Menu
Fundacja Rodzinna, upubliczniono jej założenia i rozpoczęły się konsultacje publiczne!

Fundacja Rodzinna, upubliczniono jej założenia i rozpoczęły się konsultacje publiczne!

Fundacja rodzinna będzie w polskim prawie rozwiązaniem zupełnie nowym, choć znanym już za granicą i z konieczności, wobec braku takiej u nas takiej instytucji wykorzystywanym także przez polskie firmy rodzinne. Jest szansa, że nie będzie to już konieczne. 16 września podczas śniadania prasowego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiono Zieloną Księgę, która zawiera założenia ustawy, która ma tę instytucje wprowadzić i jednocześnie ogłosiło rozpoczęcie pierwszego etapu ich konsultacji. Założenia te w większości pokrywają z propozycjami przygotowanymi i przedstawionymi ministerstwu przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski wraz z Radą Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan. Wykorzystało ono też przygotowaną przez kancelarię argumentacje oraz analizę prawno-porównawcza różnych rozwiązań stosowanych na świecie. Wspólne prace nad Zielona Księgą poświęconą Fundacji rodzinnej trwały przez kilkanaście miesięcy i to ich rezultat. Tytuł publikacji ma tu oczywiście charakter symboliczny, Zielona Księga ma bowiem …czerwoną okładkę.

Przedstawiona poniżej Zielona Księga to zbiór założeń przybliżających instytucję fundacji rodzinnej. Jej publikacja to krok milowy dla toczących się prac i rozważań, mających na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających skuteczną sukcesję polskich firm rodzinnych. W opracowaniu znajdziemy odpowiedzi m.in. na pytania „co to jest fundacja rodzinna?”, „po co zakłada się fundację rodzinną?”. Ponadto w Zielonej Księdze przedstawione zostały analizy prawno – porównawcze przedstawiające regulacje dotyczące fundacji rodzinnych, funkcjonujące w innych krajach. Opublikowana Zielona Księga jest zaproszeniem przedsiębiorców, organizacji zrzeszających firmy rodzinne, przedstawicieli środowisk akademickich oraz przedstawicieli administracji państwowej do dalszej dyskusji i oficjalnych konsultacji, które potrwają do 14 października. My też jesteśmy do nich zaproszeni, uwagi należy przesyłać na adres: fundacjarodzinna@mpit.gov.pl.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski wraz z członkami Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan oraz z aktywnym udziałem MPiT, od dwóch lat pracowała nad rozwiązaniem mającym być krokiem do ułatwienia sukcesji w Polsce. Podczas tych kilkunastu miesięcy zostało przeprowadzonych wiele spotkań roboczych, w tym także z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Efektem tych prac jest przygotowany przez kancelarię projekt założeń ustawy wprowadzającej fundację rodzinną do polskiego systemu prawnego. Celem projektowanej regulacji jest umożliwienie właścicielom polskich firm rodzinnych korzystania z rozwiązania gwarantującego trwałość biznesu, bez ryzyka niekontrolowanego podziału przedsiębiorstwa pomiędzy ewentualnych spadkobierców, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów osób najbliższych właścicielowi. Ponadto, fundacja rodzinna, oprócz ogromnego znaczenia dla samych przedsiębiorców, pozytywnie wpłynie na tempo utrzymania wzrostu gospodarczego w kraju, poprzez ograniczenie wypływu polskiego kapitału z kraju – właściciele firm nie będę już musieli szukać zagranicznej alternatywy.

Publikacja Zielonej Księgi oficjalnie rozpoczyna publiczną dyskusję o instytucji fundacji rodzinnej w polskim prawie, której nie powinno się już odkładać, gdyż z braku krajowego prawa zastępują ją rozwiązania zagraniczne, co praktycznie dla nikogo na dłuższą metę nie jest korzystne. Także dla polskiego budżetu, ale zwłaszcza dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza dla mniejszych firm rodzinnych, które są przecież dominującą częścią tego sektora.

Fundacja rodzinna. Zielona Księga.

Fundacja rodzinna. Zielona Księga (kliknij, aby pobrać)

Jeszcze raz może przypomnę, że na nasze uwagi ministerstwo czeka do 14 października, a należy je przesyłać na adres: fundacjarodzinna@mpit.gov.pl.

Wypada jeszcze przedstawić głównego autora tych propozycji, Kancelarię Ożóg Tomczykowski.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Kancelaria Ożóg Tomczykowski od wielu lat świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego. Jej prawnicy i doradcy podatkowi zajmują czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach branżowych, a z usług Kancelarii korzystają nie tylko przedsiębiorcy z całej Polski, ale i klienci zagraniczni. Zespół kilkudziesięciu ekspertów z Kancelarii wspiera ich w takich obszarach jak: CIT, PIT, VAT, podatek akcyzowy, ceny transferowe, postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne, compliance, prawo handlowe, fuzje i przejęcia oraz sukcesja w biznesie.

Rafał Korzeniewski

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.