Menu

Sukces to kreowanie wartości

Wiarygodność i etyka to wartości ponadczasowe, które trudno zyskać, a bardzo łatwo stracić. Trzeba je tworzyć, chronić i pielęgnować. Obejmują one kwestie całej kultury organizacyjnej firmy, szczerej i konstruktywnej komunikacji oraz wrażliwości na otoczenie. Tylko jak osiągnąć te wartości w dobie, gdy komunikacja mailowa czy SMS zastępuje kontakty osobiste, a emocje kształtowane są przez wirtualne wizje, a nie rzeczywistość? Na to pytanie odpowiadam sobie na bieżąco – o wartościach w biznesie i planach na przyszłość opowiada Ewa Jakubczyk-Cały, prezes firmy audytorsko-doradczej PKF Consult.

Krzysztof Jończyk

PKF Consult to obecnie jedna z największych w Polsce firm audytorsko-konsultingowych. Spółka w tym roku obchodziła już swoje 25-lecie. Jak to się wszystko zaczęło?

25 lat temu rozpoczęła się transformacja polskiej gospodarki. Grad oczekiwań w zderzeniu z nowymi możliwościami był pożywką dla uwolnienia potencjału gospodarczego małego biznesu. Ale zmiany w ustawodawstwie wymuszały też nowe spojrzenie na zarządzanie dużymi przedsiębiorstwami. Zrobiłam inwentaryzację swoich kompetencji z zakresu finansów, rachunkowości, podatków, wycen majątku i zarządzania, nabytych w sektorze bankowym czy też w zarządzaniu przedsiębiorstwem branży budowlanej i uzdrowiskowej. Potem zaczęłam realizować swoją misję wspomagania menedżerów biznesu w dopasowaniu działań do wymogów gospodarki rynkowej. Wiedziałam i rozumiałam, czego potrzebują, bo sama byłam wcześniej w ich sytuacji.

Patrząc wstecz wiem, że odkryłam swoją misję, bo miałam dużą determinację i chęci. Dziś odczuwam wielką satysfakcję, bo mam udział w sukcesie wielu przedsiębiorców, a na rynku działa wielu ekspertów, którzy znaczną część doświadczeń uzyskali we współpracy ze mną. Naprawdę, to wielka satysfakcja być osobą użyteczną dla otoczenia biznesowego. Przez 25 lat maleńka firma przekształciła się w grupę ekspertów wspomagających zarządzanie: doradców podatkowych, analityków finansowych, audytorów, prawników, księgowych. Zwiększyliśmy też zasięg działania. Obecnie nasze biura są już w siedmiu miastach w Polsce – w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku i Opolu.

Jaka jest pani wizja firmy za pięć lat?

Chciałabym, aby za pięć lat opinia otoczenia o moim przedsiębiorstwie koncentrowała się na określeniach, że PKF to firma audytorsko-konsultingowa, którą charakteryzują: innowacyjność, kompetencje, wiarygodność i etyka.

To znaczy, że nie zamierzam zmieniać profilu działalności. Praktycznie, w stosunku do bieżącej oceny statusu PKF, nie oczekuję żadnych konkretnych zmian. Mam jednak świadomość, że w dobie wszechobecnych zmian te same słowa określające markę PKF mają inne znaczenie i inną wartość dziś niż za pięć lat.

Co ma pani na myśli, mówiąc o innowacyjności, kompetencjach, a także wiarygodności i etyce?

Innowacyjność dotyczyć będzie sposobu realizacji usług oraz ich dostarczania. Rozwój technologii jest ogromny, będzie następował w tempie geometrycznym. To właśnie kreatywność i wnioskowanie są największymi walorami, czyli „wisienką na torcie” w mojej branży.

Jeśli chodzi o kompetencje, to era, w której posiadanie wiedzy było ważne, już minęła. Obecnie wiedza jest łatwo dostępna, liczy się za to umiejętność wykorzystania jej do realizacji celów. Aktualnie konkurujemy na rynku w Polsce. Ale za kilka lat konkurencja rynkowa będzie dotyczyła świata.

Wiarygodność i etyka to wartości ponadczasowe, które trudno zyskać, a bardzo łatwo stracić. Trzeba je tworzyć, chronić i pielęgnować. Obejmują one kwestie całej kultury organizacyjnej firmy, szczerej i konstruktywnej komunikacji oraz wrażliwości na otoczenie. Tylko jak osiągnąć te wartości w dobie, gdy komunikacja mailowa czy SMS zastępuje kontakty osobiste, a emocje kształtowane są przez wirtualne wizje, a nie rzeczywistość? Na to pytanie odpowiadam sobie na bieżąco. To właśnie element wizji, w przypadku którego potrzeba czasu na znalezienie właściwych rozwiązań.

Jakie cechy osobowości według pani mogą pomóc w skutecznym działaniu?

Jest wiele ważnych cech osobowości, które pomagają w skutecznym działaniu. Kilka z nich szczególnie cenię. Muszę tu wymienić empatię, ciekawość i przenikliwość. Ale ważne są też etyka, szczerość, z jednoczesnym zachowaniem poufności informacji. Dodałabym jeszcze dwie cechy – zaangażowanie i determinację. Empatia powoduje, że poprzez pozytywne nastawienie i wrażliwość społeczną umożliwiam sobie i innym osobom w otoczeniu emocjonalny i intelektualny kontakt. Potrafię patrzeć na ludzi i ich sytuacje z różnych perspektyw, uważnie ich słuchając i lepiej rozumiejąc ich myśli. Ciekawość i przenikliwość pozwalają stawiać właściwe pytania: „po co?”, „dlaczego?”. Jestem zwolennikiem myślenia przyczynowo-skutkowego. Dzięki temu do określania celów, priorytetów i procesów podchodzę systemowo, harmonijnie. Determinacja pozwala na określenie alternatywnych ścieżek osiągnięcia celów. Nie wpadam w depresję lub panikę, jeśli otoczenie początkowo reaguje inaczej, niż przewidywał mój scenariusz. Nie podejmuję się jednak wsparcia klientów, których idei nie cenię, nie rozumiem, nie zgadzam się wewnętrznie z ich użytecznością dla szeroko rozumianego otoczenia.

Jak znajduje pani motywację do działania?

Lubię wyzwania, one mnie motywują. A życie i otoczenie wciąż generują mnóstwo wyzwań. Istotnym bodźcem jest to, że działania odnoszą skutek, a wyznaczone cele materializują się, zamieniają się w sukces. To wzmacnia wiarę w siebie i swoją wizję. A sukces odnosi ten, kto wierzy, że da się go osiągnąć. Zespół PKF każdy podjęty projekt traktuje jako jeszcze jedną szansę osiągnięcia sukcesu, a nie tylko jako „zadanie do wykonania”.

Czym jest dla pani sukces?

Uważam, że sukces to przede wszystkim dostarczanie wartości, a także radość i pasja w działaniu. Dlatego często zadaję innym przedsiębiorcom pytania „Po co to robisz?”. Sukces to poczucie, że nasze działania kreują wartości dla otoczenia, w którym funkcjonujemy, że mamy swój udział w tym, że świat wokół nas staje się lepszy, bardziej etyczny.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.