Menu

Najnowsze

Całun Krajewskiego

MISTYKA wg Krajewskiego

Artystyczny performance „OPUS” –Całun Krajewskiego, który odbył się 25.07.2013 r., rozpoczął cykl wyjątkowych spotkań, które mają szanse wywrzeć ogromny wpływ na życie kulturalne Polaków.