Menu
Polityka spójności - wczoraj, dziś i jutro

Polityka spójności – wczoraj, dziś i jutro

W dniach 4 – 5 marca w Mikołajkach odbywać się 9 Europejski Kongres Samorządów, którego przedsiębiorcy@eu są partnerem medialnym. Weźmie w nim udział ponad dwa tysiące uczestników z ponad trzydziestu krajów. W ramach Kongresu odbędzie się ważny panel dyskusyjny tytuł którego brzmi: Polityka spójności – wczoraj, dziś i jutro.

Fundusze europejskie to potężne narzędzie do wzmacniania spójności rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego regionów Unii Europejskiej. Celem polityki spójności jest zmniejszanie dysproporcji między regionami, promowanie zbilansowanego i zrównoważonego rozwoju. O etapie przygotowania Polski do przyjęcia unijnego wsparcia, szansach, oczekiwaniach, a także wnioskach wynikających z realizacji programów polityki spójności w poprzedniej perspektywie porozmawiamy w trakcie dyskusji panelowej Polityka spójności – wczoraj, dziś i jutro.

Moderatorem tego ważnego panelu będzie Jakub Mielczarek – dyrektor biura Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka

W roli prelegentów udział w panelu Polityka spójności – wczoraj, dziś i jutro potwierdzili:

Marek Opioła – Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Luksemburg

Marcin Kuchciński – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polska

Francesco Tufarelli – Dyrektor Generalny, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament ds. Polityk Europejskich, Włochy

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – Podsekretarz Stanu, pion ds. Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska

Europejski Kongres Samorządów ma być i chyba skutecznie pełni rolę platformy wymiany poglądów oraz miejsca, w którym spotykają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. I to do nich skierowane jest przede wszystkim zaproszenie. Będzie tym bardziej interesujący, że w Polsce szybkim krokiem zbliżają się wybory samorządowe wszystkich jego szczebli, które na najbliższe pięć lat będą decydować o jego polityce. W tym realizacji polityki spójności.

Na Europejski Kongres Samorządów, którego program  obejmuje blisko dwieście wydarzeń (w tym bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów i prezentacji), można się  zarejestrować na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl.

Dodajmy jeszcze, że Głównym Partnerem 9 Europejskiego Kongres Samorządów jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wrota Warmii i Mazur – Regionalny portal informacyjny – Home (warmia.mazury.pl)

na podstawie materiałów organizatora, red. Rafał Korzeniewski

(zdjęcia przekazane przez organizatora)

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.