Menu

W stulecie Bitwy Warszawskiej

Jako magazyn przedsiębiorcy@eu objęliśmy patronat medialny nad zorganizowanym w stulecie Bitwy Warszawskiej wydarzeniem, a redaktor naczelna magazynu Barbara Jończyk weszła w skład Komitetu Honorowego pod przewodnictwem prof. Longina Pastusiaka (pełny skład Komitetu Honorowego do pobrania tutaj). Barbara Jończyk została też uhonorowana Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP, będzie zatem jedną z bohaterek „Panteonu”, który zastanie zaprezentowany podczas uroczystości.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne, opłata w wysokości 300 złotych netto obejmuje też udział w bankiecie, a każdy uczestnik otrzyma certyfikat w formie starodruku. Zgłoszenia: biuro@ksoin.pl.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.