Menu
Zaufanie to podstawa

Zaufanie to podstawa

– Moi klienci mogą oczekiwać, że wyręczę ich we wszelkich działaniach związanych z pozyskaniem i przygotowaniem gruntu. Znajduję grunty dla dużych firm i korporacji, załatwiam wszelkie potrzebne zezwolenia i decyzje środowiskowe, wodne i prawne, w razie konieczności przeprowadzam podziały działki – mówi Joanna Górniak z firmy Grunt to Ziemia Sp. z o.o.

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

Na czym polega działalność firmy Grunt to Ziemia Sp. z o.o. i jak to się wszystko zaczęło?

Tajniki tego biznesu przekazał mi mój tata. Pośredniczę w przygotowaniu nieruchomości gruntowej pod sprze­daż dla konkretnego klienta korpora­cyjnego lub logistycznego. Zajmuję się załatwieniem wszystkich dokumentów administracyjnych – od decyzji środo­wiskowej po pozwolenie na budowę.

Czego mogą oczekiwać pani klienci?

Moi klienci mogą oczekiwać, że wyręczę ich we wszelkich działaniach związanych z pozyskaniem i przygo­towaniem gruntu. Znajduję grunty dla dużych firm i korporacji, załatwiam wszelkie potrzebne zezwolenia i de­cyzje środowiskowe, wodne i prawne, w razie konieczności przeprowadzam podziały działki. W zasadzie przepro­wadzam wszystkie procesy administra­cyjne w imieniu swojego zleceniodawcy i dobieram rozwiązania, które najlepiej spełnią jego potrzeby.

Co uważa pani za swój największy sukces?

Największym sukcesem dla mnie jest pozostawienie po sobie dobrego wra­żenia, czego najlepszym dowodem są powracający klienci, chcący współpra­cy ze mną i moją firmą przy kolejnych projektach. Uważam to za największy komplement i potwierdzenie skutecz­ności moich działań.

Co lub kto panią inspiruje?

Inspiruje mnie wiele osób oraz rze­czy. Fascynujące jest dla mnie poznawa­nie historii innych ludzi, którzy tak jak ja mają do przejścia pewną ścieżkę. Oso­by, którym udaje się wykreować własny wizerunek, są dla mnie niezwykle inspi­rujące. Po wysłuchaniu lub przeczytaniu takich historii wiem, że ja też dam radę i uda mi się zaistnieć na rynku.

Jakie cechy powinien mieć przedsiębior­ca idealny?

Uważam, że taki przedsiębiorca nie istnieje. Bardzo ważną cechą jest ko­munikatywność, a także postawa, jaką obieramy we współpracy zarówno z klientami, jak i z innymi przedsiębior­cami. To pozwala na budowanie relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i osią­ganie sukcesu w biznesie.

Co wyróżnia pani biznes spośród innych w branży?

Działalności takich jak moja jest za­pewne wiele. Jako mały przedsiębior­ca kładę duży nacisk na indywidualne do każdego klienta podejście, uważne wsłuchanie się w jego potrzeby i dobra­nie optymalnych rozwiązań.

Jakie ma pani plany związane z rozwo­jem biznesu?

Mój biznes polega na poleceniu. Myślę, że dobrym krokiem było dla mnie wstąpienie do wspaniałego Klubu Integracji Europejskiej. To organizacja, w której tacy przedsiębiorcy jak ja się zrzeszają, rozmawiają i mogą się nawza­jem wspierać, a także mogą współpra­cować.

Czym dla pani jest etyczny biznes?

Etyczny biznes polega na wzajem­nym szacunku. To on powinien być podstawą tworzenia relacji biznesowej ze wszystkimi kontrahentami, z który­mi się współpracuje. Ważne, abyśmy się szanowali, wspierali się i nie robili sobie nawzajem „pod górkę”.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.