Menu
Bezpieczna sieć informatyczna – o czym warto wiedzieć

Bezpieczna sieć informatyczna – o czym warto wiedzieć

Dobrze zaprojektowana i skonfigurowana sieć informatyczna, to podstawa dla bezpieczeństwa i poufności danych wykorzystywanych w firmie oraz dla zachowania ciągłości pracy infrastruktury informatycznej. Na szczególną uwagę zasługują kwestie związane z poprawnie skonfigurowaną siecią bezprzewodową oraz te, związane z ochroną sieci wewnętrznej na styku z siecią Internet. Nieprawidłowości w projektowaniu, doborze tras okablowania, urządzeń oraz konfiguracji sieci, stanowią źródło istotnego ryzyka dla incydentów o krytycznym znaczeniu dla działania firmy.

Usługi informatyczne dla firm związane z bezpieczeństwem sieci

Pełna lista standardów, dobrych praktyk i wymogów, które powinny być spełnione, aby uzyskać bezpieczną sieć informatyczną jest bardzo obszerna i zależy ściśle od specyfiki danej firmy. Analiza powinna obejmować sposób użytkowania sieci, stawiane przed nią zadania, wykorzystywane w niej rozwiązania, zastosowane konfiguracje oraz sprawy związane z fizycznym rozmieszczeniem okablowania i urządzeń.

Prawidłowo zaprojektowana sieć komputerowa uwzględnia stawiane przed nią przyszłe zadania (jak na przykład VoIP, CCTV), a dodatkowo generowane obciążenie i topografię budynków. Informacje te są niezbędne do doboru rodzaju stosowanego nośnika (światłowód, skrętka miedziana, transmisja bezprzewodowa) oraz rozplanowania poszczególnych przełączników i szaf sieciowych. Projekt sieci powinien obejmować również aspekty logiczne, przy czym na pierwszym miejscu należy postawić ustalenia związane z wirtualizacją sieci. W zakresie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem logicznym sieci, oprócz wirtualizacji, należy szczególną uwagę zwrócić na wdrożenie i właściwą konfigurację urządzeń brzegowych (UTM) oraz integrację usług sieciowych z usługami katalogowymi. Usługi informatyczne dla firm związane z projektowaniem sieci nie mogą pomijać aspektów jej fizycznego bezpieczeństwa realizowanego między innymi przez ochronę okablowania i aktywnych urządzeń sieciowych przed dostępem osób niepowołanych. W szczególności przed nieautoryzowanym podpięciem do sieci. W tym celu stosuje się odłączanie nieużywanych gniazdek sieciowych, prowadzenie okablowania w korytach poprzez pomieszczenia, które nie mają ogólnego dostępu, zabezpieczanie lokalnych szaf sieciowych. 

Firma informatyczna zapewniająca usługi bezpieczeństwa sieciowego

Usługi bezpieczeństwa sieciowego są realizowane jako element stałej i kompleksowej obsługi informatycznej. Taki model podejścia do bezpieczeństwa sieciowego jest optymalny z uwagi na całościowe ujęcie wszystkich aspektów infrastruktury IT. Całościowe podejście do realizacji usług obsługi informatycznej dla firm obejmuje analizę obciążeń i ruchu generowanego przez serwery, pamięci masowe, użytkowników i aplikacje oraz rozwiązania korzystające z sieci Internet. Sprawdzonym dostawcą powyższych usług jest Centrum Systemów Komputerowych. CSK posiada 30-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zaawansowanych usług informatycznych, outsourcingu IT, usług projektowych i wdrożeniowych. Cała oferta jest przeznaczona wyłącznie dla klienta biznesowego. 

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.