnej polityki fiskalnej i monetarnej mogą skuteczniej walczyć z kryzysem.

Prezes Dietl stwierdził, że problemem naszych gospodarek jest zbyt duża liczba podwykonawców dla międzynarodowych koncernów oraz to, że tworzymy za mało wartości dodanej. Polska i Węgry powinny tworzyć większą wartość dodaną, mogą skorzystać na skróceniu łańcuchów dostaw i zmienić swoją strukturę produkcji.

Prof. Wachowiak zauważył, że musimy się nauczyć żyć w niepewności. Ostatnie pytanie w dyskusji dotyczyło szans związanych z nowych ładem gospodarczym po pandemii.

Mate-Tóth zauważył, że nastąpią takie zmiany strukturalne w naszych gospodarkach, których nie da się teraz nawet przewidzieć. Państwo powinno dać wsparcie dla firm, by były jak najbardziej elastyczne.

Prezes Dietl podkreślił, że bez dużego udziału kapitału prywatnego nie wyjdziemy szybko z obecnej recesji. Kryzys pokazał również, że instytucje międzynarodowe działają z opóźnieniem w stosunku do reakcji państw.

Prof. Wachowiak podsumował, że zamrożenie gospodarki jest bardzo łatwe, ale odmrożenie jej już takie proste nie jest. Można jednak wykorzystać szanse rozwoju w czasach niepewności – musimy  w tym celu wykorzystać naszą obecność w Unii Europejskiej.

Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w ankiecie i odpowiadali na pytanie:

“Czy praca zdalna podkreśla dobre i złe strony danego przedsiębiorstwa? W sensie ekonomicznym działa jak dźwignia operacyjna: firmy zarządzane słabo będą sobie radzić jeszcze gorzej, a te zarządzane dobrze, jeszcze lepiej.”

Aż 71% uczestników ankiety zgodziło się ze stwierdzeniem Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – Marka Dietla, wskazując przy tym na rolę jaką procesy cyfryzacji będą pełnić przy wyłanianiu nowych liderów życia gospodarczego.

Wydarzenie było współorganizowane przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Partnerem wydarzenia było R4S.

II Forum Polska-Wegry 2020 Program

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.