Menu
Jak zarządzać Ego, aby osiągnąć cel?

Jak zarządzać Ego, aby osiągnąć cel?

– Warto być świadomym, że ego ma zarówno pozytywną, jak i tę ciemną, negatywną stronę. Aby rozwinąć pozytywną stronę, należy pracować nad sobą, aby rozwinąć tę negatywną, wystarczy nie robić nic – mówi Tomasz Witek, trener zarządzania Ego.

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

Tomasz WitekOd jak dawna zajmuje się pan podnosze­niem kompetencji i rozwojem – nie tyl­ko zawodowym, ale również osobistym – osób, które poszukują zmian w swoim życiu?

Trenerem zarządzania zmianą zosta­łem w 2017 r. Od tego czasu zawodowo zajmuję się wystąpieniami publicznymi, szkoleniami oraz doradztwem strate­gicznym. Natomiast odkąd pamiętam, pasjonuję się tematem rozwoju osobi­stego i biznesowego.

Na czym polega umiejętność zarządzania Ego?

W logo mojej firmy – Tomasz Witek – zawarta jest moja myśl przewodnia: „Świadomy rozwój”. I warto być świa­domym, że ego ma zarówno pozytyw­ną, jak i tę ciemną, negatywną stronę. Aby rozwinąć pozytywną stronę, należy pracować nad sobą, aby rozwinąć tę ne­gatywną, wystarczy nie robić nic.

Ciemna strona ego to konkretna po­stawa człowieka w życiu zawodowym, prywatnym lub tylko w niektórych sytuacjach życiowych. A precyzyjniej, ta negatywna strona to m.in. postawa ofiary. Czyli postawa człowieka, który stoi przed wyzwaniem, trudną sytuacją życiową. Pojawia się wtedy retoryczne pytanie, które sobie te osoby zadają – „czemu to mnie spotyka?”, „chyba to tylko ja mam tak pod górkę”, „inni mają lepiej”, itp. Natomiast warto w życiu zadawać sobie dwa kluczowe pytania: „co robię dobrze?” i „co mogę zrobić lepiej?”. Czasami w życiu spoty­kają nas trudne sytuacje, które wydają nam się końcem świata, a patrząc z per­spektywy czasu okazuje się, że wniosły wiele dobrego do naszego życia.

Ciemna strona ego to obrażanie się na innych ludzi, obgadywanie, poma­wianie, krytykowanie, ale też warto pamiętać, że ego szybko się przyzwy­czaja do nowych rzeczy i ludzi. Sobie i uczestnikom moich kursów obiecuję, że wydam w tym temacie książkę, po­nieważ długo mogę opisywać negatyw­ną stronę ego.

Ale warto podkreślić, że jest rów­nież pozytywna. Objawia się, kiedy człowiek ma wysoko rozwiniętą inteli­gencję emocjonalną, jest osobą ciekawą świata, zdającą sobie sprawę, że przy każdym wyzwaniu życiowym pojawią się przeszkody. Nie obwinia nikogo o swoje porażki, lecz potrafi wyciągać wnioski i korygować swoją postawę.

Przede wszystkim „Ego” w łacinie oznacza „JA”. To nasze „ja” kształtuje się w nas naturalnie od najmłodszych lat. Odniosę się do Dale’a Carnegie, który w książce „Jak zdobyć przyja­ciół i zjednać sobie ludzi” przedstawia ciekawą koncepcję: zdobędziesz wię­cej przyjaciół, jak przez trzy miesiące będziesz się interesował drugim czło­wiekiem, niż jak przez 30 lat będziesz opowiadał o sobie.

Czy takie szkolenia pomagają szybciej i skuteczniej zrealizować życiowe pla­ny? Jak długo trzeba pracować nad samym sobą, aby osiągnąć zamierzony cel?

Najczęściej odpowiadam: to zależy od tego, jaki cel obieramy – osobisty, zawodowy, związany ze zdrowiem, kondycją fizyczną – oraz jaki efekt chcemy uzyskać. Najszybciej wedle mojej praktyki można osiągnąć cele zespołowe w biznesie przy pełnym za­angażowaniu uczestników. Natomiast jak najbardziej TAK – wiedza na temat ego zapewnia moc potrzebną do trwa­łych i pozytywnych zmian. A przede wszystkim skraca czas i oszczędza pieniądze.

A jak w ogóle zaczęła się pana przygo­da jako szkoleniowca? Czy może ktoś pana zainspirował?

Wielokrotnie słyszałem od cieka­wych osób: Tomek, jesteś stworzony do wystąpień, do przemawiania. Idź w tę stronę, masz to coś. I dlatego najpierw byłem szkoleniowcem, potem trenerem sprzedaży i zarządzania zmianą, następ­nie action learning coachem, a obecnie wszystkie te najlepsze praktyki pozwa­lają mi być biznesmenem, który pracuje dla przedsiębiorców, firm, spółek Skarbu Państwa, dobrze rozumiejąc ich potrzeby.

Czy miał pan chwile zwątpienia?

Rzadko, ale tak.

Co uważa pan za swój sukces?

Bardzo liczną grupę przedsiębior­ców, którzy chcieli mnie poznać i z któ­rymi nieprzerwanie współpracujemy od wielu miesięcy czy lat.

Jakie cechy powinien posiadać dobry trener?

Bardzo mocno rozwiniętą mental­ność bogatego człowieka. Różnica mię­dzy przeciętnym a nieprzeciętnym tre­nerem to mentalność oraz systematycz­na praca nad sobą i swoimi firmami.

A prywatnie, jak pan lubi spędzać wol­ny czas?

Uwielbiam pracować dla ludzi i firm. Uwielbiam widzieć efekty swojej pracy oraz słyszeć, jakie wielkie rzeczy dzieją się w życiu moich absolwentów.

Poza tym uwielbiam jeździć na nar­tach i quadem wspólnie z żoną i moimi dziećmi.

Tomasz WitekTomasz Witek – Trener Strategicznego działania i zarządzania EGO. Właściciel firm Biznesowe Centrum Szkoleniowo-Doradcze Tomasz Witek oraz MarketingMix.pl. Autor innowacyjnych projektów szkoleniowych w tematyce EGO. Absolwent kompendium MBA. Jeden z najmłodszych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców w Polsce oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania – Matrik. Swój talent szlifował pod okiem międzynarodowych mentorów tj. Robert Cialdini, Brian Tracy, Jack Canfield, Bodo Schafer, T. Harv Eker. Profesjonalista z wielką pasją. W swojej karierze przemawiał do ponad 40 000 tys. osób. Jest autorem flagowego projektu Akademia Managera dla kadry wyższego i średniego szczebla. Tomasz Witek to góral mieszkający w Białce Tatrzańskiej z żoną i dwójką synów. Biznesmen, który projektował i prowadził projekty edukacyjne dla takich firm jak:

Obszary działania: Wystąpienia motywacyjne Szkolenia Consulting

Nagrody:

➢ 2022 rok – członek zwyczajny Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców

➢ 2020 rok – Lider Przedsiębiorczości

➢ 2019 rok – Optymista roku 2019

➢ 2019 rok – Perły Euro Turystyki

➢ 2018 rok – I miejsce w ogólnopolskim konkursie Prelegent Kongresu Kadr

➢ 2018 rok – Sukces Roku 2018

➢ 2012 rok – Debiut Roku wręczenie nagrody w centrali AXA w Paryżu

Autor licznych artykułów w tematyce EGO, opublikowanych m.in. w

      
  

„W życiu wszystko jest możliwe, jeżeli postawisz sobie właściwe cele i otoczysz się odpowiednimi ludźmi”

– Tomasz Witek

Dane kontaktowe: mob 793 700 426 @ kontakt@tomaszwitek.pl,  www.tomaszwitek.pl

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.