Menu
Strategia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem – jak robić to skutecznie?

Strategia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem – jak robić to skutecznie?

Wstępne szacunki przedstawiają, że ponad 50% firm upada do roku po ich założeniu. Istnieje masa powodów, przez które tak rażące statystyki w ogóle mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Mowa chociażby o kryzysie gospodarczym wywołanym niedawną pandemią, zbyt wysokiej konkurencyjności czy w końcu nieprawidłowym zarządzaniu firmą.

Samo prowadzenie działalności jest pojęciem mało precyzyjnym i niewystarczającym. Znacznie lepiej brzmi termin „zarządzania”. Aby móc powiedzieć, że firma jest dobrze zarządzana, warto mieć na uwadze czynności takie jak planowanie, organizacja i podejmowanie kluczowych decyzji. Poniżej przedstawionych zostanie kilka ważnych porad, mogących być kluczowymi w kontekście utrzymania firmy przy prawidłowym funkcjonowaniu.

Planowanie, organizacja, przewodzenie, kontrola – czemu są tak ważne?

Każdy przedsiębiorca powinien bazować na swego rodzaju modelu biznesowym, składającym się z czterech powyższych składowych. Bazą do prawidłowego zarządzania firmą jest oczywiście planowanie. Właściciel musi znać cel, do którego dąży jego działalność i planować go nawet z wieloletnim wyprzedzeniem. Warto mierzyć siły na zamiary i nie dać się ponieść zbyt mocno wyobraźni. Kolejnym etapem jest prawidłowa organizacja wszystkich działań. Chodzi w niej głównie o dokładne opracowanie planów sprzedażowych czy delegowanie zakresem obowiązków poszczególnych pracowników.

Bardzo ważną w kontekście prowadzenia firmy rzeczą jest przewodzenie. Osoby zatrudnione potrzebują kierownika, który będzie motywował ich do pracy, ale w granicach dobrego smaku. Pamiętajmy, że wydajność pracownika wzrasta, gdy jest on traktowany dobrze. Tylko wtedy ma ochotę się rozwijać, a jego działania nie są ograniczane stresem. Ostatnim etapem jest kontrola. Tutaj należy porównywać założenia uwzględnione w planie z tymi rzeczywistymi.

Co może pomóc w zarządzaniu firmą?

Zdecydowanie, najlepszym rozwiązaniem na poprawę efektywności pracy w firmie jest wdrożenie odpowiednich systemów zarządzania. Obecnie, większe przedsiębiorstwa nie miałyby prawa bytu, gdyby ufać wyłącznie tworzeniu ręcznych spisów i wykonywaniu monotonnych czynności przez pracowników. Prawdą jest, że wysoce rozwinięta technologia jest dziś niezbędna przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności, a przy tym oszczędza czas wielu osób w firmie. Znacznie lepiej jest poświęcić czas pracownika na wykonywanie bardziej zaawansowanych czynności niż zlecić mu ręczne wypełnianie nieskończonej ilości dokumentów sprzedażowych.

Nad kontrolą i przebiegiem różnych prac może czuwać program erp. Są to systemy, które mogą ułatwić komunikację pomiędzy różnymi sektorami i działami pracy w firmie. Integracja jest kluczowa w kontekście poprawnego działania firmy. Każdy problem może zostać wtedy w łatwy sposób rozwiązany. Istnieje jeszcze wiele innych systemów, wdrażanych w zależności od rodzaju firmy. Dla magazynów zaleca się wdrożenie MES, a w ramach planowania, warto skorzystać również z APS – rozwinięcia wcześniej omawianego ERP z możliwością organizowania.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.