Menu
Thai Bali Spa – raj dla ciała i umysłu

Thai Bali Spa – raj dla ciała i umysłu

Thai Bali Spa to wyjątkowy koncept, który narodził się w 2019 roku dzięki pasji do dalekich podróży w głąb Azji, zamiłowaniu do masażu oraz z potrzeby dzielenia się relaksem w Polsce. Jesteśmy największą siecią salonów masaży orientalnych w kraju, a naszą misją jest dbanie o samopoczucie i zdrowie naszych Gości. Każdego dnia staramy się, by salony Thai Bali Spa były miejscem odpoczynku, w którym panuje wyciszająca atmosfera dająca odprężenie po ciężkim dniu.

Dbałość o indywidualne potrzeby Klienta

W prowadzeniu marki Thai Bali Spa kierujemy się przede wszystkim potrzebami naszych Gości. Kładzie­my ogromny nacisk na szkolenie per­sonelu w zakresie ich obsługi oraz in­dywidualnego podejścia do każdego, kto odwiedzi nasz salon. Każdego Gościa traktujemy wyjątkowo i pro­ponujemy zabieg najbardziej odpo­wiadający jego potrzebom. Uważnie wsłuchujemy się w oczekiwania Klien­ta względem wykonywanych przez nas usług. Dzięki profesjonalizmowi na­szego personelu masaże są na bardzo wysokim poziomie. Na bieżąco utrzy­mujemy kontakt ze wszystkimi człon­kami zespołu, jesteśmy wyrozumiali i otwarci na ich uwagi. Stawiamy na dialog i współpracę w pełnym zakre­sie działalności i doskonalenia bizne­su. Słuchamy swoich pomysłów doty­czących rozwoju marki, wspieramy się nawzajem każdego dnia. Codziennie wieloosobowy zespół dokształca się i poznaje coś nowego. Nieustannie stajemy się lepsi i z uśmiechem przy­chodzimy do pracy, która daje nam spełnienie i satysfakcję – komentuje Renata Nakielska, Marketing Mana­ger w sieci Thai Bali Spa.

Thai Bali Spa Masaż dla każdego

Zależy nam również, aby na masaż w salonach mógł się wybrać każdy, dlatego bardzo często tworzymy pro­mocje i rabaty. Obejmują one wszyst­kie masaże z naszej oferty oraz zabiegi w komorze hiperbarycznej. Pragniemy upowszechnić dbanie o siebie i zerwać z mitem, że zabiegi w salonach masażu muszą być kosztowne i je­dynie zamożne osoby mogą sobie na nie pozwolić. Każdy z nas zasługu­je na odpoczynek i relaks, niezależnie od statusu społecznego. Przekazujemy pozytywną energię i zarażamy optymi­zmem, który czuć w naszych salonach – dodaje Renata Nakielska.

Dzięki nieustannemu wzrostowi popularności naszej sieci przychodzą do nas sławne osoby, które doceniają jakość naszych usług. W swoich rela­cjach w mediach społecznościowych zawsze pozytywnie się o nas wypowia­dają i zachwalają masaże. Wśród po­pularnych osób pojawili się już u nas: Julia Wieniawa, Doda czy Misiek Koterski. Duża część z osób odwiedza­jących nasze salony to nasi stali Go­ście mający swoje ulubione masażyst­ki, do których przychodzą regularnie.

Ambicja, rozwój i ciągłe dążenie do celu – to nasza dewiza

W prowadzeniu biznesu stawiamy również duży nacisk na analizę na­szych działań. Zorganizowanie i świa­domość funkcjonowania konkuren­cyjnych salonów sprawia, że każdego dnia ulepszamy naszą markę. Cały czas trzymamy rękę na pulsie i nie da­jemy się prześcignąć w rankingach. Ambicja, rozwój i ciągłe dążenie do ce­lu to niewątpliwie pojęcia, które cha­rakteryzują nas w najbardziej trafny sposób. Za pięć lat chcielibyśmy, aby Thai Bali Spa było nadal w naszym kraju największą siecią masaży orien­talnych i życzymy sobie zapału i chę­ci do działania, które doprowadzą nas do

ekspansji na rynki zagraniczne. Na razie skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, wyznaczamy sobie cele na naj­bliższe miesiące. Jesteśmy przekonani, że zapał i determinacja doprowadzą nas do jeszcze większego sukcesu.

Thai Bali Spa

Bardzo ważną rolą w prowadze­niu Thai Bali Spa odgrywa nieustan­ny rozwój. Jesteśmy młodą marką, ale przez dwa lata nasza firma otworzyła najwięcej salonów spośród całej kon­kurencji. Nie zwalniamy tempa i odpo­wiadamy na potrzeby naszych Gości, którzy pragną mieć nas w swoich mia­stach. Już wkrótce pojawi się nasz jede­nasty punkt, z którego jesteśmy bardzo dumni. Każde otwarcie nowej lokali­zacji wiąże się z długim planowaniem, analizowaniem i tytaniczną pracą. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaufa­nie, jakim darzą nas Klienci – bez nich nie mielibyśmy możliwości tak dyna­micznego rozwoju. Obecnie nasze sa­lonu znajdują się na terenie Warszawy i okolic, Gdańska oraz Krakowa, ale wciąż planujemy zwiększać ich liczbę.

Wielowymiarowe doznanie

Salony Thai Bali Spa są czymś wię­cej niż miejscami relaksu. To przede wszystkim przestrzeń, w której dba­my nie tylko o ciała swoich Gości, lecz również o ich duszę. Poprzez masaże przenosimy ich do pasjonu­jącego świata harmonii, wyciszenia i piękna. Podczas wykonywanych za­biegów dbamy o każdy detal. Orien­talna atmosfera, indywidualnie do­brany masaż, odpowiednia muzyka i zapach olejków sprawią, że po wyj­ściu od nas każdy czuje się odprężony i wypoczęty.

Thai Bali Spa

Dbaj o siebie również w pandemii

W dobie pandemii warto jest ko­rzystać z usług salonów masaży. Dzięki nim przez chwilę możemy się zrelaksować i oczyścić myśli z pro­blemów życia codziennego. To czas, który poświęcamy tylko sobie i swo­jemu ciału. Uspokajamy się i odprę­żamy, a wytwarzane podczas dotyku endorfiny łagodzą ból, niwelują stres oraz obniżają ciśnienie krwi. Masaże też świetnie sprawdzą się u osób, które są aktywne fizycznie. Łagodzą napię­cie mięśni i sztywność stawów, popra­wiają ich ruchomość i elastyczność. W naszej ofercie mamy wiele rodza­jów masaży. Oprócz tych najbardziej klasycznych, czyli tajskiego i balijskie­go, oferujemy także masaże gorący­mi kamieniami, świecą czy stemplami ziołowymi. Dla fanów zabiegów SPA mamy odmładzające rytuały – złusz­czający peeling i nawilżającą ma­skę oraz masaż balijski lub olejkowy. Od kwietnia wprowadziliśmy również do naszych salonów tlenoterapię – za­bieg przeprowadzany w komorach hi­perbarycznych, który dotlenia orga­nizm, przyspiesza jego procesy rege­neracyjne. To sposób na leczenie wielu schorzeń.

Profesjonalizm i zaangażowanie

W sieci salonów Thai Bali Spa od początku założenia marki pracu­ją wyłącznie wykwalifikowane masa­żystki, które naukę technik masaży orientalnych pobierały w renomowa­nych szkołach. W doborze masaży­stek stawiamy na profesjonalizm, pra­cowitość i indywidualne podejście do każdego Gościa. Często słyszymy od osób odwiedzających salon, że są za­chwycone bardzo personalnie dobra­ną siłą nacisku podczas masażu. Pro­fesjonalizm w połączeniu z ogromną wiedzą w zakresie masażu stanowią podstawę naszej działalności.

Jeżeli potrzebujecie regeneracji, odpoczynku i naładowania się pozy­tywną energią, zapraszamy do salo­nów Thai Bali Spa, w których pozna­cie moc działania tajskich i balijskich masaży. Wpłyną one relaksacyjne na wasze ciała i umysły. W naszej ofer­cie znajdziecie wiele rodzajów masa­ży i rytuałów, dzięki którym poczu­jecie się jak w raju. Czekamy na Was w Warszawie i okolicach, Krakowie oraz Gdańsku.

www.thaibalispa.pl

Zdjęcia i grafika – materiały promocyjne Thai Bali Spa.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.