Menu

INDUSTRY IN TRANSITION

Europejski Kongres Przemysłu i Energetyki INDUSTRY IN TRANSITION poświęcony jest zmianie. Ma być platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i postulatów, dzięki której polscy oraz europejscy decydenci zdobędą możliwość przedyskutowania w szerokim i zarazem reprezentacyjnym gronie kierunków i zasad dokonującej się transformacji europejskiego sektora przemysłowego i energetycznego. INDUSTRY IN TRANSITION to zdefiniowanie kluczowych trendów kształtujących przyszłość tych branż oraz w wypracowanie najlepszych praktyk w zakresie ich dostosowania do globalnych wyzwań klimatycznych i dynamicznie rozwijających się nowych technologii. Bo co nieuniknione proces transformacji ma przystosować przemysł i sektor energetyczny do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, uwzględniając nie tylko wymogi ekologiczne, ale także chroniąc i wspierając rozwój ekonomiczny i społeczny poszczególnych krajów. Przedmiotem debaty będzie oczywiście także miejsce i rola Polski w unijnej polityce przemysłowej i energetycznej, a także miejsce oraz rola krajów UE jako całości w globalnej gospodarce.

Mowa zatem będzie transformacji ekologicznej, bo tak to chyba wypada nazwać, jej skutkach dla gospodarki. Ile nas to będzie kosztować neutralność klimatyczna. O tak szczegółowych kwestiach jak wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków. O surowcach strategicznych i o wzmacnianiu udziału Polski w rynku surowców krytycznych dla gospodarki Unii Europejskiej. 

Ale te tematy wcale nie wyczerpują programu. Znajdzie się w nim także bardzo aktualny w świetle ostatnich wydarzeń temat cyberbezpieczeństwa. Bo i jako kraj i każdy z nas z osobna musi  odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy gotowi na cyberwojnę? Ale też spojrzeć na temat szerzej, nie tylko w kontekście tych bieżących wyzwań. Czyli jak budować suwerenność cyfrową Europy? To pytania o sztuczną inteligencję, półprzewodniki, sieć 5G/6G, czy europejską chmurę obliczeniową. 

Nie może też zabraknąć tematu tylko z pozoru wykraczającego poza tę tematykę, o Europejski Pakt na rzecz umiejętności. I o to, jak na mapie kompetencji odnajduje się Polska i Polacy. To warunek konieczny, aby sprostać tamtym wymaganiom.

Dwudniowy, objęty naszym patronatem medialnym  Kongres INDUSTRY IN TRANSITION został zorganizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, organizatora między innymi Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i odbędzie się w dniach 3 i 4 czerwca tak, jak tamten w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 

Szczegółową agendę kongresu można pobrać tutaj.

Więcej informacji na www.intocongress.eu.

Udział w Kongresie INDUSTRY IN TRANSITION jest bezpłatny, wymaga tylko dokonania rejestracji online. 

red. Rafał Korzeniewski 

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.