Menu

Bursztyn, złoto Bałtyku

– Bursztyn znany jest od stuleci ze swoich właściwości prozdrowotnych. Badania wykazują, że zawiera wiele cennych mikroelementów, takich jak krzem, magnez, żelazo, wapń czy potas. Maści i leki wytwarzane na bazie bursztynu zalecane są na wszelkiego rodzaju dolegliwości astmatyczne, migrenowe i reumatyczne, są też pomocne w schorzeniach tarczycy i gardła – o niezwykłych właściwościach bursztynu rozmawiamy z Darią Burkowską, właścicielką firmy Dorbur.

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

DorburReprezentuje pani firmę rodzinną z dłu­goletnią tradycją, bo działającą już pra­wie 25 lat, która zajmuje się tworzeniem oryginalnej biżuterii oraz rzeczy użytko­wych z bursztynu. Jak zaczęła się pani przygoda z bursztynem? Czy to tylko kontynuacja tradycji rodzinnej, czy oso­bista fascynacja?

Moja przygoda z bursztynem zaczęła się, jak byłam młodą dziewczyną. Tata i mama nauczyli mnie całej obróbki bursztynu, to dzięki nim zafascyno­wałam się jantarem. Założyłam wtedy moją pierwszą działalność związaną z obróbką bursztynu. Pracowałam trzy lata na warsztacie dla mojego taty w firmie Nefryt Waldemar Dorsz.

Tata nauczył mnie nie tylko obróbki bursztynu, ale również tego, jak kupo­wać surowiec, sprawdzać jego jakość i w końcu sprzedawać. Jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom za to, jak mnie wychowali i jak dużo mnie na­uczyli. Dzięki nim pokochałam bursz­tyn. Mój tata Waldemar Dorsz był nie­zwykle uzdolniony. Bardzo go kocha­łam. Niestety, dziewięć lat temu zmarł i teraz bardzo za nim tęsknię.

Teraz działa pani pod własną marką – Dorbur. Skąd taka nazwa?

W 1998 r. otworzyłyśmy z moją mamą firmę Dorbur sp. cywilna. Na­zwa pochodzi od nazwisk Dorsz i Bur­kowska. Mój tata miał drugą firmę, Nefryt Waldemar Dorsz. Kiedy moja mama poszła na emeryturę, przekazała mi połowę firmy i teraz działamy pod nazwą Dorbur Daria Burkowska.

Jak i gdzie zdobywacie klientów?

Najwięcej klientów zdobyliśmy na Międzynarodowych Targach Amberif w Gdańsku oraz pocztą pantoflową. Do dzisiaj współpracuję z kontrahentami, których znam od 25 lat.

A czy pani syn będzie kontynuować tradycję rodzinną?

Daria Burkowska i jej syn Krystian

Tak jak ja pracuję od dziecka z bursz­tynem, tak samo mój syn zafascynował się sukcynitem, tym złotem Bałtyku. Krystian jest bardzo uzdolniony, po­trafi tworzyć piękne wyroby oraz roz­mawiać z klientem detalicznym. Od dwóch lat sprzedajemy detalicznie, po­dróżując po całej Polsce na giełdy mine­rałów oraz jarmarki. Bardzo spodobała nam się sprzedaż detaliczna, miło jest patrzeć, jak nasze wyroby podobają się klientom, wywołują uśmiechy na ich twarzach.

Bursztyn jest żywicą kopalnianą, która powstała w różnych okresach geologicz­nych i w zasadzie występuje na wszyst­kich kontynentach oprócz Antarktydy. Czy to, z jakiego terenu jest bursztyn, jakoś na niego wpływa? Czym różni się bursztyn morski od tego kopalnianego i co wpływa na jego cenę?

Bursztyn z morza jest pięknie oczysz­czony. Najlepiej go szukać między listo­padem a kwietniem, ponieważ zimo­we sztormy powodują wypłukiwanie bursztynu z dna morza. Bursztyn ko­palniany jest umiejscowiony głęboko, nawet 20 metrów pod ziemią. Rzadko można go znaleźć na powierzchni. Na cenę bursztynu wpływa przede wszyst­kim jego wielkość – im większy, tym droższy. Drugim czynnikiem są inkluzje roślinne lub zwierzęce znajdujące się wewnątrz bryłki.

Skąd taka różnorodność kolorystyczna bursztynów?

Bursztyn ma różne stopnie przezro­czystości. Kolor zależy od uwięzionych w nim pęcherzyków gazu. Bursztyn przezroczysty nie ma pęcherzyków, bursztyn miodowy lub z chmurką ma ich więcej, a jak jest ich bardzo dużo, bursztyn ma biały kolor. Występują również zielone i czarne bursztyny, co wynika z zanieczyszczenia kopaliny.

Biżuteria z bursztynu, DorburCzy każdy bursztyn może być wykorzy­stany w biżuterii?

Myślę, że tak, chociaż można trafić na młody bursztyn, który jest ciężki w obróbce, często nie można go nawet utwardzić w autoklawie, ponieważ się stopi, a przy wierceniu pęknie.

Czy to prawda, że bursztyn wietrzeje? Co to oznacza i co robić, aby temu zapo­biec? Czy odpowiednie przechowywanie bursztynu dotyczy również biżuterii?

Jeżeli nieobrobiony surowiec jest źle przechowywany, wietrzeje i może się pokruszyć. Bursztyny należy prze­chowywać w wodzie, w nieprzezro­czystych, szczelnych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu zabezpie­czonym przed mrozem. Natomiast ozdoby z bursztynem, który jest po obróbce, najlepiej przechowywać osobno w miękkich woreczkach albo w pudełkach, aby się nie porysowały i zachowały idealny wygląd. Również na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, silne promienie słoneczne czy kąpiel wodna, bursztyn może zmatowieć. Dla­tego warto w takich przypadkach zdjąć swoją biżuterię z bursztynem.

Czy to prawda, że bursztyn ma właściwo­ści zdrowotne, czy to tylko mit?

To nie mit, to absolutnie prawda. Bursztyn znany jest od stuleci ze swoich właściwości prozdrowotnych. Badania wykazują, że zawiera wiele cennych mikroelementów, takich jak krzem, magnez, żelazo, wapń czy potas. Maści i leki wytwarzane na bazie bursztynu zalecane są na wszelkiego rodzaju dole­gliwości astmatyczne, migrenowe i reu­matyczne, są też pomocne w schorze­niach tarczycy i gardła. Do tego nieszli­fowane bursztyny emitują ujemne jony, czyli są wspaniałym jonizatorem powie­trza, neutralizując zły wpływ wszelkich urządzeń elektronicznych.

Czyli nalewka babuni z bursztynów po­winna być w każdej apteczce?

Zdecydowanie tak!

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.