Menu

Rozwój polskiej przedsiębiorczości – możliwości i zagrożenia płynące z projektów inwestycyjnych

Inwestorzy powinni korzystać z faktu, iż nasza gospodarka wciąż daje możliwości znalezienia swojej niszy, w której można pozyskać własny kawałek rynku i cieszyć się ze świadczenia usług czy produkcji na wysokim poziomie, zarazem doprowadzając do maksymalizacji swoich przychodów – mówi Rafał Machaliński, prezes Zarządu Grupy Inwestycyjnej 1R+ Sp. z o.o.

Aneta Sienicka

Od wielu lat pańska spółka świadczy usługi z zakresu strategicznego doradztwa, między innymi standaryzacji procesów inwestycyjnych, jednak na co tak naprawdę mogą liczyć państwa partnerzy?

Projekty inwestycyjne realizowane w Polsce są niezwykle wymagające. Większość projektów jest realizowana intuicyjnie, a ich podstawą nie zawsze jest wiedza i doświadczenia inwestorów w branży, w której jest realizowana dana inwestycja. Konsekwencją takich działań jest bardzo duże obciążenie projektu już w samej fazie koncepcyjnej, która od początku może być obarczona dużym błędem, a ten może całkowicie zmienić docelowy wymiar inwestycji i często prowadzi do jej nieukończenia.

Naszym partnerom proponujemy profesjonalne doradztwo na każdym etapie realizacji projektów inwestycyjnych. W idealnym modelu od początku projektujemy całą inwestycję wraz z inwestorem, tj. sporządzamy dokładne kalkulacje przedinwestycyjne, przeprowadzamy badania rynku, opracowujemy biznes plany, poszukujemy i przygotowujemy inwestora do pozyskania finansowania zewnętrznego.

Jednak nasze wsparcie nie ogranicza się tylko do przygotowania inwestycji, ale również pomagamy wprowadzić projekt na rynek, dajemy wsparcie prawne, finansowe, księgowe oraz managerskie, tak by inwestor czuł się w pełni bezpieczny w realizacji swoich koncepcji.

Czyli z państwa pomocą każdy inwestor, niezależnie od tego, czy chce realizować projekt w branży mu dobrze znanej, czy zupełnie obcej, może liczyć na kompleksowe wsparcie i prawidłowe wdrożenie projektu?

Tak, to prawda. Do obsługi każdego klienta jest powoływany zespół specjalistów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych sektorów procesowych inwestycji, dzięki czemu inwestor może być pewny, że projekt będzie realizowany prawidłowo.

Inwestor powinien jednak posiadać doświadczenie biznesowe i zaplecze pozwalające przygotować projekt tak, by support naszych działań miał możliwość być osadzony w organizacji mającej wystarczające możliwości logistyczne i finansowe prowadzenia projektu, którego ma dotyczyć inwestycja.

Co w sytuacji, kiedy projekt przekracza możliwości logistyczne firmy?

Jesteśmy w stanie przygotować każdą firmę do każdego poziomu inwestycyjnego i zapewnić odpowiednie wsparcie zarówno we wdrożeniu wiedzy operacyjnej, jak i zaimplementowaniu odpowiedniego zaplecza logistycznego. Proces taki niestety wymaga czasu, który jest niezbędny do przeprowadzenia dedykowanego audytu i wdrożenia konkretnych rozwiązań.

Wspomniał pan, iż jednym z elementów przygotowania projektu jest pozyskanie finansowania. To pewnie najtrudniejsze zadanie, z którym musi się zmierzyć inwestor?

Nie jest to najtrudniejsze, jednak niewątpliwie jest to kluczowy etap. Jeśli firma jest profesjonalnie przygotowania do realizacji projektu, to i pozyskanie finansowania jest dużo prostsze, ponieważ ryzyko przeprowadzenia inwestycji jest mniejsze, a to ma bardzo duże znaczenie przy ocenie projektu przez podmiot finansujący. W pozyskiwaniu finansowania mamy bardzo duże doświadczanie i jeśli mamy czas na ustandaryzowanie procesów w podmiocie, który przystępuje do finansowania, i przygotowanie całego projektu, to uzyskanie finansowania jest możliwe.

Projekty, które przyjmujemy do obsługi, zawsze są bardzo wnikliwie weryfikowane i na każde sto projektów, które trafiają do spółki, podejmujemy się realizacji ok. 10 proc., nad którymi bardzo intensywnie pracujemy.

Z czego to wynika?

Jest to głównie podyktowane oceną ryzyka projektu i szansą na jego prawidłową realizację.

Podstawowym parametrem oceny jest wstępna kalkulacja finansowa oraz weryfikacja doświadczenia biznesowego inwestora.

Z jakimi zagrożeniami musi się liczyć inwestor chcący zrealizować projekt?

Punktów krytycznych przy procesach inwestycyjnych jest bardzo dużo i tak naprawdę macierze ryzyka, które mamy opracowane, uwzględniają setki parametrów, które należy zweryfikować i zakwalifikować na odpowiednim poziomie ryzyka. Każde wariancje pomiędzy wyznaczonymi parametrami muszą być akceptowalne na właściwym poziomie, który jest wyznaczany na choćby podstawie branży, w której będzie realizowany dany projekt.

Jednak podstawowym zagrożeniem i problemem, z którym się spotykamy przy projektach, które próbujemy ratować, jest błędne oszacowanie inwestycji i deficyt środków na którymś z etapów realizacji inwestycji. Często błędne oszacowanie projektu kończy się bardzo źle dla inwestora, jeśli nie uda się pozyskać dodatkowych środków na doinwestowanie projektu.

Głównym problemem są dźwignie finansowe, które w przypadku produktów finansowych są często wypowiadane, a podmiot finansujący bardzo szybko przystępuje do egzekucji w celu odzyskania jak największej ilości środków. Jeśli do tego dojdzie, jesteśmy również w stanie skutecznie pomóc klientowi, jednak takich sytuacji naprawdę da się uniknąć, jeśli projekt jest odpowiednio przygotowany.

Jakie są zatem możliwości stojące przed inwestorami chcącymi realizować nowe projekty?

Możliwości jest tak wiele jak zagrożeń, choć utracone możliwości mogą stać się również zagrożeniem, dlatego warto w transparenty sposób już na samym początku projektu wyartykułować swoje oczekiwania i oszacować możliwości poprzez przeprowadzenie badań na reprezentatywnych grupach, które potwierdzą możliwości i wskażą również podstawowe punkty krytyczne na poziomie koncepcji projektu.

Inwestorzy powinni korzystać z faktu, iż nasza gospodarka wciąż daje możliwości znalezienia swojej niszy, w której można pozyskać własny kawałek rynku i cieszyć się ze świadczenia usług czy produkcji na wysokim poziomie, zarazem doprowadzając do maksymalizacji swoich przychodów.

Polska solidność jest coraz częściej docenienia przez europejskich i światowych odbiorów, dlatego korzystajmy z narzędzi, które oferuje rynek i realizujemy swoje koncepcje, bo to na ich podstawie tworzy się biznesowy wizerunek naszego kraju, a potencjał polskich firm jest olbrzymi i przy odpowiednim wsparciu każdy projekt mający w sobie potencjał ma szanse na sukces.

fot. Sylwester Ciszek

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.